Publikacje: Energetyka, gazownictwo, chemia

7 pokus polskiej energetyki. Raport o kluczowych wyzwaniach dla sektora

13/05/16

Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.

Growth reimagined Chemicals industry summary

21/09/15

The global economy is still recovering from the worst economic crisis in 75 years, as many countries grapple with the aftermath of the recession. So we set out to uncover how chief executive officers (CEOs) are approaching growth during a time when economic growth is far from certain.

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

02/09/14

Od 2014 r. obowiązują nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące przedsiębiorstw energetycznych. Znowelizowany został artykuł 44 Prawa energetycznego, który zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, odwołując się do Ustawy o rachunkowości, do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych, zawierających bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale na prowadzone działalności.

5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014

08/05/14

To już IV edycja raportu PwC i ING Banku Śląskiego nt. polskiej energetyki. W 2011 roku podjęliśmy tematykę sposobów finansowania inwestycji, w kolejnym dyskutowaliśmy o możliwości rozwoju energetyki gazowej, a w roku 2013 pisaliśmy, że akcent w elektroenergetyce z powszechnie dyskutowanych problemów dotyczących wytwarzania przesunął się na inne elementy łańcucha wartości.

Rynek ciepła w Polsce

09/12/12

Raport „Rynek ciepła w Polsce” przedstawia najważniejsze tendencje widoczne w polskim sektorze ciepłowniczym oraz główne czynniki, które w przyszłości wpływać będą na koszt ciepła dla odbiorców.

Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012

29/09/12

Zespół ds. sektora naftowo-gazowego Grupy Energetycznej PwC po raz kolejny wziął w przygotowaniu raportu Rynek Polskiej Nafty i Gazu, przygotowywanej przez Instytut Nafty i Gazu.

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

31/08/12

„Cztery wolności na rynku gazu ziemnego” to pierwsze opracowanie, które przedstawia kluczowe wyzwania stojące na drodze do zliberalizowanego rynku gazu w Polsce.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

16/05/12

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej

30/03/12

Polski sektor energetyczny w ciągu ostatnich kilku lat bardzo szybko rozwinął ciekawe i zaawansowane projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Biorą one pod uwagę szczególną rolę sektora energetycznego w gospodarce oraz strategiczne znaczenie działających w tym obszarze przedsiębiorstw.

Power Deals 2012

10/02/12

Jak wynika z raportu PwC „Power Deals 2012” kończy sie sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. W 2011 r. Europa odnotowała najniższy od 1999 r. udział (23%) w światowych transakcjach - łączna wartość fuzji i przejęć europejskich spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD. Mniejszy udział Europy został skompensowany przez wzrost wartości transakcji w Ameryce Północnej - o 58,5 mld USD (do poziomu 107,5 mln USD).

Rynek ciepła w Polsce

Raport „Rynek ciepła w Polsce” przedstawia najważniejsze tendencje widoczne w polskim sektorze ciepłowniczym oraz główne czynniki, które w przyszłości wpływać będą na koszt ciepła dla odbiorców.

Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012

Zespół ds. sektora naftowo-gazowego Grupy Energetycznej PwC po raz kolejny wziął w przygotowaniu raportu Rynek Polskiej Nafty i Gazu, przygotowywanej przez Instytut Nafty i Gazu.

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

„Cztery wolności na rynku gazu ziemnego” to pierwsze opracowanie, które przedstawia kluczowe wyzwania stojące na drodze do zliberalizowanego rynku gazu w Polsce.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej

Polski sektor energetyczny w ciągu ostatnich kilku lat bardzo szybko rozwinął ciekawe i zaawansowane projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Biorą one pod uwagę szczególną rolę sektora energetycznego w gospodarce oraz strategiczne znaczenie działających w tym obszarze przedsiębiorstw.

Power Deals 2012

Jak wynika z raportu PwC „Power Deals 2012” kończy sie sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. W 2011 r. Europa odnotowała najniższy od 1999 r. udział (23%) w światowych transakcjach - łączna wartość fuzji i przejęć europejskich spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD. Mniejszy udział Europy został skompensowany przez wzrost wartości transakcji w Ameryce Północnej - o 58,5 mld USD (do poziomu 107,5 mln USD).