Informacje prasowe

View this page in: English

Polacy na oglądanie treści wideo poświęcają 4 godziny dziennie

21/03/17

Statystyczny Polak poświęca średnio 4 godziny dziennie na oglądanie treści wideo. Aż 62% korzysta przy tym z urządzeń mobilnych. Jednocześnie, 43% jest zdania, że istnieje zbyt wiele kanałów telewizyjnych.

Orły 2017 rozdane!

21/03/17

20 marca 2017 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2017, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej.

Ponad 20% spółek giełdowych nie dotrzymuje obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk

16/03/17

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy (w tym zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych), głównie w kwestiach nieregulowanych szczegółowo przez prawo.

Ciastka coraz bardziej popularną przekąską Polaków

09/03/17

Polacy zjadają rocznie ok. 145 milionów kilogramów ciastek, co oznacza średnio 3,8 kg na osobę, wydając na nie ok. 2,6 mld zł. Wybierając ciastka konsumenci kierują się przede wszystkim smakiem i jakością, zdecydowanie mniej ceną.

Niemal 40% pracujących w Londynie pochodzi spoza Wielkiej Brytanii

08/03/17

W Londynie pracuje ok. 5,2 mln osób, z czego 38% pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. 13% przyjechało tam z krajów Unii Europejskiej, a 25% z innych części świata. Polacy, po Hindusach, są drugą najliczniejszą grupą imigrantów w Londynie.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zwiększy popularność polis od cyberzagrożeń

21/02/17

Polisy od cyberzagrożeń nadal nie są bardzo popularne na polskim rynku. Sytuacje tę może zmienić unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców od 25 maja 2018 r.

Rynek pracy coraz przyjaźniejszy dla kobiet. Awans Polski w rankingu PwC Women in Work Index

20/02/17

Polska awansowała o 3 pozycje i znalazła się na 9. miejscu w rankingu Women in Work Index, analizującym sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach OECD.

Kluczowe trendy w sektorze ochrony zdrowia w Polsce

14/02/17

Opieka długoterminowa, telemedycyna, turystyka medyczna to tylko część trnedów, które odegraja kluczową rolę w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nowatorski projekt PwC Polska wykorzystujący analizę geodanych do planowania przestrzeni miejskiej

14/02/17

PwC przygotowało szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem w stolicy Gruzji Tbilisi.

Rok 2016 trudnym okresem dla rynku ofert pierwotnych w Warszawie i całej Europie

08/02/17

Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w 2016 roku wyniosła 27,9 mld euro, co oznacza spadek w porównaniu do 2015 r.

Polska gospodarka z potencjałem na najszybszy wzrost w UE w perspektywie do 2050 r.

06/02/17

Polska ma największy potencjał, aby być najszybciej rozwijającą się gospodarką spośród krajów Unii Europejskiej w perspektywie długookresowej do 2050 r.

Prawie 100% polskich internautów pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie

06/02/17

Aż 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie.

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

W krajowym sektorze usług finansowych mamy obecnie – bardziej niż w innych branżach – do czynienia z rynkiem pracownika.

‘Doing Business in Poland Guide’ launch

26/01/17

The main objective of "Doing Business in Poland Guide" is to provide enterpreneurs with basic knowledge about Poland.

Postrzeganie korupcji przez Polaków na niezmienionym poziomie – wciąż mamy wiele do zrobienia

25/01/17

W najnowszej edycji rankingu Indeks Percepcji Korupcji opublikowanym 25 stycznia br. przez Transparency International Polska zajęła 29. miejsce.

PwC przejmuje zespół podatkowy GE

19/01/17

PwC zawarło umowy z GE na świadczenie zintegrowanych usług podatkowych na rzecz tej firmy na świecie.

Poznaj 13 startupów, które otrzymają wsparcie Startup Collider PwC

10/01/17

Po czteromiesięcznych poszukiwaniach do pierwszej edycji Programu PwC Startup Collider zakwalifikowało się 13 młodych firm z branży fin-tech. PwC zaoferuje tym startupom miejsce do pracy, pomoc wysoko wykwalifikowanych mentorów oraz krótszą drogę wchodzenia na rynek.

Aby ograniczyć szarą strefę w Polsce konieczne jest stworzenie skutecznego systemu prawno-karnego

07/12/16

Szara strefa, czyli osiąganie korzyści z nielegalnego obrotu legalnymi produktami, stanowi w Polsce ok. 12,4% PKB. Wartość tego zjawiska w 2016 r. może sięgnąć nawet 390 mld zł.

Fintech-y odbiorą bankom część rynku… ale nie w Polsce

06/12/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może w zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y.

Polskie firmy rodzinne rosną coraz szybciej i planują zdobycie kolejnych rynków zagranicznych

06/12/16

W ciągu najbliższych 5 lat aż 72% firm rodzinnych w Polsce zostanie przekazanych następnemu pokoleniu. Zmiana pokoleniowa jest jednym z największych wyzwań, tym bardziej, że dokonuję się także w grupie pracowników i klientów.

Potencjalna wartość rynku wykorzystania dronów w sektorze infrastrukturalnym wynosi 45 mld dolarów

05/12/16

Sektorem o największym potencjale dla komercyjnego wykorzystania dronów jest infrastruktura, o szacowanej całkowitej wartości rynku na poziomie 45,2 mld dol.

Laureaci 5. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”

02/12/16

Konkurs „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” to wspólna inicjatywa firmy doradczej PwC i dziennika „Puls Biznesu”, w której nagradzane są polskie firmy odnoszące sukcesy na międzynarodowych rynkach.

Diagnoza PwC: potencjał eksportowy firm z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

25/11/16

W ramach projektu „Grow with Greater Warsaw” wspierającego rozwój eksportu firm z sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej, PwC opracowało „Diagnozę potencjału eksportowego Małych i Średnich przedsiębiorstw z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w zakresie internacjonalizacji”.

Luka podatkowa VAT w Polsce w 2016 r. będzie mniejsza

23/11/16

Jak wynika z szacunków PwC luka podatkowa VAT w Polsce zmniejszy się z poziomu 2,8% PKB odnotowanego w 2015 r. do 2,5% PKB w roku 2016, co oznacza ok. 45 mld zł.

Awans Polski w zestawieniu Paying Taxes. Polski system podatkowy coraz mniej skomplikowany

21/11/16

Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 47 miejsce, co oznacza awans o 11 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku.

Startuje MatchBeta – nowy innowacyjny projekt PwC, wykorzystujący sztuczną inteligencję w planowaniu kariery i rekrutacji

15/11/16

Rusza nowy, innowacyjny projekt skierowany do pracodawców oraz kandydatów na staże i praktyki. Jego kluczowym elementem jest system sztucznej inteligencji, która wspiera młodych w planowaniu kariery, a pracodawców w procesach rekrutacyjnych.

Firmy mogą odzyskać nawet do 20% wartości nadpłaconego podatku od nieruchomości

08/11/16

Podatek od nieruchomości stanowi najważniejszą pozycję w dochodach gmin spośród wszystkich podatków lokalnych, odpowiadając aż za 83% wpływów do budżetu z tych podatków – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Podatek od nieruchomości – 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Eksperci PwC wskazują, że przedsiębiorcy mają możliwość odzyskania części nadpłaconego podatku od nieruchomości, nawet do 20% zapłaconej daniny.

PwC w Polsce poszerza zakres usług o licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

04/11/16

PwC w Polsce otworzyło spółkę dedykowaną pełnieniu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Niedobór zawodowych kierowców zagraża rozwojowi polskiego sektora transportu

04/11/16

Bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. Dalszy rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór zawodowych kierowców.

Polska awansowała do czołówki państw UE pod względem wsparcia prorodzinnego

02/11/16

Średnia kwota bezpośredniej pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ok. 9 806 zł rocznie, w Polsce to 8 222 zł, co oznacza 13. pozycję w zestawieniu. Jednak jeśli porównamy poziom wsparcia do przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju, Polska znajduje się już w czołówce zajmując 4. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wyzwaniem dla przedsiębiorców

27/10/16

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje wszystkich polskich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, będzie w pełni stosowane od 25 maja 2018 r.

Nowe zasady kwalifikowania wydatków finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020

26/10/16

14 października 2016 r. wprowadzono przełomowe zmiany w wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Zmiany dotyczą procedury konkurencyjnego wyboru ofert dla wydatków objętych dotacjami.

Województwa świętokrzyskie, zachodniopomorskie i lubuskie z najlepszymi systemami ochrony zdrowia

25/10/16

3. edycja raportu oceniającego sprawność systemu ochrony zdrowia w poszczególnych województwach Polski.

Strategiczne znaczenie technologii mobilnych dla polskiej gospodarki

24/10/16

Łączny wpływ technologii mobilnych na polską gospodarkę wynosi ok. 3,2% PKB – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse”. Jak podkreślają autorzy opracowania, technologie mobilne są jedną z tych branż, które w Polsce inwestują najmocniej – średnio przedsiębiorcy z tego sektora reinwestują ponad 20% wypracowanej przez siebie wartości dodanej, czyli trzykrotnie więcej niż przeciętna w gospodarce.

Od 1 stycznia 2017 r. korzystne dla podatników zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową

11/10/16

Projekt ustawy przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych jako działalność B+R, podwyższenie progów kwot podlegających odliczeniu oraz wydłużenie okresu dokonywania odliczeń.

Europejski i polski rynek ofert pierwotnych w III kwartale 2016 r.

10/10/16

Jak wynika raportu „IPO Watch Europe. III kwartał 2016” koniunktura na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie stopniowo odbudowuje się po załamaniu spowodowanym głosowaniem w sprawie Brexit. Eksperci PwC szacują, że łączna wartość IPO w 2016 r. przekroczy 25 mld euro

PwC Legal doradcą dla Grupy Skanska przy utworzeniu TFI

10/10/16

Kancelaria PwC Legal zrealizowała kompleksowy projekt doradczy w zakresie utworzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych dla Grupy Skanska.

Globalne przychody PwC wzrosły o 7% do 35,9 mld dol. W Polsce wzrost wyniósł 9%

04/10/16

PwC na świecie w minionym roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2016 r. osiągnęło rekordowe przychody brutto w wysokości 35,9 mld dol.

Insurtech-y rewolucjonizują tradycyjny rynek ubezpieczeniowy

30/09/16

Aż 90% ubezpieczycieli obawia się utraty części udziałów w rynku na rzecz coraz prężnie działających firm technologicznych.

Zmiany w cenach transferowych wyzwaniem dla przedsiębiorców

28/09/16

Jak wynika z raportu, obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych obejmuje ponad 20 tys. przedsiębiorstw działających w Polsce.

Najlepsze banki nagrodzone – PwC partnerem Wielkiej Gali Bankowości Forbesa i Newsweeka

26/09/16

Za nami kolejna Wielka Gala Bankowości 2016. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sektora usług finansowych. 21 września 2016 roku Axel Springer, wydawca tygodnika Newsweek i miesięcznika Forbes, nagrodził najlepsze polskie banki. PwC kolejny raz była jest partnerem tego wydarzenia.

Tu i teraz. Nowi partnerzy w PwC Polska

21/09/16

Tu i teraz. Nowi partnerzy w PwC Polska

Rosną wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych, w radach nadzorczych maleją

20/09/16

Z raportu wynika, że zarobki członków zarządów wzrosły w 2015 r. o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Odwrotny trend zanotowano w radach nadzorczych, których członkowie otrzymali wynagrodzenie mniejsze o 6%. Obecnie uposażenie członków zarządów jest średnio aż 13-krotnie większe niż osób zasiadających w radach nadzorczych.

Telemedycyna przyszłością prywatnego rynku zdrowia w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej

20/09/16

Wydatki na prywatną ochronę zdrowia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej rosną w tempie 6% rocznie, czyli prawie dwa razy szybciej niż wydatki publiczne. Jednym z kluczowych czynników wpływających na ten wzrost są nowe technologie, twierdzą eksperci firmy doradczej PwC

PwC wzmacnia zespół ds. transformacji cyfrowej

19/09/16

Do firmy doradczej PwC dołączyły trzy nowe osoby, wzmacniając zespół ds. transformacji cyfrowej. Są to Michał Kreczmar, Alessandro Beda i Radosław Korczyński. Będą odpowiedzialni za rozwijanie kompetencji PwC w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających wdrażanie strategii i rozwiązań biznesowych dla naszych klientów.

Prognoza rozwoju sektora mediów i rozrywki w Polsce i na świecie do 2020 r.

13/09/16

Wartość polskiego sektora mediów i rozrywki w 2020 r. wyniesie 10,8 mld dol. – wynika z raportu „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020”.

PwC uruchomiło program akceleracji start-upów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

12/09/16

PwC otworzyło w Polsce program Startup Collider, którego celem jest wspieranie i promowanie start-upów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Agnieszka Gajewska nowym partnerem w PwC

07/09/16

Do grona partnerów PwC dołączyła Agnieszka Gajewska, która została liderem regionalnego zespołu ds. finansowania projektów inwestycyjnych.

PwC współtworzy dwa inkubatory społeczne finansowane przez Fundusze Europejskie

06/09/16

PwC otworzyło dwa inkubatory społeczne, których wspólnym mianownikiem jest ograniczanie barier istniejących na rynku pracy.

PwC otworzyło w Opolu Centrum Usług Wspólnych

02/09/16

PwC zwiększa swoją obecność w Polsce, otwierając w Opolu Centrum Usług Wspólnych (Service Delivery Center). Centrum będzie świadczyć usługi z zakresu procesów finansowo-księgowych.

Zmiany w kancelarii PwC Legal

02/09/16

Mecenas Ewa Szurmińska-Jaworska dołączyła do grona partnerów w globalnym zespole PwC w Stanach Zjednoczonych. Kancelarią PwC Legal w Polsce będą zarządzali Jacek Pawłowski i Cezary Żelaźnicki, którzy zostali jej komplementariuszami.

Monika Laskowska nowym partnerem w PwC

31/08/16

Do grona partnerów PwC dołączyła Monika Laskowska. Wzmocni ona dział prawno-podatkowy w zakresie cen transferowych (Transfer Pricing).

Jednolity Plik Kontrolny to tylko pierwszy krok w kierunku uszczelniania systemu podatkowego

29/08/16

Aby Jednolity Plik Kontrolny był skutecznym narzędziem do uszczelniania systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów musi wdrożyć także narzędzia do efektywnej analizy danych pozyskanych z JPK

PwC rozpoczęło współpracę z SentiOne w zakresie projektów Big Data i Data Analytics

17/08/16

PwC nawiązało współpracę z SentiOne, wiodącym dostawcą danych z monitoringu Internetu w Europie. Dane te posłużą PwC do zaawansowanej analizy treści internetowych, wykorzystywanej w projektach dla klientów.

Najwyższy od 7 lat poziom przestępczości gospodarczej w sektorze finansowym

02/08/16

Pomimo znacznego zwiększenia inwestycji na działania w zakresie zgodności z przepisami (tzw. compliance) oraz nieustannych kontroli ze strony organów regulacyjnych, wskaźnik przestępczości gospodarczej na świecie w obszarze usług finansowych wzrasta.

Analiza PwC: prognoza klasyfikacji medalowej Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro

01/08/16

Atmosfera oczekiwania na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro sprzyja spekulacjom na temat liczby medali, jaką zdobędą poszczególne kraje. Na potrzeby raportu “Modelling Olympic performance” ekonomiści PwC również podjęli próbę określenia tej wartości

8 nowych technologii kluczowych dla biznesu

28/07/16

Po przeanalizowaniu 150 nowych technologii eksperci PwC wybrali 8 kluczowych, które w najbliższych latach będą miały największe znaczenie zarówno dla poszczególnych firm, jak i całych branż.

Kancelaria PwC Legal powiększa zespół ekspertów

28/07/16

Adwokat Adam Kowalczyk 18 lipca dołączył do zespołu w kancelarii prawnej PwC Legal. Wzmocni on praktykę prawa w obszarze litigation, na stanowisku lidera zespołu ds. rozwiązywania sporów (Head of Commercial & Regulatory Disputes).

Konkurs 100% Polski Produkt

28/07/16

Zapraszamy do Konkursu, który wywoła ogólnopolską, powszechną modę na wszystko co jest 100% polskie.

Koniec bezkarności wyłudzania VAT?

25/07/16

Co roku przestępcy podatkowi w Polsce okradają państwo na kilkadziesiąt miliardów złotych. Resort Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadają podejmowanie coraz bardziej radykalnych kroków w walce z przestępcami.

Załamanie na rynku pierwotnym w Londynie w wyniku niepewności związanej z „Brexit”. Utrzymująca się dekoniunktura na GPW

11/07/16

W najnowszym raporcie IPO Watch Europe, PwC przewiduje, że łączna wartość ofert w bieżącym roku nie przekroczy 25 mld euro, co stanowi wartość blisko o połowę niższą niż w roku 2015 roku (57,4 mld euro) – głównie ze względu na referendum w Wielkiej Brytanii ws. „Brexit”.

