Artykuły eksperckie, opinie, komentarze

Zasada przejrzystości wg RODO

Jedną z podstawowych zasad ochrony danych osobowych zawartych w RODO jest zasada przejrzystości. Jakie elementy składają się na przejrzystość według RODO?

Sześć kroków do wdrożenia RODO

Jak najlepiej przygotować się, zaplanować i przeprowadzić projekt pod tytułem „Wdrożenie RODO w mojej firmie”?

Wywiad z Katarzyną Godlewską

Przeczytaj wywiad z Katarzyną Godlewską, współzałożycielką Grupy Abslovent.pl, wiodącej polskiej platformy rekrutacyjnej dedykowanej młodym profesjonalistom oraz finalistką tegorocznej edycji Konkursu Bizneswoman Roku.

Jak duże będą kary finansowe za naruszenie przepisów RODO?

Naruszenie przepisów RODO może wiązać się ze znaczącymi karami finansowymi. Ich wysokość będzie zależała od tego, które wymaganie zostanie naruszone.

Klient w centrum uwagi Twojej firmy

Zmienne priorytety klientów powodują, że firma powinna umieszczać klienta w centrum uwagi oraz szybko reagować na zmiany.

Cyberbezpieczeństwo stało się koniecznością

Nasze codzienne życie, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej, będzie w coraz większym stopniu wirtualne i cyfrowe.

Uczenie się maszyn pozwala zwiększyć zyski

Uczenie maszynowe zyskuje na znaczeniu w biznesie. Dzięki niemu możliwe jest kreowanie nowych – dotychczas niedostępnych – produktów, usług i kanałów sprzedaży oraz obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

10 najważniejszych zmian, które wprowadza RODO

10 nowości, które wprowadza Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO). RODO to największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od 20 lat.

10 zagadnień prawnych 2017 roku

Kluczowe zagadnienia prawne, o których należy pamiętać w 2017 roku

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych pozwala szybko i dogłębnie poznać i zrozumieć procesy biznesowe (np. sprzedaż, zakupy) oraz dostrzec możliwości usprawnień, których nie udałoby się wypracować w tradycyjny sposób.

Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli… unijny legislator

Obowiązek informacyjny, który nakładają przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na administratorów danych.

Organizacja loterii promocyjnych i konkursów

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

GAAR wymusza przyjrzenie się uważniej mechanizmom korporacyjnym i umownym stosowanym przez przedsiębiorców w praktyce transakcyjnej oraz w ramach funkcjonowania grup kapitałowych.

Procesy trzecią dźwignią sprzedaży

Ustrukturyzowanie procesu sprzedażowego przyczynia się do ograniczania kosztów obsługi sprzedażowej oraz wzrostu rentowności sprzedaży.

Data analytics metodą małych kroków

Analiza danych nie jest domeną potężnych, międzynarodowych korporacji, które mają miliony klientów i zatrudniają tysiące pracowników. Z równym powodzeniem może być stosowana w niewielkich przedsiębiorstwach działających na rodzimym rynku i w lokalnym otoczeniu.

OC może być tańsze, ubezpieczyciele muszą zabrać się za oszustów

Skuteczne wykrywanie nadużyć w branży ubezpieczeń komunikacyjnych może przełożyć się na niższe wypłaty z tytułu odszkodowań. Nawet kilkaset milionów złotych może pozostać na kontach firm ubezpieczeniowych.

Biznes od nowa? Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO)

24 maja 2016 r. Parlament Europejski przyjął ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje ochronę danych osobowych na terenie wspólnoty.

Jak zbudować dział sprzedaży?

Jak zbudować dział sprzedaży w firmie? Wybór optymalnej struktury powinien być odbiciem zamierzeń, zdefiniowanych w strategii firmy.

Poradnik antykorupcyjny dla biznesu

“Poradnik antykorupcyjny dla biznesu”, przygotowany przez ekspertów zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC. Poradnik jest praktycznym zestawem porad i rekomendacji antykorupcyjnych, do wykorzystania w działalności biznesowej.

Projekt zmian w CIT - przemyślenia po pierwszym czytaniu

W zeszłym tygodniu opublikowano projekty nowych ustaw: VAT, o podatku od transakcji finansowych i o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, oraz projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek od transakcji finansowych - nowy projekt

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej – jak już wiadomo wygranej – Prawo i Sprawiedliwość opublikowało projekt ustawy mającej wprowadzić do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj daniny – podatek od transakcji finansowych. Według ostatnich doniesień prasowych finalny kształt zmian w zakresie opodatkowania instytucji finansowych ma zostać ujawniony na przełomie listopada i grudnia br., jednak już dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze założenia projektowanego podatku od transakcji finansowych.

