Publikacje: Energetyka, gazownictwo, chemia

7 pokus polskiej energetyki. Raport o kluczowych wyzwaniach dla sektora

13/05/16

Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

02/09/14

Od 2014 r. obowiązują nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące przedsiębiorstw energetycznych. Znowelizowany został artykuł 44 Prawa energetycznego, który zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, odwołując się do Ustawy o rachunkowości, do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych, zawierających bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale na prowadzone działalności.

5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014

08/05/14

To już IV edycja raportu PwC i ING Banku Śląskiego nt. polskiej energetyki. W 2011 roku podjęliśmy tematykę sposobów finansowania inwestycji, w kolejnym dyskutowaliśmy o możliwości rozwoju energetyki gazowej, a w roku 2013 pisaliśmy, że akcent w elektroenergetyce z powszechnie dyskutowanych problemów dotyczących wytwarzania przesunął się na inne elementy łańcucha wartości.

Rynek ciepła w Polsce

09/12/12

Raport „Rynek ciepła w Polsce” przedstawia najważniejsze tendencje widoczne w polskim sektorze ciepłowniczym oraz główne czynniki, które w przyszłości wpływać będą na koszt ciepła dla odbiorców.

Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012

29/09/12

Zespół ds. sektora naftowo-gazowego Grupy Energetycznej PwC po raz kolejny wziął w przygotowaniu raportu Rynek Polskiej Nafty i Gazu, przygotowywanej przez Instytut Nafty i Gazu.

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

31/08/12

„Cztery wolności na rynku gazu ziemnego” to pierwsze opracowanie, które przedstawia kluczowe wyzwania stojące na drodze do zliberalizowanego rynku gazu w Polsce.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

16/05/12

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej

30/03/12

Polski sektor energetyczny w ciągu ostatnich kilku lat bardzo szybko rozwinął ciekawe i zaawansowane projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Biorą one pod uwagę szczególną rolę sektora energetycznego w gospodarce oraz strategiczne znaczenie działających w tym obszarze przedsiębiorstw.

Power Deals 2012

10/02/12

Jak wynika z raportu PwC „Power Deals 2012” kończy sie sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. W 2011 r. Europa odnotowała najniższy od 1999 r. udział (23%) w światowych transakcjach - łączna wartość fuzji i przejęć europejskich spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD. Mniejszy udział Europy został skompensowany przez wzrost wartości transakcji w Ameryce Północnej - o 58,5 mld USD (do poziomu 107,5 mln USD).

Rynek ciepła w Polsce

Raport „Rynek ciepła w Polsce” przedstawia najważniejsze tendencje widoczne w polskim sektorze ciepłowniczym oraz główne czynniki, które w przyszłości wpływać będą na koszt ciepła dla odbiorców.

Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012

Zespół ds. sektora naftowo-gazowego Grupy Energetycznej PwC po raz kolejny wziął w przygotowaniu raportu Rynek Polskiej Nafty i Gazu, przygotowywanej przez Instytut Nafty i Gazu.

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

„Cztery wolności na rynku gazu ziemnego” to pierwsze opracowanie, które przedstawia kluczowe wyzwania stojące na drodze do zliberalizowanego rynku gazu w Polsce.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej

Polski sektor energetyczny w ciągu ostatnich kilku lat bardzo szybko rozwinął ciekawe i zaawansowane projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Biorą one pod uwagę szczególną rolę sektora energetycznego w gospodarce oraz strategiczne znaczenie działających w tym obszarze przedsiębiorstw.

Power Deals 2012

Jak wynika z raportu PwC „Power Deals 2012” kończy sie sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. W 2011 r. Europa odnotowała najniższy od 1999 r. udział (23%) w światowych transakcjach - łączna wartość fuzji i przejęć europejskich spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD. Mniejszy udział Europy został skompensowany przez wzrost wartości transakcji w Ameryce Północnej - o 58,5 mld USD (do poziomu 107,5 mln USD).