Seminarium „Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych”

11/07/16

7 lipca w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez PwC Legal, konferencja "Nowe przepisy o ochronie danych osobowych

II edycja Gali Customer Excellence Awards

07/07/16

16 czerwca po raz kolejny mieliśmy okazję gościć przedstawicieli polskiego biznesu podczas drugiej edycji Gali Customer Excellence Awards w ramach, której zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne projekty z obszaru Customer Experience.

Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw – wyniki rankingu PwC TOP 100

06/07/16

Najnowszy raport PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od 31 marca 2015 roku do 31 marca 2016 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

Nowi partnerzy PwC w Polsce

03/07/16

Z dniem 1 lipca 2016 r. do grona partnerów PwC dołączy 5 osób. W dziale doradztwa biznesowego – Dorota Dębińska-Pokorska, Adam Demusiak oraz Przemysław Paprotny, w dziale audytu Agnieszka Accordi-Krawiec, a w dziale prawno-podatkowym Mieczysław Gonta. Obecnie PwC w Polsce zatrudnia ponad 2 300 pracowników, w tym 63 partnerów.

Polska nie wykorzystuje potencjału pracowników w wieku 55+

28/06/16

Polska znalazła się na 30. miejscu wśród przebadanych 34 krajów OECD w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ w pracy.

Gwiazdy bankowości po raz drugi nagrodzone przez „Dziennik Gazetę Prawną” i PwC

23/06/16

Po raz drugi wręczono nagrody w rankingu „Gwiazdy Bankowości”, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” i PwC w roli partnera merytorycznego. Główną nagrodę i tytuł Gwiazdy Bankowości 2016 zdobył ING Bank Śląski.

Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro. Wyniki badania kancelarii PwC Legal i Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

22/06/16

Jak wynika z raportu „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro”, przygotowanego przez kancelarię PwC Legal i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu. Jednocześnie niemal 60% działów prawnych firm regularnie współpracuje z kancelariami prawnymi. O wyborze kancelarii decydują przede wszystkim relacje i zaufanie do niej, a nie cena usług.

PwC największą firmą doradztwa podatkowego 10-lecia

21/06/16

W najnowszym rankingu firm doradztwa podatkowego, przygotowywanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita”, PwC zostało uhonorowane nagrodą specjalną „Największa firma doradztwa podatkowego 10-lecia”.

Badanie Firm Rodzinnych 2016

21/06/16

Badanie Firm Rodzinnych ma na celu analizę wyzwań i możliwości, a także wpływu, jaki firmy rodzinne wywierają na gospodarkę i społeczności lokalne.

Prestiż pracodawcy ważniejszy niż wynagrodzenie

16/06/16

Młodzi ludzie wybierając staż kierują się przede wszystkim prestiżem firmy, do której aplikują, i szansą na stałe zatrudnienie. Jedynie 8% studentów zwraca uwagę na wysokość wynagrodzenia, a jeszcze mniej, bo tylko 3%, bierze pod uwagę opinie znajomych.

Polski rynek przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych nadal z dwucyfrowym wzrostem

08/06/16

Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając wartość 4,5 mld zł. W tym roku wzrost będzie jeszcze większy, bo o 14%, a wartość rynku osiągnie 5,1 mld zł – szacują eksperci firmy doradczej PwC

Diament Private Equity dla PwC

07/06/16

Diament Private Equity dla PwC

Kontrole cen transferowych. Badanie doświadczeń przedsiębiorstw 2016

07/06/16

Anonimowe badanie doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie kontroli cen transferowych.

Nowe przepisy mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Polsce

30/05/16

Część spośród 25 tys. przedsiębiorców korzystających z dofinansowania do zatrudniania osób niepełnosprawnych może mieć już w tym roku duże kłopoty z uzyskaniem kolejnej tury wsparcia.

Liczba badań klinicznych w Polsce spada, pomimo dużego potencjału rozwoju tego rynku

19/05/16

W 2014 roku wartość rynku badań klinicznych w Polsce wyniosła 950 mln złotych, czyli o 90 mln więcej niż 5 lat wcześniej – wynika z raportu „Badania kliniczne w Polsce” przygotowanego przez PwC na zlecenie INFARMY, GCP i Polcro. Wzrost w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat wyniósł 15%. Jednocześnie, w tym czasie o 15% spadła liczba wykonywanych badań klinicznych.

Co czeka polską energetykę?

16/05/16

Rozwój energetyki zależy od znalezienia równowagi pomiędzy celami inwestorów a planami państwa. Należy pamiętać, że to przed przedsiębiorstwami stoją największe wyzwania. Raport PwC „7 pokus polskiej energetyki 2016” przedstawia najważniejsze z nich.

Drony: światowy potencjał rynkowy to ponad 127 mld dol.

09/05/16

Na ponad 127 mld dolarów analitycy firmy doradczej PwC oszacowali potencjał światowego rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących drony.

PwC Legal realizuje badanie „Prawnik przedsiębiorstwa jako doradca biznesu? Perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw”

04/05/16

PwC Legal, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) realizuje badanie „Prawnik przedsiębiorstwa jako doradca biznesu? Perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw”, którego celem jest kompleksowe zdefiniowanie roli Dyrektora Działu Prawnego w przedsiębiorstwach w Polsce.

PwC Legal partnerem merytorycznym VI edycji konkursu GIODO dla studentów prawa

28/04/16

Już po raz VI Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) organizuje konkurs dla studentów prawa na napisanie eseju na temat "Przetwarzanie danych osobowych wykładowców uczelni na portalu służącym do oceny wykładowców”.

Liderzy polskich firm gotowi na cyfrową rewolucję?

28/04/16

Trwająca od wielu lat i przybierająca na sile rewolucja cyfrowa zmienia dotychczasowe modele biznesowe, stawiając zarządzających firmami przed coraz trudniejszymi wyzwaniami. Jednym z najważniejszych jest przejście do jakościowego stylu zarządzania. Zmiany są już widoczne – aż 85% polskich liderów deklaruje, że kompetencje miękkie współpracowników są dla nich istotne

Poziom podatku dochodowego w Polsce średni na tle innych krajów UE

26/04/16

Polska zajmuje 9. pozycję w zestawieniu wszystkich krajów Unii Europejskiej pod względem stawek podatkowych w najwyższym progu (32%), licząc od najniższej stawki.

PwC największą firmą audytorską w Polsce

18/04/16

W najnowszym rankingu audytorów, przygotowywanym co roku przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Gazetę Giełdy Parkiet”, PwC w porównaniu z ubiegłym rokiem awansowało o jedną pozycję i zajęło 2. miejsce w kategorii „Największa firma audytorka 2015”. Jednocześnie PwC zajęło 1. miejsce w kategorii „Prospołeczna firma audytorska 2015”.

Koordynacja polityki eksportowej w Polsce jest realna

13/04/16

Ponad 60 tys. krajowych przedsiębiorców mogłoby skorzystać w ciągu roku z oferty Agencji Wspierania Eksportu, której powołanie planowane jest przez rząd – wynika z raportu firmy doradczej PwC „Koordynacja polityki eksportowej jest realna”. Co ważne, aż w 24 krajach Unii Europejskiej działają wyspecjalizowane agencje realizujące zadania z zakresu wzmacniania pozycji eksporterów.

Znaczny spadek aktywności na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie. Dalszy marazm na GPW.

11/04/16

Biorąc pod uwagę pierwsze trzy miesiące roku, w minionym kwartale na globalnych rynkach kapitałowych odnotowano najniższą aktywność począwszy od I kwartału 2009 r. Łączna wartość ofert w I kwartale 2016 r. wyniosła zaledwie 12,5 mld euro, co stanowiło wartość prawie o dwie trzecie niższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Firmy chcąc osiągać lepsze wyniki potrzebują wzmocnienia audytu wewnętrznego

05/04/16

Z raportu PwC pt. „2016 State of the Internal Audit Profession Study” wynika, że działy audytu wewnętrznego, które mają bardziej skuteczne przywództwo osiągają lepsze wyniki i zapewniają przedsiębiorstwu wyższą wartość.

PwC doradcą nr 1 w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”

30/03/16

Firma doradcza PwC zajęła 1. miejsce w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. PwC zostało nagrodzone w kategorii „Największa firma doradztwa podatkowego”.

Rady nadzorcze w obliczu nowych wyzwań kompetencyjnych

16/03/16

Wśród najbardziej cenionych przez członków rad nadzorczych, zarządy i właścicieli spółek giełdowych kompetencji prezentowanych przez rady nadzorcze znajdują się kompleksowe spojrzenie na biznes, doświadczenie w budowaniu strategii oraz lojalność wobec firmy i akcjonariuszy. To wnioski z raportu „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian”.

Ponad połowa Polaków robi zakupy w Internecie, ale nadal potrzebuje tradycyjnych sklepów

15/03/16

Cyfrowa rewolucja zmienia przyzwyczajenia konsumentów. Obecnie aż 55% Polaków, kupując towary lub usługi, wybiera elektroniczne kanały sprzedaży. Pozostali korzystają z tradycyjnych sklepów, ale co ciekawe, 43% osób z tej grupy i tak przegląda produkty w Internecie przed ostatecznym zakupem. To ogromne wyzwanie dla firm, które muszą zadbać o spójność wszystkich kanałów sprzedaży.

PwC zamknęło transakcję przejęcia Grupy Outbox

14/03/16

Dzięki uzyskanej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodzie firma doradcza PwC zamknęła transakcję przejęcia Grupy Outbox, lidera na europejskim rynku innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Sektor bankowy czekają poważne wyzwania

14/03/16

Otoczenie makroekonomiczne, rosnąca skala przestępczości oraz otoczenie regulacyjne to ryzyka najczęściej wymieniane przez przedstawicieli światowego sektora bankowego w rankingu Banking Banana Skins, przygotowanego przez PwC i Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI).

Orły 2016 rozdane!

08/03/16

W poniedziałek 7 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2016, dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej. Do momentu publicznego otwarcia kopert nazwiska laureatów i tytuły nagrodzonych filmów znało tylko dwóch Partnerów PwC, Krzysztof Szułdrzyński i Piotr Wyszogrodzki, którzy osobiście odpowiadali za tajność i poprawność procesu głosowania.

Kobiety wybierają tych pracodawców, którzy oferują im międzynarodowe doświadczenie

08/03/16

Aż dla 64% kobiet na świecie i w Polsce fakt, że firma zapewnia pracownikom zdobycie międzynarodowego doświadczenia poprzez pracę w zagranicznych oddziałach, był kluczowy przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy lub pozostaniu w danej organizacji.

Paweł Świrski dołączył do Kancelarii PwC Legal

07/03/16

Z przyjemnością informujemy, że 1 marca 2016 r. do grona partnerów w Kancelarii PwC Legal dołączył Mecenas Paweł Świrski.

Bob Moritz nowym globalnym prezesem PwC

07/03/16

PricewaterhouseCoopers International Network wybrała Roberta E. Moritza na nowego prezesa zarządu. Jego czteroletnia kadencja zacznie się 1 lipca 2016 roku.

Znamy nazwisko pierwszego laureata Orłów 2016 - zdobywcy Nagrody za Osiągnięcia Życia

02/03/16

Dziś, 2 marca, podczas spotkania Nominowanych do Polskich Nagród Filmowych Orły 2016 zostało ogłoszone nazwisko pierwszego laureata Orłów 2016 dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej – zdobywcy Nagrody za Osiągnięcia Życia.

Co trzecia firma w Polsce pada ofiarą nadużyć

01/03/16

Ponad 1/3 badanych firm w Polsce przyznaje, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy padła ofiarą nadużyć. 65% przypadków dotyczyło sprzeniewierzenia aktywów, a 32% cyberprzestępczości.

Komercjalizacja technologii jest konieczna do budowania innowacyjnej gospodarki

26/02/16

Polska ma do pokonania dość duży dystans w stosunku do krajów zachodnich pod względem rozwoju technologicznego i innowacji. Aby zmienić tę sytuację konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, w tym przede wszystkim zapewnienie większego wsparcia zespołów badawczo-rozwojowych, a także podjęcie działań przygotowujących do komercjalizacji projektów B+R już na ich początkowym etapie

Warszawa pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów, ale regiony rosną w siłę

25/02/16

W tegorocznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej na rynku nieruchomości, będącym częścią raportu „Emerging Trends in Real Estate. Europe 2016” opracowanego przez PwC oraz Urban Land Institute (ULI), Warszawa uplasowała się na 17. pozycji na 28 ocenianych miast.

Wystartował program „Grasz o staż 2016”

24/02/16

24 lutego br. oficjalnie wystartowała nowa odsłona programu „Grasz o staż”. Do organizatorów projektu, PwC i „Gazety Wyborczej”, dołączyło Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Ekonomia współdzielenia to początek ery prosumentów

23/02/16

Ekonomia współdzielenia, czyli sharing economy, rewolucyjnie zmienia rzeczywistość. Po raz pierwszy w historii osoba prywatna ma możliwość globalnego dotarcia z produktem lub usługą do szerokiej grupy odbiorców, stając się tym samym prosumentem.

Rynek badań klinicznych w Polsce z dużym potencjałem wzrostu

18/02/16

W 2014 roku wartość rynku badań klinicznych w Polsce wyniosła aż 950 mln zł – tak wynika z raportu „Badania kliniczne w Polsce” zaprezentowanego podczas katowickiego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Oznacza to wzrost o 15% w perspektywie lat 2009-2014.

Liczba pasażerów w polskich portach lotniczych w 2016 r. zwiększy się o 10%

16/02/16

Według prognoz naszych ekspertów, rynek transportu lotniczego w Polsce w 2016 r. czeka dalszy dynamiczny wzrost.

Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany

10/02/16

Badanie "Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?" - przeprowadzane jest z inicjatywy PwC. Partnerem jest Sukces Pisany Szminką.

Rozwiązanie analityczne IFRS 9

08/02/16

W 2018 W życie wchodzi nowa regulacja IFRS 9, która bezpośrednio dotyka wielu aspektów funkcjonowania banków. W praktyce dla banków oznacza to konieczność kalkulacji rezerw na portfolio kredytowym według nowych zasad

Nominacje do Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2016 ogłoszone

05/02/16

Do tegorocznych Polskich Nagród Filmowych kandydowały aż 53 polskie filmy fabularne, a w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny członkowie Akademii wybierali spośród 63 produkcji.

Wynagrodzenie netto w Polsce to średnio 74% pensji brutto

27/01/16

Po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach podatników krajów Unii Europejskiej o przeciętnych dochodach zostaje średnio 76% pensji brutto. Najwięcej na Cyprze (91%), Malcie (86%) i w Czechach (86%), najmniej w Niemczech (65%). Polska w tym zestawieniu plasuje się w połowie stawki ze wskaźnikiem 74% - wynika z raportu „Podatek dochodowy od osób fizycznych w Unii Europejskiej”.

Korupcja coraz mniej odczuwalna przez Polaków

27/01/16

W najnowszym rankingu Indeks Percepcji Korupcji, przygotowywanym co roku przez międzynarodową organizację pozarządową Transparency International, wśród badanych 168 państw Polska zajęła 30. miejsce, co oznacza awans o 5 pozycji w stosunku do poprzedniego roku.

PwC przejęło Fern Partners wzmacniając zespół doradztwa biznesowego

25/01/16

Firma doradcza PwC przejęła Fern Partners. Dzięki tej transakcji wzmocniła dział doradztwa biznesowego o ekspertów specjalizujących się w zarządzaniu cenami i budową strategii cenowych, czyli tzw. pricing & revenue management.

10 kluczowych trendów w polskiej opiece zdrowotnej

19/01/16

Cyfrowa rewolucja, jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, przyspiesza, wywierając coraz większy wpływ na wszystkie branże, także ochronę zdrowia. Dużo mówi się o telemedycynie, która może znacząco zmienić sposób korzystania z opieki zdrowotnej. Wyzwania polskiej ochrony zdrowia sięgają jednak znacznie dalej i nie wiążą się jedynie z nowymi technologiami, wynika z opracowania PwC „10 trendów w polskiej ochronie zdrowia”. Według Szymona Piątkowskiego, lidera zespołu ds. ochrony zdrowia, opisane trendy będą dominujące w branży medycznej w 2016 roku oraz w ciągu najbliższych lat.

PwC przejmie Grupę Outbox

19/01/16

PwC dzięki przejęciu Grupy Outbox, lidera na europejskim rynku innowacyjnych rozwiązań, wzmocni swoją pozycję doradcy w zakresie obejmującym nowoczesne technologie informatyczne wspierające wdrażanie strategii i rozwiązań biznesowych dla klientów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przejęcie Outbox wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PwC partnerem merytorycznym MIT Enterprise Forum Poland

14/01/16

13 stycznia br. na konferencji prasowej z udziałem Wicepremiera Mateusza Morawieckiego fundacja MIT Enterprise Forum Poland ogłosiła start swojego pierwszego projektu, akceleratora technologicznego Startup Competition. PwC jest partnerem merytorycznym tej inicjatywy.

Aktywność na rynku IPO w Europie w 2015 r. najwyższa od 2007 r.

