18. badanie Global CEO Survey

78% prezesów obawia się niepewności geopolitycznej

 

68% szefów polskich firm uważa cyberzagrożenia za jedno z kluczowych wyzwań

 

14% badanych w Polsce oczekuje wyższego wzrostu globalnej gospodarki.


Adam Krasoń, prezes zarządu PwC Polska:

W tym roku widzimy dwa równoległe trendy – z jednej strony obserwujemy dużą ostrożność w ocenie perspektyw rozwoju gospodarki światowej, a z drugiej silne przekonanie o zdolności własnego biznesu do generowania przychodów i zaufanie, że wyzwania równoważone są przez szanse biznesowe


Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska:

Postrzeganie szans biznesowych jest w tym roku bardzo mocno związane z niestabilnością geopolityczną w poszczególnych regionach wskazywaną przez zarządzających na całym świecie


Badanie PwC Global CEO Survey przeprowadzamy już po raz 18. Tym razem porozmawialiśmy z 1366 prezesami spółek w 77 krajach. 

W obliczu wielu zmiennych dotyczących wyzwań geopolitycznych i biznesowych, nasze badanie stanowi prawdziwy barometr odczuć decydentów w globalnych korporacjach.

Pytamy respondentów o przewidywania dotyczące sytuacji ich firm, najistotniejsze trendy we współczesnej gospodarce oraz o plany dotyczące zmian w strategii działania i rozwoju.

Celem jest pokazanie jak firmy i ich szefowie przechodzą transformacje, jak dostosowują swoje modele biznesowe do nieustannej zmiany zachowań konsumentów, co nimi kieruje i jak mogą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.