Czym jest Digital?

Firmy na całym świecie stoją przed wyzwaniami gospodarki elektronicznej. Ekspansja kanałów komunikacji digital stanowi olbrzymi potencjał dla biznesu z sektora prywatnego jak i publicznego. Strategiczne dopasowanie modelu biznesowego do nowych warunków rynkowych, stanowi nie tylko o przewadze konkurencyjnej, ale też decyduje o dalszym istnieniu firmy i utrzymaniu pozycji lidera.
Pomożemy Ci usprawnić i dopasować strategię biznesową do nowej rzeczywistości, uwzględniając zarówno korzyści jak i ryzyka jakie niesie za sobą era internetu.

Publikacje

(Współ)dziel i rządź

Niniejszy raport obrazuje tempo, kierunki zmian i wyzwania przed jakimi stoją firmy i ustawodawca odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii. Pokazujemy, że dzięki technologii digital, która oddała w ręce przedsiębiorców nowe narzędzia, ekspansja geograficzna i wzrost skali obrotów nabrały bezprecedensowego tempa, a przełomu w tradycyjnych sektorach dokonują zupełnie nowi gracze.

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?

Cyfrowa rewolucja

Raport analizujący wpływ globalnych megatrendów związanych z digitalizacją na polski internet i media.

PwC Polska na Twitterze

Kontakty
Piotr Łuba
Partner
Tel.: +48 502 18 4679
Email
Elżbieta Tomkiewicz
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu Digital
Tel.: +48 519 507 187
Email