Dane czy intuicja? Analityka w służbie rozwoju firmy

Firmy od dawna tworzyły bazy danych, ale faktem jest, że nie przywiązywały do nich wielkiej wagi, ponieważ nie widziano w nich potencjału dającego konkurencyjną przewagę. Obecnie, choć sytuacja się poprawia, to jednak w dalszym ciągu dominuje podejście tradycyjne oparte na intuicji i doświadczeniu

Elektronika w służbie podatnika?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych od 1992 roku jest modyfikowana poprzez dodawanie oraz usuwanie kolejnych przepisów. Ten akt prawny nie miał na swojej drodze takiego momentu jak ustawa VAT w 2004 roku, kiedy to została ona napisana od nowa. W związku z tym powstaje pytanie, czy napisanie jej od nowa nie byłoby lepszym rozwiązaniem. A może wystarczyłoby ją dalej modyfikować?

Co z tą dokumentacją (cen transferowych)?

Po raz kolejny obserwujemy podjętą przez Ministra Finansów próbę zmiany przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych. Przypomnijmy - przepisów, które w praktycznie niezmienionym kształcie, funkcjonują od 2001 roku. Zarazem dynamika praktyki w zakresie cen transferowych w rozwiniętych gospodarkach rynkowych zdaje się wskazywać, że zmiany są potrzebne.

Wraz z cyfryzacją przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zwiększa się ryzyko cyberataków

W miarę wyraźnie rosnącej cyfryzacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, powstawać będą całkiem nowe rodzaje ryzyka dla bezpieczeństwa danych, aplikacji i sieci cyfrowych.

Podcast | Nowe wymogi w zakresie dokumentacji cen transferowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustaw o PIT i CIT, która wprowadza szereg nowych wymogów w zakresie dokumentacji cen transferowych. W związku z zakończeniem konsultacji publicznych, 17 czerwca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została zrewidowana wersja projektu ustawy.

Czy Wi-Fi i 4G LTE podążają kursem kolizyjnym?

Bez Wi-Fi, poziom konsumpcji usług przesyłu danych i treści nie byłby tak wysoki.

Podcast | "Country by Country Reporting" - przygotuj się do dużych zmian w raportowaniu międzynarodowych grup kapitałowych

Przygotuj się do dużych zmian w raportowaniu międzynarodowych grup kapitałowych. Od lipca 2013 roku OECD pracuje nad projektem dotyczącym zapobiegania obniżaniu podstawy opodatkowania oraz transferu zysków – tzw. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Jedną z istotnych inicjatyw w ramach BEPS jest międzynarodowa współpraca organów podatkowych.

Podcast | Uszczelnianie systemu podatkowego - projekt nowych przepisów PIT i CIT w zakresie opodatkowania dywidend i odsetek

28 kwietnia 2015 opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa wprowadza m.in. ogólną klauzulę zapobiegającą nadużyciom stosowanym w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podcast | Deklaracje podatkowe - obowiązek składania elektronicznie

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady składania przez przedsiębiorców deklaracji podatkowych. Poza nielicznymi wyjątkami deklaracje dotyczące podatków dochodowych muszą być wysyłane do fiskusa drogą elektroniczną

Jak znaleźć wartość dla konsumenta

W branży telekomunikacyjnej wiele osób twierdzi, że marka i zadowolenie klienta są podstawowymi elementami sukcesu na tym wciąż rozwijającym się i coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jednak brak zrozumienia, jaką wartość konsumenci przykładają do poszczególnych oferowanych produktów i usług utrudnia operatorom skuteczną budowę i modyfikację swoich strategii na przyszłość.

Telefony komórkowe już nie tylko dla konsumentów

Nie można zaprzeczyć, że telefony komórkowe nie są już tylko telefonami. W sondażu przeprowadzonym przez IDC respondenci wskazywali, że korzystając z telefonu komórkowego zaledwie 16% czasu poświęcają na rozmowy telefoniczne

Innowacja i współpraca: Klucz do przyszłości

Innowacje, napędzane współpracą. Innowacyjność w zakresie produktów i usług była podkreślana przez 41% prezesów z branży telekomunikacyjnej jako główna szansa wzrostu, co znacznie przekracza średnią światową dla wszystkich branż.