Strategia odpowiedzialnego biznesu PwC

Wierzymy we wspólną odpowiedzialność przedsiębiorstw, władz i społeczeństwa za budowanie zrównoważonej przyszłości. Podejmujemy działania i angażujemy naszych interesariuszy w inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu, by pozytywnie  wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i globalnym.  

Zasady odpowiedzialnego biznesu stosujemy w codziennej pracy. Podejmując decyzje, bierzemy pod uwagę ich wpływ na cztery kluczowe obszary:

  • Odpowiedzialna działalność biznesowa  – dążymy do tego, aby nasze usługi, produkty i sposób w jaki je dostarczamy były odpowiedzialne, oparte o zasady etyki i transparentności.
  • Ludzie i różnorodność  – wspieramy rozwój naszych pracowników, dbamy o poszanowanie różnic
  • Zaangażowanie społeczne – wykorzystujemy potencjał naszych pracowników, by wzmacniać rozwój społeczny,
  • Dbałość o środowisko – staramy się mieć pozytywny wpływ na środowisko


Kontakty
Małgorzata Marek
Menedżer ds. Odpowiedzialnego Biznesu
Tel.: +48 22 746 7402
Email