Prof. Witold Orłowski

View this page in: English

Prof. Witold Orłowski pełni funkcję głównego doradcy ekonomicznego w PwC.

</font />Prof. Witold Orłowski
Witold jest byłym doradcą ekonomicznym Prezydenta RP. Poza pracą w PwC prowadzi także działalność akademicką i naukową - w ramach Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych (NOBE) oraz jako dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

W obszarze bieżącego doradztwa w kwestiach ekonomicznych prof. Orłowski jest zaangażowany m.in. w rozwój usług PwC opartych na analizach ekonomicznych dla klientów z sektora publicznego i prywatnego.