13/01/16

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w całym 2015 roku wyniosła 57,4 mld euro. To znaczny wzrost w porównaniu z 2014 r. i najwyższa aktywność na rynku IPO od początku globalnego kryzysu finansowego. Natomiast na giełdzie w Warszawie w 2015 roku odnotowano 32 IPO, co oznacza dalszy spadek w porównaniu z minionymi latami. Łączna wartość ofert na GPW w minionych dwunastu miesiącach wyniosła 440 mln euro.

Liczba cyberataków na firmy w Polsce rośnie znacznie szybciej niż na świecie

12/01/16

Liczba wykrytych incydentów naruszających bezpieczeństwo informacji w firmach, czyli tzw. cyberataków, wzrosła na świecie w porównaniu z poprzednim rokiem o 38%, a w Polsce aż o 46%. Firmy są świadome rosnących zagrożeń, dlatego zwiększają budżety na zapobieganie cyberzagrożeniom, ale nadal ich działania są niewystarczające

Coraz więcej kobiet miliarderek

22/12/15

Dynamicznie rośnie liczba kobiet, które mogą pochwalić się miliardowym majątkiem - współczynnik wzrostu w ich przypadku wyniósł 6,6, a w przypadku mężczyzn jedynie 5,2. Co ciekawe, jedynie 44% miliarderów z roku 1995 utrzymało ten status do dzisiaj – wynika z raportu „Zmienne twarze miliarderów”.

Pocztowi operatorzy wyznaczeni – czy są nam jeszcze potrzebni?

16/12/15

W całej Europie i na świecie spadają wolumeny listów oraz zmniejsza się znaczenie tej formy komunikacji dla obywateli. Nie oznacza to, że rola wyznaczonych operatorów pocztowych staje się niepotrzebna. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej pojawiają się nowe potrzeby, związane z dostępem do e-commerce i e-government – szczególnie w obszarach wiejskich.

Korupcja biznesowa w Polsce nadal groźna, ale można jej przeciwdziałać

08/12/15

W najnowszym rankingu Corruption Perceptions Index, badającym postrzeganie sektora publicznego w 175 krajach na świecie pod kątem korupcji, Polska awansowała o 26 pozycji i uplasowała się na 35. miejscu. Jak pokazują jednak dane, korupcja i przekupstwo stanowią nadal aż 21% wszystkich nadużyć w przedsiębiorstwach.

Anna Sieńko nowym partnerem w PwC w Europie Środkowo-Wschodniej

07/12/15

Anna Sieńko dołączyła do grona partnerów PwC w Polsce obejmując stanowisko lidera ds. technologii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Laureaci 4. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”

03/12/15

2 grudnia na uroczystej gali wręczono nagrody zwycięzcom 4. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, wspólnej inicjatywy PwC i Pulsu Biznesu, w której nagradzane są polskie firmy odnoszące sukcesy na międzynarodowych rynkach.

Debata poświęcona bezpieczeństwu gospodarczemu Polski

03/12/15

Debata pt „Czy prywatyzacja majątku Skarbu Państwa jest dobrą drogą budowania bezpieczeństwa gospodarczego Polski?” miała miejsce 27 listopada i była niebywałym wydarzeniem, gdyż wzięło w niej udział aż pięciu byłych Ministrów Skarbu Państwa. W Debacie wzięli udział także nasi eksperci: Wojciech Słowiński, moderator Debaty oraz Jacek Socha w roli uczestnika.

Luka VAT kosztuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej 27 mld euro rocznie

27/11/15

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej na oszustwach związanych z VAT-em tracą rocznie 27 mld euro. Najmniejsza luka w VAT jest w Czechach, największa w Rumunii. O sposobach radzenia sobie z oszustwami podatkowymi dyskutowali uczestnicy konferencji CEE VAT Antifraud Forum, zorganizowanej przez PwC w Budapeszcie.

Uwaga na wiadomości e-mail zawierające phishing

25/11/15

Informujemy, że obecnie rozsyłana jest masowa korespondencja phishingowa, mająca na celu zainfekowanie komputera

Polski system podatkowy coraz mniej skomplikowany, ale nadal wymaga reform

19/11/15

Jak wynika z najnowszego raportu „Paying Taxes 2016”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Grupę Banku Światowego, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku. Na pierwszym miejscu rankingu „Paying Taxes 2016” uplasował się Katar, na ostatnim 189. – Boliwia.

Centrum logistyczne Europy przesuwa się z Niemiec do Polski

17/11/15

Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają eksperci firmy doradczej PwC. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa. W tym kontekście jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w najbliższych latach jest dalsze powiększanie przepustowości dróg.

Wzrasta wartość rynku opieki długoterminowej w Polsce

04/11/15

Liczba osób 65+ w Polsce wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat o około 3 mln, czyli do 8,5 mln osób, a co za tym idzie wydatki na opiekę długoterminową będą coraz wyższe.

Polska poniżej średniej krajów Unii Europejskiej w zakresie ulg podatkowych na dzieci i świadczeń rodzinnych

03/11/15

Średnia bezpośredniej pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg podatkowych na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi 9 819 zł rocznie, ale w rzeczywistości aż 60 % państw UE nie osiąga tej wartości. W tym zestawieniu Polska plasuje się dopiero na 24. miejscu z kwotą 2 224 zł.

Statuetki Dolnośląski Gryf 2015 rozdane!

02/11/15

26 października, podczas Wielkiej Gali Biznesu, zostały wręczone nagrody "Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza". Ten uroczysty wieczór, wieńczący dwunastą edycję konkursu, odbył się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tegoroczna edycja przejdzie do historii z wielu powodów, jednak do najistotniejszych będą niewątpliwie należeć rekordowa liczba ankiet konkursowych...

Przychody firm rozwiniętych cyfrowo są dwa razy wyższe

29/10/15

Spółki posiadające najlepiej przygotowane strategie biznesowe w zakresie cyfryzacji oraz przodujące w ich wdrażaniu, osiągają duże lepsze wyniki niż firmy mniej zaawansowane w tym zakresie – wynika z corocznego badania „Digital IQ”.

Diamenty Polskiej Chemii. PwC nagrodzone w kategorii Doradca Strategiczny Roku

28/10/15

Podczas uroczystej gali kończącej coroczny kongres Chemical Industry Summit, zostały wręczone nagrody dla najbardziej wyróżniających się firm w branży chemicznej.

Inwestycje w sektorze telewizji kablowej napędzają rozwój polskiej gospodarki

20/10/15

Operatorzy sieci kablowych, dostarczając 18% łączy internetowych ogółem i 32% łączy stałych, przyczynili się do ok. 4%-5% całkowitego wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach - to jeden z wniosków raportu „Wpływ sektora Telewizji Kablowej na rozwój polskiej gospodarki”.

Katarzyna Urbańska dołączyła do zespołu ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów

20/10/15

Do zespołu ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów w dziale prawno-podatkowym dołączyła Katarzyna Urbańska, obejmując stanowisko wicedyrektora do spraw regulacji usług finansowych.

Pokolenie Y wymusza na rynku pracy zmianę zasad rekrutacji

19/10/15

Aż 81% studentów uważa, że pracodawcy w procesie rekrutacji powinni postawić na budowanie relacji partnerskiej z kandydatami – wynika z badania firmy doradczej PwC przeprowadzonego na grupie ponad 600 studentów w Polsce.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną powoli

15/10/15

Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej i wyników spółek, które kolejny rok utrzymują się na stabilnym poziomie. Łączne wynagrodzenie krótkoterminowe osób zarządzających spółkami wzrosło przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku. Wynagrodzenie członków rad nadzorczych również utrzymuje się na stabilnym poziomie, choć w porównaniu z wynagrodzeniami zarządów jest to poziom dość niski, wynika z najnowszego raportu PwC „Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2014 roku”.

Narodowe systemy obrony w obliczu nowych zagrożeń i wyzwań

12/10/15

W następstwie rosnących kosztów administracji, spowolnienia gospodarczego i zmęczenia prowadzonymi od dekady operacjami w Afganistanie i Iraku budżety wielu państw członkowskich NATO i partnerów sojuszu zostały znacznie ograniczone w ostatnich latach, co przełożyło się na obniżenie wydatków na obronność, wynika z raportu PwC „Global Defense Perspectives: Mapping prioritisation and posture in a challenging world”. Jednocześnie w obliczu nowych zagrożeń część krajów zdecydowała się na podniesienie wydatków na systemy obrony.

Rynek IPO w Europie w III kwartale 2015 r.

08/10/15

Można oczekiwać, że łączna wartość ofert w całym 2015 r. może zbliżyć się do poziomu z roku 2014

Globalne przychody PwC wzrosły o 10% do 35,4 mld USD, w Polsce wzrost wyniósł 6%

06/10/15

Firma doradcza PwC miała całkowite przychody brutto w wysokości 35,4 mld USD w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2015 r. Przy stałych kursach wymiany walut światowe przychody PwC wzrosły o 10%. Jest to zauważalny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim i największy wzrost rok do roku zanotowany w sieci od roku obrotowego 2007. Wzrost przychodów odnotowano we wszystkich działach biznesowych i we wszystkich regionach geograficznych.

Wstrzymany transfer danych do USA

06/10/15

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, w którym uznał, że Decyzja Komisji Europejskiej z 26 lipca 2000 r. zgodnie, z którą program „Bezpiecznej Przystani” (ang. „Safe Harbour”) dla Stanów Zjednoczonych zapewnia adekwatną ochronę danych osobowych, jest nieważna.

Nowe wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych coraz bliżej

01/10/15

Dziś Senat uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT w zakresie wymogów dotyczących dokumentacji cen transferowych, wprowadzając do projektów jedynie drobne zmiany o charakterze porządkowym. Pierwsze z nowych obowiązków dokumentacyjnych zaczną obowiązywać już w odniesieniu do raportowania za rok 2016.

Luka podatkowa VAT wzrośnie w 2015 r. do poziomu 3% PKB

25/09/15

Luka podatkowa VAT wzrośnie z poziomu 2,4% PKB w 2014 r. do 3% PKB w 2015 r., wynika z szacunków firmy doradczej PwC. Powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy luka w VAT była najniższa i wynosiła 0,6% PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów – prognozują eksperci PwC.

Eksperci PwC na Wschodnim Kongresie Gospodarczym

22/09/15

24 i 25 września eksperci PwC będą obecni na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.

Konferencja Innowacyjna Europa już w październiku

17/09/15

W dniach 27‐28 października 2015 w Gdańsku odbędzie się konferencja Innowacyjna Europa organizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Konferencja będzie zarówno miejscem debaty o przyszłości innowacji, jak i podsumowaniem sześciu miesięcy prac Koalicji.

"Czy Polska dogoni Niemcy?” Nowa książka profesora Witolda Orłowskiego

16/09/15

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się książka „Czy Polska dogoni Niemcy?” autorstwa profesora Witolda Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC. Poszukiwanie odpowiedzi na przewrotne pytanie zadane w tytule jest pretekstem do analizy zarówno ostatnich 25 latach, w których Polska rozwijała się w sposób dynamiczny, ale także do prześledzenia wpływu, jaki mają historycznych korzenie rozwoju naszego kraju na jego obecna sytuację i perspektywy doścignięcia krajów najwyżej rozwiniętych.

Konkurs Polska Firma - Międzynarodowy Czempion 2015

10/09/15

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu "Polska Firma - Międzynarodowy Czempion". Konkurs promuje aktywność polskich firm na rynkach zagranicznych, które dzięki inwestycjom oraz działalności eksportowej skutecznie konkurują na światowych rynkach i budują markę Polski na arenie międzynarodowej.

Raport "Insurance Banana Skins 2015" - najważniejsze ryzyka w branży ubezpieczeniowej

07/08/15

Najnowsze badanie CSFI i firmy doradczej PwC „Insurance Banana Skins 2015” pokazuje, że cyberzagrożenia oraz stopy procentowe są najczęściej wymienianymi przez ubezpieczycieli na świecie nowymi ryzykami, które mogą zagrozić ich biznesom w najbliższych latach. Nieco inaczej sytuacja wygląda w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie na szczycie listy zagrożeń znalazło się otoczenie makroekonomiczne. Według eksperta PwC w Polsce mamy natomiast rewolucyjną skalę wzmocnienia regulacji sektora ubezpieczeniowego, co stanowi obecnie największe wyzwanie dla branży.

PwC Legal organizatorem konferencji o ABI

17/07/15

15 lipca w hotelu Westin w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez PwC Legal, konferencja „Pół roku ABI – praktyczne aspekty funkcjonowania administratorów bezpieczeństwa informacji w nowej formule”.

Bartosz Kwiatkowski dołącza do zespołu ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów PwC

16/07/15

Do zespołu ds. doradztwa regulacyjnego i rozwiązywania sporów w dziale prawno-podatkowym firmy doradczej PwC dołączył Bartosz Kwiatkowski, obejmując stanowisko Public Policy Managera. Będzie odpowiedzialny za wspieranie klientów PwC w zakresie doradztwa regulacyjnego i polityki gospodarczej.

Jak powinna wyglądać nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji

16/07/15

Podczas prac nad nową ordynacją podatkową z jednej strony w sposób przemyślany należy podejść do wprowadzania „nowości” takich jak katalog praw podatnika, z drugiej zaś należy zmienić te instytucje, które w swoim obecnym kształcie budzą zastrzeżenia. Ważne jest też, aby nowy dokument był napisany w sposób zrozumiały dla przeciętnego podatnika - twierdzą eksperci PwC w raporcie „Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji”.

O jakiej przyszłości marzą millenialsi?

16/07/15

Millenialsi zgodnie przyznają, że niski poziom edukacji jest jednym z największych problemów dzisiejszego świata, który rodzi obawę o przyszłość. Aż 53% przedstawicieli pokolenia Y na świecie przyznało, że widzi coraz bardziej pogłębiającą się przepaść pomiędzy edukacją a zatrudnieniem.

Polskie firmy nie wykorzystują potencjału pracowników w wieku 55+

15/07/15

Polska znalazła się na 30. miejscu wśród przebadanych 34 krajów OECD w rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ w pracy. Gdyby stopa zatrudnienia osób 55+ w Polsce była taka jak w Szwecji, PKB mogłoby wzrosnąć od ok. 4% do nawet ok. 8%.

Hotele we wschodniej Europie najlepsze w ocenie internautów

13/07/15

Z rankingu Global Review Index (GRI), będącego częścią raportu PwC „Reputacja w Internecie. Dlaczego recenzja hoteli ma znaczenie i jak hotele się z tym mierzą” wynika, że użytkownicy Internetu najlepiej oceniają hotele w regionie Europy Wschodniej

Program Rozwoju Eksportu

13/07/15

PwC zostało partnerem merytorycznym Programu Rozwoju Eksportu, przygotowanego przez Bank Zachodni WBK. Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Ożywienie na rynku pierwotnym w Warszawie w II kwartale 2015 roku

13/07/15

W drugim kwartale br. w Europie odnotowano 121 ofert o łącznej wartości 14,7 mld euro, co było drugim najlepszym wynikiem spośród drugich kwartałów w ciągu ostatnich pięciu lat (najlepszym był ubiegłoroczny, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła aż 22,3 mld euro).

Gwiazdy Bankowości nagrodzone

06/07/15

2 lipca 2015 r. w trakcie gali finałowej zostały wręczone nagrody w I edycji rankingu „Gwiazdy Bankowości” organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” i PwC w roli partnera merytorycznego. Główną nagrodę i tytuł Gwiazdy Bankowości 2015 zdobył Alior Bank.

Nowi partnerzy PwC w Polsce

06/07/15

Z dniem 1 lipca 2015 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyło 5 osób: w dziale doradztwa biznesowego – Kinga Barchoń i Marcin Klimczak, w dziale doradztwa prawno-podatkowego – Bartosz Jasiołek i Piotr Wiewiórka, a w dziale audytu Piotr Michalczyk.

PwC doradcą Grupy Lotos przy pozyskaniu finansowania projektu EFRA

02/07/15

Grupa Lotos S.A. i Lotos Asfalt Sp. z o.o., spółka zależna Grupy Lotos, podpisały umowy zapewniające finansowanie projektu EFRA o łącznych nakładach w kwocie ok. 2,2 mld zł. PwC pełniło rolę doradcy biznesowego Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt przy ustrukturyzowaniu projektu oraz ustrukturyzowaniu i pozyskaniu dla niego finansowania.

PwC po raz czwarty z rzędu liderem rynku doradztwa w Polsce według rankingu Warsaw Business Journal

29/06/15

Firma doradcza PwC zwyciężyła w tegorocznych rankingach Book of List, przygotowywanych przez Warsaw Business Journal, w trzech kategoriach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo–księgowych...

Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw – wyniki rankingu PwC TOP 100.

18/06/15

Najnowszy raport firmy doradczej PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od końca I kwartału 2009 r. do końca I kwartału 2015 r., w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

Branża ubezpieczeniowa w cyfrowej rzeczywistości

17/06/15

Nowa, cyfrowa rzeczywistość redefiniuje rolę firm ubezpieczeniowych, które na naszych oczach z reaktywnych płatników roszczeń przekształcają się w prewencyjnych doradców do spraw ryzyka.

