Publikacje: Farmaceutyka, ochrona zdrowia

Pacjent w świecie cyfrowym. Raport PwC 2016

Przyszedł czas na rewolucję w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostawcy usług medycznych muszą przygotować się na dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmieniające się wymagania pacjentów.

Badania kliniczne w Polsce

Przedstawione w raporcie analizy wskazują na duży potencjał rynku badań klinicznych w Polsce. Ich realizacja oznacza realne korzyści zarówno dla pacjentów i lekarzy, jak i gospodarki.

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 - w którym województwie jest najlepiej?

22/04/15

Indeks opiera się na 41. wskaźnikach w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu - głównymi celami, jakimi powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, czyli jak działa służba zdrowia w poszczególnych województwach

23/01/14

Według "Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014" pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców zajmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i mazowieckie. Najlepszą gospodarką finansową mogą pochwalić się: dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej oprócz twardych danych także ocenę pacjentów - prowadzą województwa: opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie.

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce latach 2012-2014 - Raport PwC

27/02/13

Przedstawiamy raport podsumowujący przeprowadzoną przez nas analizę kosztów hurtowej dystrybucji refundowanych produktów leczniczych w Polsce w roku 2012.

Do trzech razy sztuka. Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów

22/05/12

Od dnia 1 maja 2012 r. obowiązuje kolejny, już trzeci wykaz produktów refundowanych wydany przez Ministra Zdrowia w ramach nowego systemu refundacyjno-cenowego w Polsce, ustanowionego ustawą z dnia 12 maja o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W myśl potocznego powiedzenia „do trzech razy sztuka”, to dobra okazja do dokonania pierwszych analiz i obserwacji dotyczących tego, w jaki sposób ustawa wpłynęła dotychczas na praktykę funkcjonowania rynku produktów refundowanych w Polsce – a w dalszej kolejności do prób sporządzenia pierwszego, wstępnej oceny skutków tej regulacji.