17. badanie Global CEO Survey

17. badanie Global CEO Survey

Polska perspektywa

Prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC w Polsce
Dennis Nally, Chairman of the PwC network
CEOs share their insights on the outlook for the global economy
Trailer for PwC's Annual Global CEO Survey

Siedemnaste badanie PwC Annual Global CEO Survey przeprowadzono wśród 1344 prezesów spółek w 68 krajach. Tradycyjnie pytaliśmy respondentów o przewidywania dotyczące sytuacji ich firm, najistotniejsze trendy we współczesnej gospodarce oraz o plany dotyczące zmian w strategii działania i rozwoju.

Co po kryzysie?

Światowa gospodarka powoli wychodzi z kryzysu, rozpoczętego załamaniem finansowym w latach 2007-2008, jednak jej rozwój wciąż narażony jest na wiele zagrożeń, z którymi muszą zmagać się zarządzający firmami.

Tegoroczne wyniki PwC CEO Survey odzwierciedlają globalna poprawę nastrojów. Wyraźnie jednak widać, iż deklarowany optymizm wciąż obarczony jest spora dawką niepewności co do rozwoju sytuacji na świecie, w kraju i poszczególnych sektorach.

Powrót do starych wyzwań globalnych w nowych warunkach

Tempo rozwoju gospodarczego w ciągu najbliższych lat najprawdopodobniej będzie spowolnione, a natężenie globalnej konkurencji będzie rosło wraz z coraz większą liczbą przedsiębiorstw poszukujących nowych rynków. Wraz z rosnącą zamożnością rośnie rola rynków wschodzących w kształtowaniu globalnego popytu i jednocześnie spada ich konkurencyjność cenowa.

Coraz większe znaczenie będzie mieć konkurowanie innowacyjnością produktów, co będzie się wiązać z coraz intensywniejszym poszukiwaniem najwartościowszych pracowników. Tendencje te nie omijają także naszego kraju i ankietowani przez nas polscy prezesi wyraźnie to dostrzegają.

Główne wnioski

Oczekiwania i perspektywy rozwojowe

Poglądy polskich menadżerów dotyczące perspektyw wzrostu przychodów zarządzanych przez nich przedsiębiorstw poprawiły w porównaniu do kilku poprzednich lat. Szczególnie w perspektywie krótkookresowej tym roku nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu. Wzrostu przychodów firmy w ciągu następnych 12% spodziewa się 30% prezesów. Wyraźnie poprawiły się też oczekiwania polskich menadżerów w dłuższej perspektywie czasowej. W perspektywie 3 lat wzrostu przychodów spodziewa się 58% badanych. Więcej

Szanse rozwojowe

Około 30% menadżerów w Polsce poszukuje szans rozwojowych dla swoich firm przede wszystkim we wzroście udziałów na lokalnych rynkach, a także w innowacjach. Możliwościami rozwoju poprzez działalność innowacyjną jest coraz więcej polskich prezesów. Szans na tym polu upatruje 33% ankietowanych, podczas gdy w ubiegłym roku odsetek ten wyniósł jedynie 12%. Duże jest także zainteresowanie zarządzających firmami nowymi działaniami na rynkach zagranicznych. Szans rozwoju upatruje w nich prawie 20% ankietowanych przez nas w Polsce. Więcej

Mapa zainteresowań polskich firm

Głównym kierunkiem zainteresowania polskich menadżerów pozostają Niemcy, które pojawiają się w 16% wskazań dotyczących trzech rynków priorytetowych. Drugie miejsce (12%) zajmują inne kraje strefy Euro, a tuż za nimi (10%) są kraje naszego regionu. Nie dziwi także wysokie miejsce Rosji. Warto natomiast zwrócić uwagę na wysoką pozycję, jaką wśród biznesowych priorytetów polskich menadżerów zajmują kraje Zatoki Perskiej, co może oznaczać rosnące ambicje globalne rodzimych firm. Więcej

Potencjalne źródła zagrożeń

Czynnikami budzącymi największe obawy polskich menadżerów są w tym roku odpowiednio potencjalna niestabilność kursów walutowych oraz możliwe zmiany zachowania konsumentów. Maleją za to obawy przed zjawiskami kryzysowymi. Zauważalnie wzrosły obawy menadżerów przed biznesowymi zagrożeniami dla rozwoju ich firm. Wyraźnie zwiększył się (z 37% do 55%) odsetek obawiających się o dostępność kluczowych umiejętności. Więcej

Działania restrukturyzacyjne

Struktura planowanych na 2014 rok działań nie zmieniła się istotnie w stosunku do poprzedniego roku. Polscy zarządzający planują przede wszystkim programy restrukturyzacji kosztów (60% respondentów). Drugie miejsce pod względem popularności zajmują alianse strategiczne lub operacje joint-venture (28% polskich menadżerów). Wśród planowanych w Polsce na rok 2014 działań relatywnie popularny jest też outsourcing funkcji biznesowych (25% wskazań). Więcej

Spojrzenie w przyszłość

Polscy menadżerowie - podobnie jak ich odpowiednicy na świecie - wskazali, że czynnikiem, który w największym stopniu będzie determinował strategię firm w długim okresie będzie postęp technologiczny. Ponadto w Polsce ponad połowa respondentów (55%) uważa, iż będzie to czynnik dominujący i umieszcza go na pierwszym miejscu wskazań. Więcej
 
 

Wyniki globalnej edycji badania

Global CEO Survey

Kluczowe wnioski

Spojrzenie branżowe

Wywiady

 

85%polskich prezesów uważa, że postep technologiczny bedzie miał decydujacy wpływ na prowadzenie biznesu

Odnotowano ogromny spadek obaw przed globalnym załamaniem gospodarki

Infografiki prezentujące główne wnioski badania

30%polskich prezesów oczekuje wzrostu przychodów w perspektywie 12 miesięcy

Polscy menadżerowie coraz więcej szans widzą w globalizacji swoich firm

 

Chcesz poznać opinie prezesów z całego świata?Dowiedz się więcej o globalnych wynikach badania

Zobacz wyniki badania