Subskrypcja informacji od PwC

View this page in: English
* Adres Email:
* Imię:
* Nazwisko:
* Organizacja:
* Stanowisko:
* Województwo:

Pola oznaczone * są obowiązkowe


   Wybierz interesującą cię tematykę:
   

   Obszary:
 
 
 
 
 
 
 
 

   Biuletyny
 
 
 
 
 
 
 
 

   Branże
 
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. z 2014 r poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez podmioty z sieci PwC (dalej „PwC") [lista spółek] z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 w celach:


- marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez podmioty z sieci PwC,
- realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością;


wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty z sieci PwC wskazane powyżej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.)

Informujemy, że odbiorcami wskazanych danych osobowych mogą być podmioty z sieci PwC z obszaru CEE, mające siedzibę w krajach, które dają gwarancję ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jak obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez podmioty CEE PwC rozumie się spółki z Europy Środkowo-Wschodniej, stowarzyszone w ramach sieci PwC.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres privacypl@pl.pwc.com.