PwC współtworzy polityki sektorowe dla województwa łódzkiego

08/06/15

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego firma doradcza PwC Polska realizuje projekt mający na celu opracowanie polityk sektorowych dla województwa łódzkiego. Jego celem jest stworzenie planów rozwoju dla poszczególnych branż strategicznych regionu oraz określenie warunków do skutecznej realizacji wyznaczonych działań, w tym stworzenie tzw. planów akcji.

PwC Challenge – biegamy, pomagamy

08/06/15

Z okazji jubileuszu 25 lat PwC w Polsce organizujemy 24-godzinny bieg sztafetowy. Cel akcji jest charytatywny – chcemy zebrać 25 000 zł na pomoc dla dotkniętych ciężką chorobą Weroniki i Maćka. W biegu wezmą udział pracownicy PwC, członkowie ich rodzin oraz Alumni PwC. Do PwC Challenge dołączy także Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, Świata i Europy pobiegnie z nami przez pierwsze kilometry sztafety!

Najwyższa aktywność na rynku IPO w Europie w pierwszym kwartale roku od piętnastu lat.

13/04/15

Europejskie giełdy rozpoczęły rok doskonale -– wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe. Co więcej, w żadnym z pierwszych kwartałów od 2000 roku, czyli czasów „hossy internetowej”, nie odnotowano tak dobrego wyniku. Podobnie jak w pierwszej połowie roku ubiegłego, aktywność na rynku IPO w Europie była wyższa niż w Stanach Zjednoczonych.

Rady Nadzorcze – trendy i kierunki zmian

22/03/15

Zmiany technologiczne i cyberbezpieczeństwo należą do istotnych wyzwań, które są na agendzie zarówno Rad Nadzorczych, jak i Zarządów - zaraz obok deficytu talentów, zmian w zachowaniu konsumentów, zagrożeń związanych z korupcją, czy nowych konkurentów pojawiających się na rynku.

Prawie 3/4 szefów polskich firm obawia się cyberataków

11/02/15

Szefowie firm na całym świecie nie mają wątpliwości, jaką rolę może odegrać uzyskanie wiedzy o klientach i sposobach ich angażowania. Po znacznych nakładach na IT na przestrzeni ostatnich lat, liderzy przedsiębiorstw oczekują realnych efektów w zakresie powiązania inwestycji w technologie cyfrowe ze spełnieniem pragnień konsumentów.

Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę nakładającą na największe jednostki zainteresowania publicznego obowiązek ujawniania danych pozafinansowych

03/10/14

Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę nakładającą na największe jednostki zainteresowania publicznego obowiązek ujawniania danych pozafinansowych.

Studia podyplomowe CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu

01/09/14

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają do udziału w VI edycji studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – wyniki IV edycji konkursu Forbesa i PwC

28/08/14

We wrześniowym numerze magazynu Forbes opublikowane zostały wyniki czwartej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej (CSR).

Nowe dotacje na projekty badawczo-rozwojowe w zakresie środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa

28/07/14

Ponad 150 mln PLN na projekty badawcze i przygotowanie do wdrożenia w ramach programu BIOSTRATEG.

Konkurs "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju" - po raz pierwszy wybierają też internauci

17/07/14

Po raz pierwszy w historii konkursu PwC i Forbesa, najlepsze praktyki biznesowe zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, mogą również wybrać internauci.

"Marketing wielkich możliwości” – książka Grzegorza Urbana już w sprzedaży

17/07/14

W jaki sposób dotrzeć do klientów naprawdę zainteresowanych naszym produktem lub usługą? Jak efektywnie wykorzystać potok danych o klientach, który zalewa do nas ze wszystkich stron? I w końcu: w jaki sposób zmierzyć, ile pieniędzy wydanych na działania marketingowe przynosi zysk?

Rusza druga edycja programu GEKON

15/07/14

W ramach programu GEKON firma może uzyskać od 0,5 do 10 mln PLN bezzwrotnej dotacji na planowane prace badawczo-rozwojowe.

Zmiany w dziale marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu PwC w Polsce

10/07/14

Firma PwC informuje, że od 1 lipca 2014 r. nowym szefem działu Marketingu i Rozwoju Biznesu zostaje Ewelina Niewińska, natomiast Jakub Kurasz będzie Liderem ds. Komunikacji. Paweł Bochniarz po 4. latach przewodzenia zespołowi MCBD (Marketing, Communications and Business Development) przechodzi do działu Doradztwa Biznesowego PwC i będzie odpowiadał za obszar innowacji - Innovation Advisory.

Rekordowa aktywność na rynku IPO w Europie

09/07/14

Słabe wyniki warszawskiej giełdy w obliczu zmian w systemie emerytalnym.

Prezesi już drugi rok bez podwyżek

08/07/14

Maleje różnica pomiędzy poziomem płac w spółkach państwowych a prywatnych. Płace w coraz większym stopniu powiązane są z wynikami firmy.

Nowi partnerzy PwC w Polsce

01/07/14

PwC informuje, że z dniem 1 lipca 2014 r. do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 4 osoby: w dziale doradztwa prawno-podatkowego –Tomasz Kassel i Jan Wacławek oraz w dziale Doradztwa Biznesowego –Damian Kalinowski i Michał Mazur. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca br. liczy 52 partnerów.

Ranking Warsaw Business Journal: PwC po raz trzeci z rzędu numerem 1 na rynku doradztwa w Polsce

25/06/14

Firma doradczo–audytorska PwC zwyciężyła w tegorocznych rankingach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo–księgowych przygotowanych przez Warsaw Business Journal. Wygrana PwC w najnowszym Book of Lists 2014 oznacza, że po raz trzeci z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce we wszystkich trzech rankingach obejmujących usługi świadczone przez naszą firmę na polskim rynku.

Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw – wyniki rankingu PwC TOP 100

25/06/14

Najnowszy raport firmy doradczej PwC "Global TOP 100 companies" przedstawia ranking stu największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od marca 2009 roku do marca 2014 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

Młodzi ludzie w starciu z rynkiem pracy już od liceum. Spada wartość dyplomów uczelni wyższych

24/06/14

Aż 62% uczniów szkół średnich deklaruje, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Przy wyborze studiów ważniejsza od renomy uczelni jest dla nich perspektywa znalezienia pracy, stawiają też na swoje pasje. Wraz z wiekiem rośnie niezadowolenie z poziomu edukacji - ponad połowa absolwentów ma poczucie, że szkoła/uczelnia nie przygotowała ich odpowiednio do pracy - wynika z raportu PwC "(Nie)świadome wybory zawodowe" podsumowującego pierwsze na rynku badanie młodych ludzi - od licealistów do absolwentów szkół wyższych.

Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”

22/06/14

Elastyczne godziny pracy, dłuższe urlopy rodzicielskie czy przyzakładowe żłobki – to tylko niektóre rozwiązania, które pracodawcy mogą wprowadzać w swoich firmach, aby ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Para Prezydencka wspiera pracodawców przyjaznych rodzinie. Rusza konkurs "Dobry Klimat dla Rodziny"

22/06/14

Elastyczne godziny pracy, przyzakładowe żłobki, wsparcie w powrocie po urlopach związanych z urodzeniem dziecka – to tylko niektóre rozwiązania, jakie pracodawcy mogą wprowadzać w swoich firmach, aby ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego z rodzinnym. W ramach realizacji programu Polityki Rodzinnej Para Prezydencka zaprasza firmy i instytucje, które dbają o zatrudnienie przyjazne rodzinie do wzięcia udziału w konkursie dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny“ i zdobycia tytułu „Laureata Nagrody Pary Prezydenckiej”.

Wałbrzych zwycięzcą IV edycji Konkursu „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju”

16/06/14

Konkurs ma za zadanie wyłonić lidera - miasto, które w skuteczny i długofalowy sposób wdraża zasady zrównoważonego rozwoju przynoszące konkretne korzyści dla lokalnej społeczności.

IV konkurs GIODO i PwC Legal rozstrzygnięty

10/06/14

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji monitorowania studentów przy okazji pisania prac egzaminacyjnych.

Przedłużono termin zgłoszeń w konkursie "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju"

05/06/14

Liderami Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać przedsiębiorstwa działające w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej przyczyniają się do sukcesu biznesowego.

Zmiana zasad tzw. „niedostatecznej kapitalizacji" może spowodować zwiększenie obciążeń podatkowych i administracyjnych w CIT

05/06/14

Zmiany w zakresie tzw. „niedostatecznej kapitalizacji” mogą zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2015 r. Nowe regulacje zupełnie zmienią zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane, a w pewnych sytuacjach również niepowiązane.

Cyfryzacja i urządzenia mobilne motorem napędowym rynku mediów i rozrywki w latach 2014-2018

04/06/14

Globalny rynek mediów i rozrywki w najbliższych 5 latach będzie rósł w tempie 5% rocznie, osiągając w 2018 r. wartość 2,2 bln USD. Choć tradycyjne media nadal będą posiadać największy udział w przychodach, a TV pozostanie największym medium dla reklamy, to jednak media cyfrowe i reklama w Internecie będą głównymi motorami wzrostu. Polski rynek w analizowanym okresie będzie rósł w tempie 3,7% rocznie, i w 2018 roku będzie warty 12,6 mld USD.

PwC Legal doradza w postępowaniu w sprawie otwarcia przedstawicielstwa Shinhan Bank Europe w Polsce

03/06/14

Kancelaria PwC Legal reprezentowała swojego klienta - Shinhan Bank Europe GmbH, spółkę zależną największego banku w Korei Południowej, w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie o wydanie zezwolenia na otwarcie w Polsce przedstawicielstwa instytucji kredytowej.

Regulacja sektora pożyczkowego – najpopularniejsze pożyczki pozostaną na rynku. Mniejsza rentowność niektórych produktów

02/06/14

Planowana regulacja sektora pożyczkowego w minimalny sposób zaburzy aktualne funkcjonowanie tego rynku wynika z opublikowanego przez firmę doradczą PwC raportu na temat oceny wybranych skutków tej regulacji.

Listyki CSR Polityki 2014 rozdane

14/05/14

Już po raz trzeci tygodnik Polityka wspólnie z firmą doradczą PwC uhonorowali firmy, które wyróżniają się w działaniach w zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Konfrontacja z 5. mitami polskiej elektroenergetyki w raporcie PwC i ING Banku Śląskiego

08/05/14

W czwartej edycji raportu autorzy zmierzyli się z pięcioma mitami na temat sektora elektroenergetycznego, które powszechnie pojawiają się na polskim rynku. Dotyczą one kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora, mających wpływ na kształt rynku oraz decyzje jego najważniejszych graczy. Raport adresuje obszary, które mają wpływ także na poziom świadomości opinii publicznej na temat kondycji energetyki w Polsce.

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – konkurs PwC i magazynu "Forbes"

30/04/14

Magazyn "Forbes" oraz firma doradcza PwC ogłaszają czwartą edycję konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju – czwarta edycja konkursu PwC i tygodnika "Newsweek"

28/04/14

Konkurs ma za zadanie wyłonić lidera - miasto, które w skuteczny i długofalowy sposób wdraża zasady zrównoważonego rozwoju przynoszące konkretne korzyści dla lokalnej społeczności.

PwC Legal bliżej Klientów - teraz też w Krakowie

23/04/14

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria PwC Legal rozszerza geograficzny zasięg swojej działalności. Od maja będziemy w stanie wspierać Państwa również w Krakowie.

PwC Legal pnie się w rankingu Rzeczpospolitej

23/04/14

Z przyjemnością informujemy o tym, że w kolejnej edycji corocznego rankingu kancelarii Rzeczpospolitej PwC Legal awanoswało aż o 18 pozycji.

Konferencja: Zwalczanie nadużyć w VAT - rola sądów administracyjnych

23/04/14

Zapraszamy na konferencję pt. "Zwalczanie nadużyć w VAT - rola sądów administracyjnych".

Parlament Europejski przyjął Dyrektywę nakładającą na największe firmy w UE obowiązek ujawniania danych pozafinansowych

17/04/14

Komisja Europejska szacuje, że obowiązek obejmie ok. 6000 spółek oraz grup kapitałowych w Unii Europejskiej.

Piractwo w sieci przyczyną milionowych strat dla polskiej gospodarki

16/04/14

Wartość PKB utraconego z tytułu piractwa internetowego treści wideo szacowana jest na ok. 700 mln PLN rocznie, a w 2018 roku straty mogą sięgnąć nawet dwukrotności całego budżetu MKiDN. Jest to pierwsza próba oszacowania wpływu piractwa medialnego na gospodarkę w Polsce.

PwC wzmacnia dział Doradztwa Biznesowego

14/04/14

Firma doradcza PwC informuje o wzmocnieniu działu Doradztwa Biznesowego kompetencjami ekspertów związanych poprzednio z Roland Berger Strategy Consultants. Do PwC dołączyło 19 osób specjalizujących się w doradztwie strategicznym oraz usługach dla sektora FMCG oraz handlu detalicznego (retail).

Utrzymuje się silne ożywienie na rynku IPO w Europie. Marazm na GPW w Warszawie

09/04/14

Łączna wartość ofert na rynkach europejskich w pierwszym kwartale 2014 roku (11,4 mld euro) była wyższa niż w pierwszych kwartałach ostatnich czterech lat razem wziętych. Marazm w Warszawie wskutek zmian w OFE i wydarzeń za naszą wschodnią granicą.

Konkurs GIODO i PwC Legal dla studentów prawa

01/04/14

Czy uczelnia ma prawo nagrywać przebieg sesji egzaminacyjnej na kamery wideo? Czy egzamin może być unieważniony na podstawie nagrania z kamery, o użyciu której studenci nie zostali powiadomieni przez uczelnię?

Wyborowa S.A. chce sprzedać grunty pod inwestycje rekreacyjno-sportowe nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu

25/03/14

Spółka Wyborowa S.A. poszukuje kupców na tereny inwestycyjne położone nad brzegiem Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Projekt zakłada podzielenie nieruchomości o powierzchni 70 tys. m² na kilka części, z których każda będzie miała określoną funkcję tak, aby razem tworzyły przyjazny kompleks rekreacyjno-sportowy.

Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych zmierzają w dobrym kierunku lecz wymagają przyspieszenia

20/03/14

Raport „Rady Nadzorcze 2014. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW” zaprezentowany na konferencji Forum Rad Nadzorczych organizowanej przez PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ocenia kluczowe obszary stanowiące największe wyzwanie w prowadzeniu efektywnych działań przez rady nadzorcze w rok po ich zidentyfikowaniu.

Dynamiczny wzrost przestępczości gospodarczej w Polsce

12/03/14

W ciągu ostatnich dwóch lat niemal połowa badanych firm w Polsce padła ofiarą przestępstw gospodarczych – wynika z raportu PwC „Global Economic Crime Survey 2014”.

Nowe regulacje CFC mogą mieć niepożądane skutki uboczne

12/03/14

Planowane przez Ustawodawcę zmiany w prawie zmierzające do opodatkowania w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (ang. Controlled Foreign Corporation, dalej CFC) mogą zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2015 r. W swym założeniu mają one przeciwdziałać tworzeniu fikcyjnych struktur podatkowych i sztucznemu transferowi zysków za granicę. Jednak przez szeroki zakres podmiotowy i rozbudowane obowiązki sprawozdawcze mogą obniżyć konkurencyjność niektórych polskich przedsiębiorstw aktywnych za granicą – uważają specjaliści działu prawno-podatkowego PwC.

Nowe szanse na dotacje jeszcze w 2014 roku

04/03/14

Dodatkowe fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będą dostępne jeszcze w tym roku, jednak na składanie wniosków w wielu przypadkach pozostały już tylko trzy miesiące.

PwC doradza w upadłości w ramach postepowania wtórnego

03/03/14

Kancelaria PwC Legal reprezentuje swojego Klienta w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego na gruncie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000.

PwC ponownie z tytułem “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing”

11/02/14

PwC już po raz kolejny otrzymało prestiżową nagrodę “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing” podczas gali "CEE Outsourcing and Shared Services Awards" organizowanej przez Magazyn "Outsourcing in Poland" i Biznes Media Polska.

Komentarz do wyników raportu Komisji Europejskiej o korupcji opublikowanego 04.02.2014 r.

06/02/14

Według raportu Komisji Europejskiej korupcja kosztuje gospodarkę krajów UE blisko 120 mld EUR rocznie.

Coraz wyższa jakość wzrostu gospodarczego w Polsce według indeksu ESCAPE

05/02/14

Jakość wzrostu gospodarczego w Polsce jest coraz wyższa. Według tegorocznego indeksu ESCAPE – opracowanego przez firmę doradczą PwC – Polska znalazła się na 21 pozycji.

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, czyli jak działa służba zdrowia w poszczególnych województwach

23/01/14

Według "Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014" pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców zajmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i mazowieckie. Najlepszą gospodarką finansową mogą pochwalić się: dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie i pomorskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej oprócz twardych danych także ocenę pacjentów - prowadzą województwa: opolskie, podlaskie i zachodniopomorskie.

