Publikacje: Podatki, prawo podatkowe

RETrospekcja - podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych i trendów orzeczniczych z ostatnich miesięcy w zakresie podatku od nieruchomości (RET)

Podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych i trendów orzeczniczych z ostatnich miesięcy w zakresie podatku od nieruchomości („RET”).

Podatek od nieruchomości w Polsce

Czy kształt obowiązującej od 25 lat ustawy o podatkach od nieruchomości i opłatach lokalnych jest wystarczający?

Praca w UE - podatki i składki 2016

Jakie są podatki i składki pracownicze w krajach Unii Europejskiej? Kup raport PwC

Wyłudzenia w podatku VAT dotykają także producentów zbóż

Wszyscy podatnicy działający w branży zagrożonej nadużyciami w podatku VAT stają się narażeni na ponoszenie istotnych negatywnych konsekwencji finansowych. Jednak dobra znajomość problematyki wyłudzeń VAT oraz świadomość tych zagrożeń ułatwia jasne formułowanie interesów uczciwych podatników wobec organów państwa.

Jakie konsekwencje oszustw podatkowych odczuje branża agro?

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznaje organom podatkowym państw możliwość kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanych zakupów, jeżeli stwierdzi, że podmiot brał udział w transakcjach, których celem było uzyskanie nielegalnych korzyści w podatku VAT. To podatnik VAT ponosi ekonomiczny ciężar opodatkowania.

Jak branża zbożowo-paszowa może zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością związaną z nadużyciami w podatku VAT?

Staranna weryfikacja kontrahentów i dostaw może zwiększyć bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych. Podejmując decyzję o przyjmowaniu rozwiązań ograniczających ryzyka podatkowe związane z transakcjami z nierzetelnymi podatnikami nie można abstrahować od aktualnej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. Stawiają one bowiem podatnikom bardzo wysokie wymogi związane z weryfikacją transakcji i kontrahentów.

Klauzula obejścia prawa – wstępna ocena proponowanych regulacji (wersja uaktualniona).

W publikacji przedstawiono założenia planowanego wprowadzenia do plskiego systemu prawnego tzw. Klauzuli obejścia prawa podatkowego, jak również oceny tych zapisów. W oparciu o aktualny (z dn. 22 marca 2016r.) projekt zmian do Ordynacji podatkowej dokonano porównania proponowanych rozwiązań z modelowym funkcjonowaniem tego typu przepisów.

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej

Po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach podatników krajów Unii Europejskiej o przeciętnych dochodach zostaje średnio 76% pensji brutto. Najwięcej na Cyprze (91%), Malcie (86%) i w Czechach (86%), najmniej w Niemczech (65%). Polska w tym zestawieniu plasuje się w połowie stawki ze wskaźnikiem 74%.

Raport "Paying Taxes"

19/11/15

Jak wynika z najnowszego raportu, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku.

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE

03/11/15

Na podstawie zebranych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej danych firma PwC przeprowadziła symulację, aby ocenić, na jaką pomoc w 2015 roku mogła liczyć przeciętna rodzina, składająca się z aktywnych zawodowo rodziców, z których każdy zarabia średnią krajową, oraz dwójki zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat uczęszczających do publicznych placówek szkolnych/przedszkolnych.

Luka podatkowa VAT wzrośnie w 2015 r. do poziomu 3% PKB

25/09/15

Luka podatkowa VAT wzrośnie z poziomu 2,4% PKB w 2014 r. do 3% PKB w 2015 r., wynika z szacunków firmy doradczej PwC. Powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy luka w VAT była najniższa i wynosiła 0,6% PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów – prognozują eksperci PwC.

Nowelizacja ustawy o PIT

26/01/15

Nowelizacja ustawy o PIT

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

07/02/14

Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych.

Podatkowe ADR - Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych - perspektywa mediacji podatkowej w Polsce

05/02/14

W niniejszym raporcie zwracamy uwagę na możliwość wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby uczynić rozwiązywanie sporów podatkowych szybszym, prostszym, efektywniejszym – a w rezultacie, tak dla Państwa jak i podatnika – tańszym.

Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?

14/01/14

Raport PwC zawierający analizę rozwiązań funkcjonujących obecnie w zakresie zwalczania luki podatkowej, a także propozycje nowych rozwiązań stosowanych w celu zmniejszenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

Annual report on Personal Income Tax in the European Union

03/12/12

Z analizy „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej” opracowanej przez ekspertów PwC wynika, że obciążenia podatkowe w UE w przypadku osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie (tzw. „średnią krajową”) nadal pochłaniają około jednej czwartej wynagrodzenia brutto: podatek dochodowy od osób fizycznych (ok. 11%) oraz pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne (ok. 13%). Polska idealnie wpisuje się w trend europejski: w kieszeni pozostaje nam średnio 75% wynagrodzenia brutto.

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej

20/04/11

Edycja 2010. Ktoś, kto chciałby ocenić rezultat finansowego tsunami, które nawiedzało Europę przez ostatnie dwa lata, mógłby zdziwić się, jak bardzo ograniczone były jego efekty w dziedzinie podatków osobistych. Jest to rezultatem tego, że międzynarodowe gospodarki są dużo bardziej podatne na wstrząsy i zawirowania rynków finansowych niż systemy administracyjne i podatkowe.

International transfer pricing 2011

07/03/11

12. edycja zestawienia prezentujące regulacje dotyczące problematyki cen transferowych w 60 krajach, w tym w Polsce.