Publikacje: Nieruchomości

Real Estate 2020 - Building the future

04/03/14

PwC przedstawia Real Estate 2020: Building the future - nowy raport poświęcony szerokiej perspektywie rozwoju globalnej branży nieruchomości.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014

16/01/14

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe jest przygotowywany przez firmę doradczą PwC oraz Urban Land Institute regularnie od 2003 roku. Omawia on rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości.

Investing in Poland 2013

28/10/12

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce, charakterystyka SSE i Parków Technologicznych oraz prognozy rozwoju regionów - wersja angielska

Emerging Trends in Real Estate Europe 2012

30/01/12

Raport „Emerging Trends in Real Estate Europe 2012”  omawia rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości. Tegoroczna publikacja powstała w oparciu o ankiety i wywiady z ponad 600 czołowymi przedstawicielami branży, w tym inwestorami, deweloperami, finansistami i zarządcami nieruchomości.

Investing in Poland 2012

27/10/11

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce, charakterystyka SSE i Parków Technologicznych oraz prognozy rozwoju regionów.

Rynek nieruchomości w Polsce 2011

25/08/11

Raport „The Polish Real Estate Market 2011” autorstwa PwC i REAS zawiera podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w roku 2010 oraz na początku roku 2011, wraz ze szczegółową analizą poszczególnych segmentów tego rynku oraz uwarunkowań prawno-podatkowych na nim obowiązujących.

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2011

07/03/11

Warszawa nadal awansuje w rankingu perspektyw inwestycyjnych na rynku nieruchomości wynika z raportu PwC i Urban Land Institute „Emerging Trends in Real Estate Europe 2011”