Po kilku latach przerwy prezesi znów wierzą we wzrost przychodów i rozwój gospodarki światowej

22/01/14

Rośnie optymizm w Polsce i na świecie odnośnie rozwoju sytuacji makroekonomicznej w 2014 r. oraz możliwości uzyskania wzrostu przychodów w przedsiębiorstwach w tym roku.

Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych najbardziej atrakcyjny w Europie Środkowo-Wschodniej

16/01/14

Według najnowszego rankingu perspektyw na rynku nieruchomości najbardziej atrakcyjną lokalizacją nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo –Wschodniej wciąż pozostaje Warszawa. Stolica wyprzedziła wszystkie miasta z naszego regionu, zajmując jedenaste miejsce w ogólnoeuropejskim zestawieniu.

IPO Watch - Podsumowanie IPO w Europie i Polsce w IV kwartale 2013 r.

09/01/14

Silne ożywienie na rynku IPO w Europie. Wzrost aktywności odczuwalny również w Warszawie, jednak głównie za sprawą ofert prywatyzacyjnych PKP Cargo i Energi. Trudniejsza sytuacja emitentów na GPW ze względu na zmiany w OFE.

Dotacje na opracowanie produktu lub technologii

30/12/13

Do 7 lutego 2014 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski do NCBiR o dotacje na projekty badawczo - rozwojowe w ramach działania 1.4 PO IG.

Horyzont 2020: 4,5 mld dla firm w 2014 roku

18/12/13

Tylko w roku 2014 przewidziano 4,5 mld EUR na projekty badawcze w ramach programu Horyzont 2020, podczas gdy cały budżet programu wynosi niemal 80 mld EUR.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

11/12/13

Prawie 40% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z różnych produktów kredytowo-pożyczkowych - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

Wyniki badania "Bezpieczne informacje - bezpieczna przyszłość"

09/12/13

Liczba zagrożeń bezpieczeństwa wykrytych na świecie wzrosła o 25% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a średnie straty finansowe z powodu jednego ataku zwiększyły się o ponad 18% - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

Znamy już zwycięzców konkursu "Polska Firma – Międzynarodowy Czempion 2013"

05/12/13

Zwycięzcą drugiej edycji konkursu "Polska Firma - Międzynarodowy Czempion” przeprowadzonego z inicjatywy firmy doradczej PwC została firma CD Projekt S.A. w kategorii Eksporter oraz Grupa Integer.pl w kategorii Inwestor.

Raport Społeczny PwC

27/11/13

PwC opublikowało Raport CSR , który stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, oraz prezentuje Strategię Odpowiedzialnego Biznesu PwC na kolejne lata.

Niewykorzystane środki i oszczędności wesprą proekologiczne inwestycje przedsiębiorstw

20/11/13

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosi nabór wniosków w ramach działania 4.2 PO IŚ „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach".

Paying Taxes 2014 - komentarz do polskiego rynku

18/11/13

Komentarz do polskiego rynku autorstwa Katarzyny Czarneckiej-Zochowskiej, partnera w dziale prawno-podatkowym PwC. W tegorocznej edycji raportu Polska znajduje się na 113. miejscu, co oznacza wzrost o 1 pozycję w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wyniki raportu wskazują, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonuje 18 rocznych płatności podatku, poświęcając na to w ciągu roku 286 godzin. Całkowita suma obciążeń podatkowych wynosi 41,6 %.

Polski system podatkowy (nieznacznie) bardziej przyjazny dla biznesu

18/11/13

Według nowego raportu Banku Światowego i firmy doradczej PwC kraje na całym świecie przyjmują szereg przepisów, które mają na celu osiągnięcie równowagi pomiędzy zwiększeniem wpływów podatkowych a stymulowaniem wzrostu gospodarczego. Raport „Paying Taxes 2014” wskazuje, że w bieżącym roku łączne zobowiązania podatkowe przykładowej firmy znacznie wzrosły w 14 krajach, podczas gdy w innych 14 – spadły.

Porozumienie o współpracy przy realizacji projektów PPP

13/11/13

Firma doradcza PwC oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego będą działać na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Łodzi i regionie łódzkim. Porozumienie w tej sprawie podpisali Przemysław Andrzejak Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Ryszard Petru, Partner z firmy doradczej PwC.

Wesołe Miasteczko w Chorzowie poszukuje inwestora do stworzenia tematycznego parku rozrywki

28/10/13

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie (Park Śląski) rozpoczął poszukiwania inwestora do projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka. Projekt zakłada pozyskanie inwestora, który pomoże w stworzeniu tematycznego parku rozrywki, którego brakuje w tej części Europy. Wstępnie szacuje się, że inwestycja wyniesie między 50 a 500 mln złotych w zależności od przyjętego scenariusza.

Raport Społeczny dla Grupy Kapitałowej Żywiec

28/10/13

Raport społeczny stworzony dla Grupy Kapitałowej Żywiec, przygotowany przy użyciu Total Impact Measurement & Management, oparty o wytyczne i wskaźniki Global Reporting Initiative (dane finansowe i pozafinansowe) na poziomie B+. Raport zawiera m.in. podsumowanie całkowitego wpływu Grupy w odniesieniu do wymiaru gospodarczego i podatkowego oraz społecznego, a także środowiskowego. Zawiera ponadto podsumowanie procesu Dialogu społecznego Grupy Żywiec.

Milowy krok w zaledwie kilka lat - PwC ocenia polskie drogi

21/10/13

W latach 2007-13, nie tylko długość dróg szybkiego ruchu w Polsce wzrosła ponad 2,5-krotnie, ale również ich jakość znacznie się poprawiła. Kluczowe zadania infrastrukturalne realizowane w tym czasie przez Polskę przyniosły konkretne korzyści gospodarcze. Dzięki szybszemu transportowi Polacy oszczędzają bowiem ok. 6 mld złotych rocznie, co stanowi ok. 0,3 proc. naszego PKB.

Rozstrzygnięta została VIII edycja Konkursu The Best Annual Report 2012

20/10/13

Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku. Każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu może z roku na rok doskonalić raport roczny.

Pamapol sprzedał spółkę zależną ZPOW Ziębice spółce z grupy Top Farms

16/10/13

W dniu 27 września 2013 roku Pamapol S.A. sprzedał 100% udziałów w spółce ZPOW Ziębice sp. z o.o. grupie Top Farms.

Mikro firmy stawiają na bankowość internetową i pojedynczo kupowane produkty bankowe

16/10/13

Jak szacuje PwC na rynku mikro firm jest już ok. 2,7 mln kont bankowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności biznesowej. Niemal 40% z badanych mikro firm określa się jako „klient internetowy”, a ponad połowa preferuje pojedyncze produkty bankowe – nie wybiera pakietów.

Rady nadzorcze polskich spółek na drodze koniecznych zmian

15/10/13

Od 16 października startuje kolejny cykl spotkań w ramach Forum Rad Nadzorczych organizowanego przez PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Celem Forum jest wsparcie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich zadań, a także tworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami rad nadzorczych, zarządami oraz regulatorami.

Konkurs Polska Firma - Międzynarodowy Czempion

10/10/13

Nowy Konkurs PwC pod patronatem programu „Polski Czempion”. Polska Firma – Międzynarodowy Czempion!

Korupcja w przetargach publicznych w Polsce nawet do 23%

09/10/13

Nawet do 23% przetargów publicznych w Polsce może być zagrożonych korupcją. Najpowszechniejszą formą nadużyć są zmowy cenowe (52%) oraz łapownictwo (32%). Aby ograniczyć skalę nadużyć eksperci wskazują na konieczne zmiany procedur przetargowych,

Zostań czarnym koniem wirtualnych inwestycji

09/10/13

Od 10 października rusza druga edycja zaawansowanej gry edukacyjnej VCR – Venture Capital Research, która daje unikatową możliwość poznania mechanizmów rządzących inwestycjami typu start-up. Gracz wciela się w inwestora i zarządza portfelem przedsięwzięć dobranych na podstawie ciekawych propozycji inwestycyjnych, osadzonych w polskich realiach. Zapraszamy na stronę internetową gry http://www.gra-vcr.pl/ w celu rejestracji i po dalsze informacje. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Czy zrównoważone budownictwo w Polsce jest opłacalne?

07/10/13

Z inicjatywy Construction Marketing Group oraz we współpracy z Polish Green Building Council, przeprowadzane jest pierwsze tak szerokie badanie sytuacji zrównoważonego budownictwa w Polsce. Jego celem jest analiza postrzegania tego typu budownictwa wśród deweloperów, inwestorów i głównych najemców w kraju. Partnerem merytorycznym badania jest PwC.

Ożywienie na rynku IPO w Europie. Utrzymujący się marazm w Warszawie w obliczu planowanych zmian w systemie emerytalnym

03/10/13

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, w okresie od lipca do września 2013 roku na rynkach europejskich odnotowano 52 IPO o łącznej wartości 3 mld euro, co stanowi poziom ponad ośmiokrotnie wyższy niż w trzecim kwartale 2012 roku. Warto podkreślić, że coraz więcej debiutów ma miejsce w wyniku ofert przeprowadzanych przez spółki średniej wielkości, co wskazuje na trwałe ożywienie na rynku pierwotnym w Europie.

Przychody PwC na świecie wzrosły do 32,1 mld USD

01/10/13

PwC – globalna sieć firm świadcząca usługi doradcze – uzyskała w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2013 r. przychody w wysokości 32,1 mld USD brutto. Przy stałych kursach wymiany oznacza to wzrost o 4%. W tym samym okresie PwC także w Polsce wypracowało imponujące przychody na poziomie 517,2 miliona złotych, czyli o ok. 3% wyższe niż w poprzednim roku finansowym.

Malejące różnice w wynagrodzeniach doprowadzą do zmiany sposobu działania firm globalnych

26/09/13

Do 2030 roku różnica w wynagrodzeniach w krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się takich jak Polska, Chiny, Indie i Filipiny, znacząco się zmniejszy.

Dodatkowe dotacje na inwestycje jeszcze w 2013 roku

24/09/13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zapowiedziała, że jeszcze w tym roku ogłosi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Co w cle i podatkach boli przedsiębiorców?

19/09/13

Już od dzisiaj przedsiębiorcy mogą zgłaszać bariery w zakresie podatków i cła, które utrudniają im działalność eksportową i importową. Chodzi o wyeliminowanie wadliwych lub zbyt skomplikowanych przepisów, a także ograniczenie biurokratycznego podejścia organów podatkowych i celnych. Zebrane postulaty posłużą ekspertom firmy doradczej PwC do przygotowania rekomendacji zmian dla Służby Celnej i Ministerstwa Finansów.

Jeszcze tylko do 30 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe CSR w Akademii Leona Koźmińskiego!

04/09/13

Do 30 września 2013 r. została przedłużona rekrutacja do piątej edycji studiów podyplomowych "CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” organizowanych wspólnie przez PwC oraz Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Zostały ostatnie wolne miejsca! Zgłoszenia można składać poprzez stronę internetową programu. Zachęcamy do udziału.

Polska wśród miejsc najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów

03/09/13

Według wyników badania przygotowanego przez PwC we współpracy z Ambasadą Brytyjską perspektywy rozwojowe Polski oraz rozmiar jej gospodarki czynią ją najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Zawdzięczamy to głównie stabilnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz konkurencyjności rynku pracy. Największą barierą jest infrastruktura.

Znamy Liderów Zrównoważonego Rozwoju 2013

28/08/13

28 sierpnia 2013 r. w Warszawie zostały wręczone nagrody w trzeciej edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla firm, które z powodzeniem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizatorami Konkursu są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC.

Wakacyjne zmiany w prawie korzystne dla inwestorów

13/08/13

Miła niespodzianka czeka przedsiębiorców, którzy po okresie wakacyjnego odprężenia zaczynają poszukiwać lokalizacji dla nowych inwestycji w Polsce. Po podjęciu decyzji o przedłużeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 roku, pod koniec sierpnia Rada Ministrów wprowadziła również istotne zmiany do „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, czyli tzw. Grantów rządowych.

50 mln złotych dla przedsiębiorców na biogaz rolniczy. Nowy nabór wniosków otwarty.

06/08/13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) ogłosił nabór konkursowy w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 – Biogazownie rolnicze. Od 15 do 30 sierpnia będzie możliwość aplikowania o pomoc publiczną na dofinansowanie inwestycji związanych z wykorzystaniem biogazu rolniczego. Do rozdysponowania w ramach tego naboru przeznaczono 50 mln złotych z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia puli środków.

Zgoda UOKiK na przejęcie przez Burda International spółek G+J

04/08/13

Gratulujemy naszemu Klientowi, firmie Burda International, uzyskania zgody Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad polskimi spółkami wydawniczymi grupy Grüner+Jahr.

Strefy do 2026 r.

23/07/13

Po wielomiesięcznych dyskusjach na linii Ministerstwo Gospodarki – Ministerstwo Finansów, wypracowano stanowisko rządu w sprawie wydłużenia stref do końca 2026 r. Dotychczas strefy miały istnieć do końca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła 14 znowelizowanych rozporządzeń strefowych wydłużających okres funkcjonowania poszczególnych stref.

Sektor ubezpieczeniowy obawia się regulacji prawnych

21/07/13

Według 600 przedstawicieli branży ubezpieczeniowej z 54 krajów świata największe ryzyko dla funkcjonowania sektora stanowią nowe przepisy wprowadzane zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym – to główny wniosek z badania „Insurance Banana Skins 2013” przygotowanego przez londyński Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) oraz firmę doradczą PwC.

Co zrobić by wzmocnić rozwój rynku pojazdów elektrycznych?

15/07/13

Udział samochodów hybrydowych i elektrycznych w rynku ma szansę osiągnąć poziom 6,3% do 2020 roku – to główny wniosek z raportu „Charging forward: Electric Vehicle Survey 2012” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Innowacje priorytetem dla biznesu

09/07/13

Aż 97% prezesów firm na świecie uważa działania innowacyjne za priorytet swojej działalności – to główny wniosek z raportu „Unleashing the power of innovation” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

PwC znowu liderem rankingu podatkowego Rzeczpospolitej!

03/07/13

Z ogromną satysfakcją informujemy, że PwC po raz szósty z kolei okazało się liderem rankingu doradztwa podatkowego organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Nasza firma zajęła 1. miejsce pod względem liczby doradców podatkowych. Jest w PwC aż 137, co czyni z nas największy na polskim rynku zespół ekspertów specjalizujących się w doradztwie podatkowym. W drugiej z kategorii rankingowych (czyli przychodów wyłącznie z usług doradztwa podatkowego) PwC zajęło drugie miejsce.

IPO Watch wyniki za drugi kwartał 2013 r.

03/07/13

Ożywienie na rynku pierwszych ofert publicznych w Europie nabierało tempa w drugim kwartale 2013 r., kontynuując udany początek roku. Łącznie pozyskane zostało 5,2 mld euro, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu do 3,3 mld euro odnotowanych w pierwszym kwartale 2013 r. – wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC IPO Watch Europe, badającej liczbę oraz wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich.  Warszawa utrzymała swoją drugą pozycję w Europie pod względem liczby IPO, w drugim kwartale 2013 r. na GPW miało miejsce 24% wszystkich debiutów, których łączna wartość wyniosła ponad 40 mln euro.

Przedsiębiorcy dostaną pieniądze na biogaz rolniczy

02/07/13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział ogłoszenie w lipcu konkursu w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 – Biogazownie rolnicze. Minimalna wartość przedsięwzięcia w ramach konkursu wynosi 10 mln zł. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 30% dotacji oraz o 45% pożyczki (łączna kwota możliwego poziomu dofinansowania to nawet 75%). Eksperci firmy doradczej PwC zwracają uwagę na fakt, że wspierane będą zaawansowane projekty posiadające dobrze przygotowane wnioski o dofinansowanie.

Zmiany w kierownictwie PwC w Polsce

30/06/13

PwC ma zaszczyt poinformować, że od 1 lipca 2013 r. działem prawno-podatkowym firmy kieruje Tomasz Barańczyk. Zastąpił on Iwonę Smith, która funkcję partnera zarządzającego tym działem pełniła od 2006 roku. <br>Jednocześnie do grona partnerów firmy PwC w Polsce dołączyły 3 osoby: w dziale doradztwa prawno-podatkowego – Artur Kaźmierczak i Sławomir Krempa oraz w dziale audytu – Paweł Wesołowski. Wraz z nowo mianowanymi firma PwC w Polsce od 1 lipca liczy 49 partnerów.

Luka podatkowa rośnie mimo działań aparatu skarbowego

26/06/13

Wzrost uciążliwości i restrykcyjności przepisów oraz organów podatkowych wobec polskich przedsiębiorców, jaki nastąpił w latach 2006-2012, nie przełożył się na wzrost efektywności w poborze podatku VAT. Raport „Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce” przygotowany przez PwC na zlecenie Instytut Badań Strukturalnych wskazuje na powiększanie się tzw. luki VAT, czyli rozbieżności pomiędzy zakładanymi a faktycznymi wpływami do budżetu z tytułu tego podatku.

Prezesi bez podwyżek

23/06/13

Prezesi zarządów spółek giełdowych zarobili średnio w 2012 roku po 1,6 mln złotych, niemal tyle samo, co w roku poprzednim. Poziom wynagrodzeń wszystkich członków zarządów wzrósł jednak o ok. 10% w porównaniu z 2011 rokiem. Wśród najlepiej zarabiających prezesów średnie wynagrodzenie spadło jednak aż o 1 mln złotych – z około 6,0 do ok. 5,0 mln. Nadal pakiety wynagrodzeń top managerów są mało agresywne: dominuje w nich płaca zasadnicza, niezależna od uzyskiwanych wyników.

Liderzy Zrównoważonego Rozwoju poszukiwani! - zgłoszenia do 1 lipca 2013 r.

20/06/13

Ruszyła trzecia edycja konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla małych, średnich i dużych firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizatorami konkursu są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC.

Ranking Warsaw Business Journal: PwC ponownie numerem 1 na rynku doradztwa w Polsce

20/06/13

Firma doradczo–audytorska PwC zwyciężyła w tegorocznych rankingach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo–księgowych przygotowanych przez Warsaw Business Journal. Wygrana PwC w najnowszym Book of Lists 2013 oznacza, że po raz drugi z rzędu zajęliśmy pierwsze miejsce we wszystkich trzech rankingach obejmujących usługi świadczone przez naszą firmę na polskim rynku.

Firmy widzą potrzebę udostępniania informacji pozafinansowych w swoich raportach

19/06/13

Aż 84% globalnych firm przebadanych przez PwC odwołało się w swoich raportach rocznych przynajmniej do jednego elementu pozafinansowego, ale tylko 15% z nich zrobiło to całościowo. To dowód na to, że wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość konieczności dopasowania sposobu raportowania do dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Inwestorzy coraz ostrożniej wybierają podmioty, którym chcą powierzać pieniądze. Jednak nie wszystkie firmy wiedzą jak wzmocnić swoją atrakcyjność poprzez ujawnianie dodatkowych informacji.

Perspektywa HR: rozwój wymaga liderów

18/06/13

Dyrektorzy HR największych firm w Polsce przewidują znaczące ograniczenie zatrudnienia w perspektywie 2020 roku, przede wszystkim na skutek postępu automatyzacji pracy. Jednocześnie wskazują, że rozwój firm będzie zależał przede wszystkim od przywódczych zdolności ich liderów.

PwC z mocnym akcentem podczas tegorocznego Kongresu Regionów w Świdnicy

18/06/13

W dniach 11-13 czerwca 2013 roku w Świdnicy odbył się IV Ogólnopolski Kongres Regionów, doroczne spotkanie blisko 2 tysięcy samorządowców z biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi oraz przedstawicielami ministerstw i agend rządowych. PwC było aktywnym uczestnikiem Kongresu, partnerem oraz organizatorem wydarzeń i debat.

Rośnie wartość rynkowa firm z sektora usług oraz nowych technologii

16/06/13

W najnowszym raporcie firmy doradczej PwC zaprezentowano listę 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Porównano roczne zmiany ich kapitalizacji w okresie od marca 2008 roku do marca 2013 roku, przeanalizowano dynamikę tych zmian w ujęciu krajowym i sektorowym oraz omówiono zaobserwowane tendencje w ujęciu globalnym.

Dąbrowa Górnicza zwycięzcą III edycji Konkursu „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju”

12/06/13

Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej został zwycięzcą III edycji Konkursu „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju” zorganizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC oraz tygodnika Newsweek Polska. W Konkursie zostały wyróżnione także Gdynia, Łódź, Rzeszów, Częstochowa i Sopot. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce 11 czerwca 2013 r. na wieczornej gali podczas IV Kongresu Regionów w Świdnicy.

Ustawa do leczenia

09/06/13

Ustawa o działalności leczniczej w ciągu dwóch lat obowiązywania nie spełniła większości celów, które stawiał przed nią ustawodawca. Bez jej gruntownej nowelizacji (lub uchwalenia dodatkowych ustaw, zwłaszcza o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych) system ochrony zdrowia w Polsce będzie coraz mniej wydolny, co już odczuwają zarówno podmioty lecznicze, jak i pacjenci – ostrzegają eksperci firmy PwC, kancelarii DZP i Uczelni Łazarskiego.

Mobilny dostęp do Internetu będzie napędzać rozwój rynku mediów i rozrywki w latach 2013-2017

04/06/13

Do 2017 r. globalne wydatki na rozrywkę i media przekroczą 2,1 bln USD. Rynek polski w nadchodzących latach będzie rósł w tempie 3,2% rocznie, osiągając w 2017 r. wartość 11,4 mld USD – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017”. Wprawdzie przez najbliższe pięć lat nadal dominować będą wydatki na media tradycyjne, ale zdecydowanie wzrosną wydatki na media dostarczane w formie cyfrowej.

PwC i Ministerstwo Finansów podpisały porozumienie o współpracy w zakresie usprawnień celnych

03/06/13

Firma PwC i Ministerstwo Finansów podpisały porozumienie o współpracy. Eksperci PwC będą zbierać postulaty przedsiębiorców w zakresie usprawnień celnych: zarówno przepisów dotyczących cła, jak i praktyki organów celnych. Owocem prac mają być rekomendacje dla Ministerstwa Finansów wskazujące konkretne problemy importerów i eksporterów, a także sposoby ich rozwiązania. Sygnatariuszami porozumienia byli: Jacek Kapica (szef Służby Celnej) i Hubert Jądrzyk (partner w PwC)

Microsoft i PwC zawierają strategiczne porozumienie

26/05/13

Microsoft Corp. oraz firma doradcza PwC poinformowały o zawarciu strategicznego porozumienia, którego celem jest wsparcie firm zaangażowanych w transformacyjne projekty wykorzystujące technologie Microsoft. W ten sposób firma PwC, posiadająca 158 oddziałów na całym świecie, w tym w Polsce, stała się pierwszą globalną firmą konsultingową oferującą wsparcie w restrukturyzacji firm w oparciu o rozwiązania Microsoft Business Solutions.

Klauzulą w podatnika

21/05/13

Czy można szukać legalnych sposobów, by płacić możliwie najniższe podatki? Przygotowywane przez Ministerstwo Finansów regulacje skłaniają do negatywnej odpowiedzi na to pytanie. Wraca kontrowersyjna koncepcja tzw. klauzuli obejścia prawa.

Dotacje tylko dla inwestycji z pozwoleniem na budowę

19/05/13

W ramach ogłoszonego niedawno konkursu o środki unijne na innowacyjne inwestycje (Działanie 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) o dofinansowanie będą mogli starać się przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw planujący wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów lub usług. Do konkursu można jednak zgłosić tylko te projekty, które na dzień składania wniosku (czyli najpóźniej 5 czerwca br.) będą przygotowane do realizacji, czyli - jeśli to niezbędne - będą posiadać prawomocne pozwolenie na budowę albo szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego takie pozwolenie dla danego projektu nie jest wymagane.

Sposób na małopolskie bezrobocie

16/05/13

Dzięki blisko 90 centrom usług wspólnych, IT i obsługi biznesowej w Krakowie, do tej pory zatrudnienie znalazło blisko 30.000 pracowników. Liczba osób zatrudnionych w tym segmencie wzrasta rocznie o 25 proc. Eksperci z firmy doradczej PwC obecni na międzynarodowej konferencji „Acting Local, Winning Global 2013” są zgodni, że ten trend ma szansę się utrzymać dzięki m.in. staraniom Krakowa o pozyskanie nowych usług z bardziej zaawansowanych dziedzin oraz rozwoju istniejących już tu ośrodków.

www.Uwolnione.Domeny

15/05/13

Już niedługo zmienią się zasady funkcjonowania domen internetowych. Będziemy coraz częściej napotykać niestandardowe adresy stron takie jak www.mojeulubione.spaghetti albo www.sklep.motoryzacyjny . Wszystko za sprawą procesu tzw. uwolnienia domen internetowych najwyższego stopnia (TLD – Top Level Domains). Jesteśmy obecnie świadkami kształtowania się nowych zasad i rozszerzania miejsca w Internecie. Teoretycznie w przyszłości może powstać nieskończona liczba nowych domen, a jedyne ograniczenie będzie stanowiła pomysłowość ich właścicieli, a także… zasobność ich portfeli.

„Know Them All” - odkryj sieć swoich profesjonalnych kontaktów na nowo

13/05/13

PwC stworzyło pierwszą w Polsce aplikację na LinkedIn, która pozwala użytkownikom tego serwisu sprawdzić jak dobrze znają sieć swoich kontaktów biznesowych. Aplikacja nosi nazwę „Know Them All”, jest dostępna w dwóch wersjach językowych (PL/ANG) i wykorzystuje elementy grywalizacji, która znalazła się na liście 10 najważniejszych trendów technologicznych dla biznesu w 2013 roku w raporcie PwC „Digital IQ Survey 2013”.

Konkurs ogłoszony: 97,5 mln zł na B+R w branży medycznej

12/05/13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Innomed ukierunkowanego na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny. Dla innowatorów z branży otwiera to możliwość pozyskania dofinansowania o wartości nawet do 10 mln PLN. Wnioski można składać do 8 lipca 2013 roku.

W jakim stopniu komórka może zastąpić tradycyjny portfel?

08/05/13

Korzystanie z portfela w komórce pozwala na oszczędność pieniędzy. Oznacza nie tylko wygodne płacenie, ale również zwalnia z konieczności pamiętania o zabraniu ze sobą kart lojalnościowcyh, biletów, czy kuponów rabatowych – to główne wnioski z raportu „Opening the Mobile Wallet”.

Informacje pozafinansowe kluczem do sukcesu

07/05/13

Aż 77% największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie w Indeksie Financial Times Stock Exchange (FTSE 360) w swoich raportach zamieszcza informacje pozafinansowe, dotyczące ich modelu biznesowego. Ponad połowa z nich, raportuje także inne informacje związane ze strategią biznesową – wynika z analiz firmy doradczej PwC. To dowód na to, że raportowanie zintegrowanych informacji o przedsiębiorstwie jest już światowym trendem, w którego stronę powinny zmierzać także polskie firmy.

Klient z profilu. Konkurs GIODO dla studentów prawa.

06/05/13

Jeszcze tylko do końca tygodnia studenci prawa mogą zgłosić swój udział w konkursie dotyczącym ochrony danych osobowych. Do wygrania są 3 tablety ufundowane przez PwC Legal oraz praktyki w biurze GIODO.

Konkurs ogłoszony: 850 mln zł wsparcia na innowacyjne inwestycje małych i średnich przedsiębiorców

24/04/13

Po ponad trzech latach przerwy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Działanie 4.4. jest bardzo dobrze znane przedsiębiorcom, a w poprzednich latach było jednym z najbardziej atrakcyjnych źródeł unijnych dotacji na nowe inwestycje. Można się zatem spodziewać, że i tym razem zainteresowanie dotacjami będzie bardzo duże.

PwC kolejny raz wspierało ranking ROF

23/04/13

Ranking Odpowiedzialnych Firm (ROF) to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Łącznie w ROF wzięło już udział ponad 150 spółek działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Szczęście „millennialsów” w pracy

22/04/13

Jakie są kluczowe warunki satysfakcji w życiu zawodowym? - „Pokolenie Millennium”, czyli osoby urodzone w latach 1980-1995, wymieniają przede wszystkim: elastyczność w miejscu pracy, osiągnięcie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz możliwości realizacji zadań za granicą. Takie wyniki przynosi największe, najbardziej wszechstronne badanie na temat postaw i zachowań generacji Y – dwuletnie przedsięwzięcie zainicjowane przez PwC.

PwC po raz kolejny z tytułem Business Superbrands

07/04/13

Firma doradczo – audytorska PwC po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł Business Superbrand przyznawany przez Radę Marek Superbrands Polska, zajmując pierwsze miejsce w tym zestawieniu wśród firm doradczych. Superbrands to niezależna międzynarodowa organizacja działająca w 85 krajach powołana z myślą o nagradzaniu sukcesów marek, które wypracowały najmocniejszą pozycję w swojej branży.

IPO Watch Europe - podsumowanie pierwszego kwartału 2013 r.

04/04/13

W pierwszym kwartale 2013 roku nastąpił znaczny wzrost aktywności na rynkach IPO w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – łączna wartość ofert na najważniejszych giełdach europejskich wyniosła 3,2 mld euro, co stanowi wzrost o 40% względem pierwszego kwartału roku 2012, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła 2,3 mld euro. W porównaniu do czwartego kwartału 2012 roku wartość ofert była niższa o blisko 60%, jednak należy pamiętać, że pierwszy kwartał z reguły odznacza się niższą aktywnością.

PwC Legal nowym Partnerem PSPP

02/04/13

Od 1 kwietnia Partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw została kancelaria PwC Legal. Dołącza ona do grona wiodących, polskich kancelarii, wspierających realizację środowiskowej misji Stowarzyszenia.

Rośnie świadomość akcjonariuszy, którzy wybierają członków rad nadzorczych.

18/03/13

Zmienia się także ich skład, większość stanowią osoby z praktycznym doświadczeniem biznesowym, posiadające wyższe wykształcenie. Kluczowym wyzwaniem jest kontynuowanie budowy profesjonalnej kadry członków rad nadzorczych, jak i stworzenie adekwatnego modelu ich wynagradzania, powiązanego z odpowiedzialnością i oczekiwanym poziomem zaangażowania. Obecnie, połowa członków rad nadzorczych spółek spoza głównych indeksów, pobiera za swoją pracę poniżej 1,600 zł miesięcznie – to główne wyniki raportu „Rady Nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW” przygotowanego przez firmę doradczą PwC oraz firmę executive search Amrop.

PwC zajęło 1. miejsce w tegorocznym Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii "Najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego"

13/03/13

Z radością informujemy, że PwC zajęło 1. miejsce w tegorocznym Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP (Dziennika Gazety Prawnej). Wygraliśmy w kategorii "Najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego", co oznacza, że osiągnęliśmy wyniki najwyższe spośród wszystkich firm doradczych w zestawieniu. Kryteriami rankingowymi były: liczba doradców podatkowych i innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego, przychody z doradztwa podatkowego na jedną osobę merytoryczną, liczba klientów, liczba wygranych spraw sądowych i liczba skutecznych odwołań do organu II instancji. W sumie uzyskaliśmy 473,49 pkt, znacznie wyprzedzając naszą konkurencję (Deloitte - 418,97; E&Y - 411,65; KPMG - 405,87).

Rusza trzecia edycja Konkursu „Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju"

08/03/13

Konkurs adresowany jest do wszystkich miast prezydenckich, które do dnia 5 kwietnia 2013 r. zgłoszą projekty realizowane przez Urząd Miasta. Konkurs ma za zadanie wyłonić lidera – miasto, które w skuteczny i długofalowy sposób wdraża zasady zrównoważonego rozwoju przynoszące konkretne korzyści dla lokalnej społeczności. Istotą Konkursu jest wskazanie pozytywnych przykładów, wymiana doświadczeń oraz zachęcenie pozostałych ośrodków do zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce.

Konkurs ogłoszony: 500 mln zł na wsparcie prac B+R w skali demonstracyjnej

07/03/13

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) po raz pierwszy uruchamia nowy instrument ukierunkowany na wsparcie projektów w skali demonstracyjnej. Przedsiębiorcy, przyzwyczajeni do standardowych projektów badawczo – rozwojowych (B+R), mogą nie widzieć od razu korzyści dla siebie, tymczasem program odpowiada na wiele ich potrzeb i otwiera liczne nowe możliwości. NCBiR przewidziało bardzo atrakcyjny budżet wynoszący aż 500 mln PLN.

PwC z tytułem “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing”

07/02/13

PwC otrzymało prestiżową nagrodę “Best Professional Advisory Firm in Shared Services and Outsourcing” podczas pierwszej gali „Poland Outsourcing Awards” organizowanej przez Magazyn "Outosourcing in Poland" i Biznes Media Polska. Obok tytułu dla firmy, indywidualną nagrodą w kategorii „Lifetime Achievement Award” został wyróżniony Roman Lubaczewski, partner i szef praktyki konsultingowej PwC w Polsce.

Przełom w 2015 - szefowie polskich firm widzą koniec kryzysu

23/01/13

Polscy prezesi i dyrektorzy zarządzający, choć wciąż pozostają pesymistyczni wobec sytuacji swoich firm w krótkim okresie, wykazują więcej optymizmu w dłuższym horyzoncie czasowym. Prawie połowa z nich pozytywnie ocenia perspektywy wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat. Nadal, wśród działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, dominuje kompleksowa restrukturyzacja kosztów, planuje ją aż 45% respondentów – to główne wnioski z badania „CEO Survey 2013” przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC.

Dynamiczny rozwój Polski do 2030 roku,a potem stopniowe wyhamowanie

14/01/13

Do 2030 roku PKB Polski z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wzrośnie z 813 mld USD do 1415 mld USD. Później nasza gospodarka będzie rozwijać się znacznie wolniej i w 2050 roku wypadnie z pierwszej dwudziestki najsilniejszych rynków globu. Aby temu zapobiec musi zwiększyć się poziom krajowych oszczędności i inwestycji – są to główne wnioski z raportu „World in 2050”.

IPO Watch Europe - wyniki za czwarty kwartał 2012

14/01/13

Warszawska giełda na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów w całym 2012 roku. Wzrost aktywności na rynku IPO w ostatnim kwartale 2012 roku może być oznaką ożywienia w roku 2013.

Rusza siódma edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm z udziałem PwC

09/01/13

Rusza kolejna, siódma już edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF). To jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2007 roku tworzą go dr Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego – odpowiedzialny za merytoryczną stronę rankingu – oraz Jarosław Horodecki, zajmującego się analizą danych i przygotowaniem finalnych zestawień. Patronem Rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast za proces weryfikacji oraz ustalania wyników zestawienia po raz kolejny odpowiada firma doradcza PwC.

Małopolskie firmy chcą inwestować poza Polską

18/12/12

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego najchętniej inwestują w Czechach, na Słowacji oraz w Rosji, a 75% badanych firm planuje obecnie podbój zagranicznych rynków. Aby był on skuteczny, konieczne jest zapewnienie ochrony patentowej produktów, inwestycje w badania i rozwój oraz wytrwałość przedsiębiorców – to główne wnioski z badania firmy doradczej PwC dotyczącego inwestorów zagranicznych z Małopolski, zrealizowanego w ramach programu Polski Czempion.

Portret polskiego kredytobiorcy w 2012 roku. Kultura osobista ważniejsza od dobrej oferty banku

10/12/12

Aż ¼ kredytobiorców przy wyborze banku zwraca uwagę na kulturę osobistą prezentowaną przez jego pracowników. Po raz pierwszy w historii trzyletniego badania firmy doradczej PwC, dotyczącego rynku consumer finance, jest ona ważniejsza od dobrej oferty. W dobie zaawansowanej konkurencji cenowej jeszcze większa dbałość o indywidualne podejście do klienta, ma szansę stać się wyróżnikiem dla banków.

Firma PwC najbardziej pożądanym pracodawcą wśród firm konsultingowych i kancelarii prawnych

04/12/12

Firma doradczo – audytorska PwC zajęła pierwsze miejsce wśród firm konsultingowych i kancelarii prawnych w badaniu „Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii specjalistów i menedżerów” przeprowadzanym przez Antal International pod patronatem Business Centre Club. Nagrody wręczono 4 grudnia 2012 r. podczas uroczystej gali odbywającej się w Business Center Club.

System podatkowy powinien zachęcać do wydobycia gazu z łupków

30/11/12

Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż – proponuje PKPP Lewiatan w liście skierowanym do premiera Donalda Tuska.

Liczba międzynarodowych transakcji IPO będzie utrzymywać się na wysokim poziomie

29/11/12

Umacnianie się regionalnych centrów rynków kapitałowych szansą dla GPW jako „giełdy pierwszego wyboru” w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC przygotowanego we współpracy z Baker & McKenzie „Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO”, który podsumowuje aktywność na rynku międzynarodowych ofert publicznych w okresie ostatnich dziesięciu lat – od 2002 r. do 2011 r.

Reformy podatkowe na całym świecie pomimo zawirowań ekonomicznych

21/11/12

Według najnowszego raportu Banku Światowego, IFC (International Finance Corporation) oraz firmy doradczej PwC pomimo globalnej niepewności gospodarczej rządy państw kontynuują reformy swoich systemów podatkowych. Od czerwca ub. roku do maja 2012 aż 31 gospodarek podjęło działania mające na celu ułatwienie małym i średnim firmom płacenie podatków i obniżenie kosztów z tym związanych.

PwC partnerem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

05/11/12

Mamy wielką przyjemność poinformować, że PwC zostało partnerem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Współpraca ma na celu długoterminowe działanie na rzecz tworzenia dobrych praktyk i promowania dialogu między światem kultury a biznesem w Polsce.

Firmy powinny zadbać o bezpieczeństwo informacji na urządzeniach mobilnych

25/10/12

Aż 88% pracowników firm używa tych samych telefonów komórkowych w pracy co w życiu prywatnym, podczas gdy jednocześnie zaledwie 44% przedsiębiorstw posiada jakiekolwiek procedury dotyczące bezpieczeństwa urządzeń mobilnych,a jeszcze mniej stosuje oprogramowanie zabezpieczające.

Przychody PwC na świecie wzrosły do 31,5 mld USD

10/10/12

PwC – globalna sieć firm świadcząca usługi doradcze – uzyskała w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2012 r. przychody w wysokości 31,5 mld USD brutto. Przy stałych kursach wymiany oznacza to wzrost o 8%.

Rynek (hojnego) pracodawcy

07/10/12

W 2011 r. w Polsce nastąpił powrót do rynku pracodawcy, o czym świadczy zwiększenie liczby zwolnień oraz spadek liczby dobrowolnych odejść pracowników. Z drugiej strony firmy bardziej zabiegały o pracowników – na pakiety wynagrodzeń i świadczeń przeznaczały większą część swoich przychodów niż w poprzednim roku.

Warszawa pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów i czwartym pod względem wartości ofert

03/10/12

Najnowsza kwartalna ankieta PwC IPO Watch Europe, badająca liczbę oraz wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje na dalszy spadek aktywności na rynku IPO w ostatnich trzech miesiącach.

Firma doradczo - audytorska PwC otwiera biuro w Łodzi

23/09/12

Firma PwC zwiększa swoje zaangażowanie w Łodzi – dziś w mieście oficjalnie rozpoczyna działalność nowe biuro tej firmy. W pierwszej kolejności w Łodzi powstanie zespół specjalizujący się w badaniu sprawozdań finansowych (audycie) i doradztwie prawno – podatkowym.

PwC partnerem wystawy najlepszych kampanii społecznych

19/09/12

PwC zostało partnerem wystawy „REACT FOR WORLD” ACT Responsible w Polsce, będącej prezentacją najlepszych przykładów międzynarodowych kampanii społecznych nagradzanych w światowych konkursach. Wystawa została zainaugurowana 7 września br. na starym mieście w Gdańsku na Długim Targu, następnie rusza do Poznania, Warszawy i Łodzi, a zakończy się w Krakowie.

Jeszcze do 8 października trwa rekrutacja na studia podyplomowe CSR

18/09/12

Czwarta edycja studiów podyplomowych "CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” organizowanych wspólnie przez PwC oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Polska gospodarka spowalnia w obliczu nadchodzących zawirowań gospodarczych

04/09/12

Według najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Nadchodząca burza. Raport z transformacji. Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro”  – którego premiera miała miejsce na XXII Forum Ekonomicznym w Krynicy -  Łotwa, Słowenia, Węgry i Białoruś są obecnie krajami najbardziej podatnymi na kryzys gospodarczy. Istotne zagrożenia istnieją dla rozwoju Bułgarii, Serbii i Ukrainy, natomiast wzmożonej uwagi wymagają gospodarki Litwy, Chorwacji, Słowacji, Rumunii, Estonii i Polski, a także w mniejszym stopniu, Czech. Rosja znajduje się w znacznie bardziej komfortowej sytuacji, głównie z uwagi na duże pole manewru w zakresie polityki makroekonomicznej.

Ruszyła VI edycja konkursu „Liderzy Filantropii”

12/08/12

Forum Darczyńców w Polsce rozpoczęło VI edycję ogólnopolskiego konkursu „Liderzy Filantropii”, promującego społeczne zaangażowanie przedsiębiorców. Firmy małe, średnie i duże, które przeznaczają część swoich zysków na cele społeczne, mogą się ubiegać o tytuł lidera w dwóch kategoriach głównych, a także w kategoriach branżowych. „Liderem Filantropii 2012” zostanie przedsiębiorstwo, które przekazało w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem oraz to, które przekazało najwięcej środków na cele społeczne.

Ile w kieszeni? – obciążenia PIT w UE

01/08/12

W kieszeni polskiego podatnika zostaje średnio 75% jego pensji brutto. Pozostałą część pochłania podatek PIT oraz składka na ubezpieczenie społeczne. Wynik ten jest zbliżony do sytuacji podatników w innych państwach UE.

Wynagrodzenia prezesów według PwC

11/07/12

Wynagrodzenia członków zarządu rosną szybciej niż pozostałych pracowników. Wzorem rynków zachodnich w płacach osób zarządzających stopniowo zwiększa się udział wynagrodzenia zmiennego.

Bardzo trudna sytuacja na rynku pierwszych ofert publicznych wynikająca z niepewności panującej na światowych rynkach finansowych

04/07/12

Najnowsza kwartalna ankieta PwC IPO Watch Europe, badająca zarówno liczbę, jak i wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje na całkowity zastój na rynkach kapitałowych naszego kontynentu. W dalszym ciągu większość spółek czeka z przeprowadzeniem oferty na lepszą koniunkturę.

Lublin wspiera polskie firmy w ekspansji zagranicznej. Do ogólnopolskiego programu Polski Czempion przystąpiło już 12 miast i 8 województw.

22/06/12

Do ogólnopolskiego programu „Polski Czempion” dołączył dziś Lublin oraz województwo lubelskie, które zamierzają wspierać lokalne firmy w ich ekspansji zagranicznej. Deklarację przystąpienia do „Polskiego Czempiona” uroczyście podpisał Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.

PwC prognozuje zmiany w układzie sił światowych gospodarek do 2032 r.

21/06/12

Udział gospodarek rozwiniętych w światowym PKB może spaść do 37% w 2032 roku – wynika z szacunków firmy doradczej PwC. W 1992 roku kraje rozwinięte wytwarzały około 64% światowego PKB, podczas gdy obecnie ich udział w globalnym PKB kształtuje się na poziomie 50%.

PwC zwycięzcą rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej

19/06/12

Już piąty rok z rzędu dział prawno-podatkowy PwC zwyciężył w rankingu doradztwa podatkowego organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Nasza firma okazała się najlepsza w dwóch głównych kategoriach rankingu: pod względem liczby doradców podatkowych oraz pod względem przychodów uzyskanych w 2011 roku z doradztwa podatkowego.

Rynek mediów cyfrowych wreszcie się stabilizuje - czas na skuteczne strategie wykorzystania nowych technologii

11/06/12

Do 2016 r. globalne wydatki na rozrywkę i media przekroczą 2 bln USD. Rynek polski w nadchodzących latach będzie rósł szybciej niż Europa Zachodnia, osiągając w 2016 r. wartość 12,7 mld USD – wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC “Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016”.

PwC z tytułem Business Superbrands

28/05/12

Firma doradczo - audytorska PwC otrzymała tytuł Business Superbrand, zajmując pierwsze miejsce w tym zestawieniu wśród firm doradczych. Superbrands to niezależna międzynarodowa organizacja działająca w 85 krajach powołana z myślą o nagradzaniu sukcesów marek, które wypracowały najmocniejszą pozycję w swojej branży. Tegoroczni laureaci polskiej edycji zostali wyłonieni głosami członków Rady Marek – 39 czołowych polskich ekspertów w dziedzinie brandingu, marketingu i reklamy, a także grupy 2700 osób, które wzięły udział w badaniu konsumenckim. Przy ocenie pod uwagę brane były m.in.: rozpoznawalność marki, wyjątkowy charakter oferowanych przez nią korzyści oraz siła więzi z klientami.

Biznes wspiera wizję zrównoważonego rozwoju Polski

27/05/12

28 maja 2012 roku miało miejsce oficjalne podpisanie Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Deklaracja potwierdza zaangażowanie polskich przedsiębiorców w działania mające na celu osiągniecie celów strategicznych zapisanych w raporcie Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.

Znamy Liderów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

24/05/12

Tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju 2012 w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Magazyn Forbes wraz z firmą doradczą PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) otrzymały firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., Kompania Piwowarska SA oraz PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.. Kapituła Konkursu przyznała tym razem aż pięć wyróżnień doceniając projekty zgłoszone przez: Dalkia Polska, Grupę Job, Siemens Sp. z o.o., Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. oraz Grupę Velux.

10 błędów Ustawy refundacyjnej

23/05/12

Ustawa refundacyjna ma wiele wad legislacyjnych. Stworzyła nowe problemy i podniosła ceny leków. Eksperci PwC oraz kancelarii Baker & McKenzie w raporcie „Do trzech razy sztuka – Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów” oceniają, że ustawa uderza w pacjentów i wprowadza chaos na rynku leków.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

15/05/12

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Polskie miasta razem wspierają rodzime firmy inwestujące za granicą

06/05/12

7 maja 2012 roku oficjalnie rozpoczął się program „Polski Czempion”. Tego dnia prezydenci miast (Katowic, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Gdańska), pełnomocnik prezydenta miasta Rzeszowa, marszałkowie województw (mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego) oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), firmy PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) uroczyście podpisali deklarację wyrażającą gotowość do działania na rzecz polskich przedsiębiorstw o globalnych aspiracjach.

Rusza konkurs GIODO i PwC Legal dla studentów prawa

16/04/12

Czy udostępnianie CV w portalu pomagającym w szukaniu pracy nie grozi wyciekiem danych osobowych? Jakie wymagania należy spełnić, aby przetwarzanie danych było bezpieczne? – Z tymi wyzwaniami zmierzą się studenci w startującym dzisiaj konkursie organizowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i kancelarię prawną PwC Legal.

Warszawska giełda przewodzi Europie pod względem liczby debiutów, jednak z niewielką wartością ofert.

05/04/12

Najnowsza kwartalna ankieta PwC IPO Watch Europe, badająca zarówno liczbę, jak i wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje na pewne oznaki ożywienia przejawiające się w kilku pomyślnie zakończonych dużych IPO. Więcej informacji oraz dodatkowe materiały wizualne znajdą Państwo w informacji prasowej.

Już 29 marca zapraszamy na premierę nowego raportu PwC "Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035 roku"

27/03/12

Patronem medialnym publikacji jest Gazeta Wyborcza. PwC od wielu lat śledzi rozwój polskich metropolii, publikując systematyczne raporty dotyczące stojących przed nimi wyzwań rozwojowych. Do tej pory koncentrowaliśmy się jednak na analizie prowadzącej do wskazywania mocnych i słabych stron polskich miast oraz kierunków pożądanych zmian. Nie porównywaliśmy natomiast poziomu rozwoju miast polskich i zachodnioeuropejskich, uważając że na takie porównania jest jeszcze stanowczo za wcześnie. W nowym raporcie pójdziemy krok dalej.

Przedłużono termin zgłoszeń w konkursie "Liderzy zrównoważonego rozwoju"

21/03/12

Zapraszamy do udziału w konkursie „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” organizowanym przez Magazyn Forbes oraz firmę doradczą PwC, pod patronatem Biura Projektowego UNDP, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Urzędu Regulacji Energetyki. Liderami Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać przedsiębiorstwa działające w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2012 r.

PwC numerem 1 na rynku doradztwa w Polsce

16/03/12

Firma doradczo – audytorska PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) zwyciężyła w tegorocznych rankingach: doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego oraz usług audytowo – księgowych przygotowanych przez Warsaw Business Journal. PwC zajęła pierwsze miejsce we wszystkich rankingach Book of Lists 2012 obejmujących najważniejsze obszary działalności firmy na polskim rynku.

Ruszyła druga edycja Konkursu "Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju"

08/03/12

W imieniu organizatorów konkursu firmy doradczej PwC i tygodnika Newsweek zapraszamy do drugiej edycji Konkursu wszystkie miasta, które w swoich działaniach uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju, do zgłaszania projektów prowadzonych minimum od roku.

Zostań Liderem Zrównoważonego Rozwoju

29/02/12

Ruszyła nowa edycja konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczonego dla małych, średnich i dużych firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizatorami konkursu są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC.

Rośnie zapotrzebowanie na usługi i innowacyjność w outsourcingu

20/02/12

Największy popyt na rynku centrów usług wspólnych (Shared Service Center - SSC) oraz obsługi outsourcingowej dla biznesu (Business Process Outsourcing - BPO) w perspektywie najbliższych 3 lat będzie występował w obszarach usług prawnych (prawie 50% respondentów), usług inżynieryjnych (43%), oraz usług rozwoju i utrzymania aplikacji (38%) - wynika z badania firmy doradczej PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) „The ever - changing global service- provider industry”.  Zaraz za nimi znajdują się usługi analityczne i bazujące na wiedzy (32%), usługi zarządzania łańcuchem dostaw oraz infrastrukturą (32%), a także usługi zarządzania kapitałem ludzkim (31%).

PwC uruchamia własny dom maklerski

20/02/12

W dniu 21 lutego br. PwC otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych pod nazwą PricewaterhouseCoopers Securities SA.

Główne wyzwania dla dalszego rozwoju komitetów audytu

07/02/12

Zmniejsza się dystans pomiędzy spółkami z najważniejszych indeksów GPW, a pozostałymi spółkami notowanymi w Warszawie. Istnieje jednak ogromna różnica w nadzorze w spółkach, które powołały komitet audytu oraz spółkach, w których zadania komitetu wykonuje cała rada nadzorcza - wynika z raportu „Komitety Audytu w Polsce w roku 2011”, przygotowanego przez PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i portalem KomitetyAudytu.pl. W sumie niecałe 40% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie skorzystało z możliwości utworzenia komitetu audytu, w tym 90% spółek z głównego indeksu WIG 20 i tylko 29% spółek poza głównymi indeksami.

PwC współautorem publikacji "Raport roczny spółki publicznej"

29/01/12

PwC jest współautorem publikacji "Raport roczny spółki publicznej" wydanej przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Jest to unikatowa, jedyna na polskim rynku wydawniczym książka, obejmująca kompleksowo zagadnienia dotyczące raportów rocznych spółek publicznych. Przedstawia najlepsze praktyki wiodących spółek, w tym również zagranicznych, przygotowujących raporty roczne. Publikacja ta stanowić może pomoc przy sporządzaniu raportu rocznego, tak aby spełniał on wymogi formalne i informacyjne.

Prezesi wierzą we wzrost przychodów własnych firm w 2012 r., choć negatywnie oceniają szanse na poprawę sytuacji gospodarczej na świecie

25/01/12

Według przeprowadzonego przez PwC 15. corocznego badania „CEO Survey 2012” blisko połowa z ponad 125o ankietowanych prezesów firm na świecie spodziewa się dalszego spowolnienia gospodarki światowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jedynie 15% oczekuje poprawy w bieżącym roku.

PwC Diamentem Forbesa 2012

13/01/12

Miło nam poinformować, że PwC znalazło się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012 – przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Gramy razem - XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13/01/12

PwC audytorem i doradcą podatkowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcesz pomóc? Weź udział w licytacji usług doradztwa podatkowego PwC.

IPO Watch podsumowanie roku 2011 i perspektywy na 2012 r.

11/01/12

Jak wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) dotyczącej debiutów giełdowych (IPO Watch Europe), badającej zarówno liczbę, jak i wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, 47% wszystkich debiutów w całym 2011 r. miało miejsce w Warszawie (203), co zapewniło GPW pozycję niekwestionowanego lidera w Europie pod względem liczby debiutujących spółek. W samym czwartym kwartale 2011 r. w Europie odnotowano zaledwie 78 IPO o łącznej wartości 866 mln euro, co oznacza spadek o odpowiednio 81% oraz 83% w porównaniu do trzeciego kwartału 2011 r. i czwartego kwartału 2010 r.

PwC finansowym i podatkowym doradcą roku w sektorze nieruchomości

14/12/11

PwC drugi rok z rzędu zwycięzcą w konkursie "Tax & Financial Consultancy of the Year, Poland" w sektorze nieruchomości, organizowanym przez magazyn Eurobuild.

Consumer finance w poszukiwaniu nowych kierunków

02/12/11

Barometr Nastrojów Klienta PwC wskazuje, że 80% respondentów nie obawia się problemów ze spłatą aktualnie posiadanych kredytów konsumpcyjnych. Mimo to zaciągnięcie pożyczki w ciągu najbliższego roku planuje jedynie 17% ankietowanych - wynika z najnowszego badania firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) dotyczącego rynku consumer finance pt.”Szukając nowych kierunków”. Jako konsumenci z niepokojem wsłuchujemy się w negatywne komunikaty płynące z otoczenia rynkowego, które oddaje także Barometr Nastrojów Klienta PwC, wskazujący na rosnącą ostrożność w podejmowaniu przez Polaków nowych zobowiązań finansowych.

Rośnie zagrożenie cyberprzestępczością w polskich firmach

28/11/11

W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 39% organizacji w Polsce padło ofiarą przestępstw gospodarczych - wynika z raportu firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) „Global Economic Crime Survey 2011”. Najczęstszym przestępstwem była kradzież aktywów wskazywana przez 61% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się cyberprzestępczość (26% wskazań), a na kolejnych pozycjach korupcja i przekupstwo (również 26%). Zaraz za nimi uplasowały się naruszenia prawa własności intelektualnej (23%) oraz manipulacje księgowe (kolejne 23%).

Reformy podatkowe pomagają wrócić na ścieżkę wzrostu i zrównoważonych przychodów

09/11/11

Zgodnie z nowym raportem PwC, Banku Światowego i IFC, rządy kontynuują reformy systemów podatkowych. W sumie na 183 badane gospodarki, w 123 wprowadzono od 2006 roku znaczne zmiany w przepisach, mające na celu złagodzenie obciążeń podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób państwa te zachęcają podmioty do rejestrowania swojej działalności biznesowej, co pomaga gospodarkom minimalizować konsekwencje globalnego spowolnienia ekonomicznego.

Bezpieczeństwo informacji na świecie 2012: w oku cyklonu?

01/11/11

Według badania „Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2012” prawie ¾ respondentów na świecie uważa, że działania zapewniające bezpieczeństwo informacji w ich organizacjach są skuteczne. Co ważne, odsetek osób przekonanych o efektywności stosowanych rozwiązań zmniejszył się jednak aż o 12 punktów procentowych od 2006 r. Prawie połowa europejskich respondentów wskazuje, że – przy rosnącym poziomie ryzyka – zapewnienie bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsze ze względu na niewystarczające środki finansowe.

Ubezpieczenie przy leasingu. Spory w zakresie traktowania VAT

18/10/11

W drugiej połowie 2012 roku będą się ważyć losy branży leasingowej w Polsce. Wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma się zająć pytaniem skierowanym do niego przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie opodatkowania usługi ubezpieczenia przy umowie leasingu. Jeżeli Trybunał podzieli stanowisko polskich sądów administracyjnych, to może to oznaczać wzrost ceny refakturowanego ubezpieczenia o prawie 1/4, a także nakaz uregulowania takiego podatku za wcześniejsze okresy.

IPO Watch wyniki za trzeci kwartał 2011

06/10/11

W trzecim kwartale 2011 r. na najważniejszych giełdach w Europie odnotowano 121 pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) o łącznej wartości 9,4 mld euro (w porównaniu do 85 IPO o łącznej wartości 2,5 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego) – wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) IPO Watch Europe. Aż 7,4 mld euro (czyli ponad 79% łącznej wartości wszystkich europejskich ofert pierwotnych) przypadło na cztery największe IPO: trzy lipcowe oferty prywatyzacyjne spółek z Hiszpanii i Polski (Bankia – 3,1 mld euro, Jastrzębska Spółka Węglowa – 1,3 mld euro oraz Banca Cívica – 0,6 mld euro) oraz ofertę sieci dyskontowej Dia (2,4 mld euro).

Znamy już zwycięzców konkursu "Chief Innovation Officer - Informatyczny Innowator Roku"

06/10/11

Zwycięzcą konkursu "Chief Innovation Officer - Informatyczny Innowator Roku" organizowanego przez firmę doradczą PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) oraz Magazyn Forbes został Tomasz Motyl, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów i Aplikacji Alior Bank SA. Podczas uroczystej gali w dniu 6 października 2011 r. - zamykającej pierwszą edycję konkursu - zwycięzca odebrał nagrodę z rąk Olgi Grygier-Siddons, prezes PwC w Polsce oraz Jacka Pochłopienia, Zastępcy Redaktora Naczelnego Magazynu Forbes.

PwC zwiększa globalne przychody do 29,2 mld USD

03/10/11

PwC - globalna sieć firm świadczących usługi doradcze - uzyskała w roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2011 r. przychody w wysokości 29,2 mld USD brutto, co oznacza wzrost aż o 10% w stosunku do poprzedniego roku finansowego. Jest to także najwyższy wzrost przychodów uzyskany przez sieć PwC na przestrzeni ostatnich trzech lat. Przy stałych kursach wymiany przychody sieci PwC za rok finansowy kończący się 30 czerwca 2011 r. wzrosły o 8%.

PwC jedynym certyfikowanym partnerem szkoleniowym GRI w Polsce

26/09/11

Firma audytorsko - doradcza PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) jako jedyna w Polsce otrzymała certyfikat partnera szkoleniowego międzynarodowej organizacji Global Reporting Initiative (GRI), określającej standardy mierzenia pozafinansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Już od jesieni 2011 r. firma PwC uruchomiła certyfikowane szkolenia pokazujące, w jaki sposób można ująć w liczbach środowiskowe, społeczne i ekonomiczne aspekty działania przedsiębiorstw.

PwC partnerem Dnia Wolontariatu Pracowniczego

06/09/11

PwC zostało partnerem tegorocznego Dnia Wolontariatu Pracowniczego (w ramach European Year of Volunteering Tour 2011), który odbędzie się 7 września 2011 r. w Warszawie. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego dnia będzie panel dyskusyjny z udziałem prezesów firm realizujących wolontariat pracowniczy, w którym udział weźmie także Olga Grygier-Siddons.

PwC liderem na rynku doradztwa CSR

26/07/11

PwC jest światowym liderem na rynku doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju biznesu wynika z raportu „Green Quadrant Sustainability Assurance ”, przeprowadzonego przez niezależną firmę analityczną Verdantix.

IPO Watch wyniki za drugi kwartał 2011

06/07/11

W drugim kwartale 2011 r. na najważniejszych giełdach w Europie odnotowano 48% wzrost wartości pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) dotyczącej debiutów giełdowych (IPO Watch Europe). W ostatnich trzech miesiącach na europejskich rynkach wartościowo dominowały oferty spółek surowcowych.

PwC zwycięzcą rankingu doradców podatkowych Rzeczpospolitej

22/06/11

Już  trzeci rok z rzędu dział podatkowy PwC zwyciężył w dwóch głównych kategoriach rankingu doradztwa podatkowego organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Nasza firma okazała się najlepsza w dwóch głównych kategoriach rankingu: pod względem liczby doradców podatkowych oraz pod względem przychodów uzyskanych w 2010 roku z doradztwa podatkowego.

Globalna branża mediów i rozrywki w latach 2010 - 2015. Złote czasy dla konsumentów świadomie korzystających z nowych technologii cyfrowych

13/06/11

Do 2015 r. globalne wydatki na rozrywkę i media wzrosną z 1,4 bln USD w 2010 r. do 1,9 bln USD, czyli o 5,7% rocznie. Rynek polski będzie rósł szybciej niż Europa Zachodnia, osiągając w 2015 r. wartość 12,6 mld USD. Głównym motorem zmian na świecie i w Polsce będzie wzrost gospodarczy oraz przyspieszone przechodzenie z platform tradycyjnych na cyfrowe. Technologie cyfrowe - odpowiadające obecnie za 26% wszystkich wydatków na rozrywkę i media - do 2015 stanowić będą już 34% globalnego rynku – wynika z najnowszego raportu firmy PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015.

Europejskie firmy powinny zmieniać podejście do finansowania

05/06/11

Europejskie przedsiębiorstwa mają ambitne plany rozwoju, ale aby je zrealizować powinny zmienić podejście do finansowania swojej działalności – wynika z raportu pt. „Finanse przyszłości”, opublikowanego przez bank HSBC i firmę doradczą PwC. Z analiz przeprowadzonych przez te instytucje wynika, że w bilansach europejskich firm jest 120 mld EUR niewykorzystanych środków, które mogłyby wesprzeć ich rozwój, gdyby zostały odpowiednio zagospodarowane.

PwC najlepszą firmą doradztwa podatkowego w Polsce wg International Tax Review

23/05/11

Jest nam niezwykle miło poinformować, że dział prawno-podatkowy PwC zdobył po raz drugi z rzędu prestiżową nagrodę "National Tax Firm of the Year 2011", przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik "International Tax Review".

John Malkovich uświetni obchody 20-lecia PwC w Polsce

09/05/11

Z okazji naszego jubileuszu zaprosiliśmy we współpracy z firmą Solopan wyjątkowy spektakl „The Infernal Comedy” z elementami opery inspirowany biografią seryjnego mordercy Jacka Unterwegera. Z trudnym tematem mierzy się John Malkovich – odtwórca głównej roli – wspierany na scenie przez sopranistki i wiedeńską orkiestrę. Ze spektaklem „The Infernal Comedy” Malkovich objechał w zeszłym roku sporą część świata – od Toronto po Istambuł. Wszędzie spotykał się – mimo trudnego tematu – z podobnie entuzjastycznymi reakcjami publiczności i mediów.

Raport PwC: Podatki nie rosną w kryzysie

17/04/11

Jak wynika z tegorocznego raportu firmy PwC pt. „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej”, kryzys ekonomiczny tylko w niewielkim stopniu przełożył się na wzrost obciążeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeciętnemu mieszkańcowi UE zostaje w kieszeni ok. 70% jego pensji brutto, czyli podobna część, co w 2009 roku. Polski podatnik nadal pozostaje powyżej średniej europejskiej: przeciętnie otrzymuje na rękę 74% swojego wynagrodzenia brutto.

IPO Watch wyniki za pierwszy kwartał 2011

06/04/11

Warszawska giełda na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów. Na innych europejskich rynkach spółki wstrzymują decyzje o IPO w obliczu dużej zmienności nastrojów na rynku.

PwC doradcą podatkowym nr 1

28/03/11

PwC numerem 1 w rankingach "Dziennika Gazety Prawnej" i "Warsaw Business Journal"

PwC wzmacnia swoje szeregi

14/03/11

PwC ma zaszczyt poinformować, że od marca 2011 r. dział marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu (Marketing, Communications and Business Development - MCBD) w firmie PwC rozbudowuje swoje kompetencje i wzmacnia zespół o dwie nowe osoby – Mateusza Walewskiego i Ewę Boguszewską.

Zgłoś swoje Miasto jako Miasto Szans

11/03/11

Ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego Konkursu „Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju” organizowanego z inicjatywy firmy doradczej PwC i tygodnika Newsweek. Konkurs adresowany jest do wszystkich miast prezydenckich, które do dnia 24 marca br. pragną podzielić się projektami realizowanymi przez Urząd Miasta.

Zostań Liderem Zrównoważonego Rozwoju

07/03/11

Ruszył Konkurs „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju” przeznaczony dla dużych, średnich i małych firm, które z sukcesem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizatorami konkursu są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC.

Warszawa nadal awansuje w rankingu perspektyw inwestycyjnych na rynku nieruchomości

14/02/11

W tegorocznym rankingu perspektyw inwestycyjnych przygotowanym przez PwC oraz Urban Land Institute Warszawa zajęła 10-te miejsce, awansując o trzy pozycje w porównaniu z rokiem ubiegłym. W ścisłej czołówce znalazły się Monachium, Istambuł i Londyn, podczas gdy kraje z naszego regionu zajęły dopiero 17-te (Praga) i 25-te miejsce (Budapeszt).

Ankieta PwC: Optymizm dyrektorów HR co do zatrudnienia

13/02/11

Ponad połowa polskich pracodawców deklaruje utrzymanie w bieżącym roku obecnego stanu zatrudnienia. Co dziesiąty liczy się ze zwolnieniami, a jedna trzecia planuje w ciągu 2011 roku zwiększyć liczbę pracowników. Wyniki takie zawiera najnowsza ankieta firmy PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) przeprowadzona wśród dyrektorów personalnych.

Optymizm CEO wraca do poziomu sprzed kryzysu

25/01/11

Wraz z ustępowaniem skutków recesji, optymizm szefów firm na świecie dotyczący możliwości wzrostu wraca do poziomu obserwowanego przed kryzysem. Aż 88% prezesów największych globalnych przedsiębiorstw optymistycznie ocenia możliwość zwiększenia przychodów ich firm w 2011 roku, podczas gdy w Polsce opinię te podziela aż 94% ankietowanych – wynika z 14. edycji badania PwC „Global CEO Survey”, którego premiera miała miejsce podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

IPO Watch podsumowanie czwartego kwartału 2010 i perspektywy na 2011

11/01/11

Wysoka aktywność na europejskich rynkach IPO w czwartym kwartale dobrą wróżbą na 2011 rok. GPW w Warszawie zakończyła 2010 r. jako drugi rynek w Europie zarówno pod względem liczby, jak i wartości IPO.

Raporty na temat wielkich miast Polski

09/01/11

Po trudnych latach transformacji udało się w Polsce zbudować solidne rynkowe instytucje gospodarcze i demokratyczne oraz instytucje społeczno-polityczne, umożliwiające wzrost wszelkich form aktywności obywateli. Miasta zyskały narzędzia do samodzielnego decydowania o swojej strategii rozwojowej, a ich mieszkańcy do bogacenia się i poszukiwania nowych form czerpania przyjemności z życia. Z drugiej strony, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej polskie miasta uzyskały bezprecedensowy dostęp do środków rozwojowych.

Fundacja PwC członkiem Forum Darczyńców

03/01/11

Fundacja PwC "Podaruj siebie" została członkiem wspierającym Forum Darczyńców w Polsce.