Raporty, publikacje, analizy rynkowe

View this page in: English

Clarity from above

09/05/16

Clarity from above seeks to quantify the impact of drones on business by examining commercial applications of drone technology across industry sectors. As this is not only about machines (drones) but their broader applications, we have decided to use the term drone powered solutions.

Wideo: więcej, szybciej, lepiej

17/03/17

Raport wskazuje w jaki sposób odbierane są treści wideo w Polsce i jakie są preferencje widzów.

Top 30 najlepszych producentów oprogramowania na rynkach rozwijających się

14/03/17

Co to za firmy? Co charakteryzuje te z nich, które odnoszą sukcesy? Publikacja PwC odpowiada na pierwsze z tych pytań – to regionalni sprzedawcy, którzy w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyrośli na globalnych graczy.

Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian.

13/03/17

Jak brzmi sześć przykazań polskiego rynku kapitałowego i na ile spółki notowane na warszawskim parkiecie się do nich stosują?

Rynek ciastek w Polsce

23/02/17

Pierwszy w historii raport opisujący rynek ciastek w Polsce: konsumpcja, trendy, prognozy, opinie producentów.

Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017

13/02/17

Rok 2017 zapowiada szereg wyzwań dla sektora ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu PwC określiliśmy listę kluczowych trendów, zarówno z perspektywy zbliżającego się roku, jak i prognoz na kolejne lata.

Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?

07/02/17

Powszechna łączność stała się faktem. Jedno z kluczowych wyzwań jakie stoi przed większością organizacji w erze digital to zbudowanie własnej platformy bądź wykorzystanie już działającej. Mamy do czynienia z nowymi globalnymi interesariuszami – dostawcami platform online.

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

Skala zmian zachodząca w ostatnich latach w sektorze usług finansowych jest bezprecedensowa. Ma to znaczący wpływ na strukturę kadr oraz sposoby rekrutacji, organizacji i wynagradzania pracowników, które ulegną diametralnej zmianie w nadchodzących latach. Odpowiednio zostaną także zweryfikowane rola i funkcje działu HR.

Budowanie kompetencji w zakresie jakości danych | PwC Polska

16/01/17

Posiadanie wiedzy z obszaru jakości danych przez operatora komunikacyjnego to nie opcja, ale konieczność.

Oswoić Ryzyko. Jak odporna jest Twoja firma?

14/12/16

Działalność biznesowa zawsze wiąże się z niepewnością i ponoszeniem ryzyka. Z reguły im jest ono większe, tym pokaźniejsze są spodziewane korzyści. Niemal natychmiast pojawia się fundamentalne pytanie - jaki poziom ryzyka jest w stanie zaakceptować firma dążąc do maksymalizacji tworzonej wartości? W jakich obszarach jest ono akceptowalne?

Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości

07/12/16

Szara strefa, czyli osiąganie korzyści z nielegalnego obrotu legalnymi produktami, stanowi w Polsce ok. 12,4% PKB. To zjawisko, którego skala cały czas rośnie. W 2016 r. jego wartość może sięgnąć nawet 390 mld zł.

Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian

06/12/16

Zapraszamy do zapoznania się z 8. już edycją Badania Firm Rodzinnych. W tegorocznej edycji badania wzięły udział 2802 osoby z 50 krajów, w tym 34 ankietowanych z Polski. Polską edycję raportu opracowaliśmy we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego

Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości

01/12/16

Raport „Biznes w sieci” jest efektem współpracy różnych podmiotów kształtujących polską gospodarkę – Ministerstwo Rozwoju, IAB Polska. PwC oraz przedstawicieli biznesu zrzeszonych w IAB.

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

30/11/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

2016 Global Innovation 1000 Study

23/11/16

Do 2020 roku globalni liderzy innowacji większość swoich wydatków na badania i rozwój planują przesunąć z inwestycji w produkty na inwestycje w oprogramowanie i oferowane usługi. Więcej w raporcie 2016 Global Innovation 1000 Study przygotowanym przez Strategy& PwC

RETrospekcja - podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych i trendów orzeczniczych z ostatnich miesięcy w zakresie podatku od nieruchomości (RET)

22/11/16

Podsumowanie najważniejszych zmian legislacyjnych i trendów orzeczniczych z ostatnich miesięcy w zakresie podatku od nieruchomości („RET”).

Podatek od nieruchomości w Polsce

07/11/16

Czy kształt obowiązującej od 25 lat ustawy o podatkach od nieruchomości i opłatach lokalnych jest wystarczający?

Rynek pracy kierowców w Polsce

04/11/16

Jak wynika z opracowania bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. Jednak dalszy rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór zawodowych kierowców.

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE w 2016 r.

02/11/16

Średnia kwota bezpośredniej pomocy państw Unii Europejskiej w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi obecnie ok. 9 806 zł rocznie, w Polsce to 8 222 zł, co oznacza 13. pozycję w zestawieniu. Jednak jeśli porównamy poziom wsparcia do przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju, Polska znajduje się już w czołówce zajmując 4. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej

Praca w UE - podatki i składki 2016

28/10/16

Jakie są podatki i składki pracownicze w krajach Unii Europejskiej? Kup raport PwC

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016

24/10/16

Polski sektor ochrony zdrowia stoi przed wyzwaniem poprawy jakości świadczonych usług. Osiągnięcie tego celu jest ściśle związane z poprawą szeregu obiektywnych wskaźników odzwierciedlających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, ale także z poprawą percepcji i oceny konsumenckiej przez pacjentów. Jest to szczególne wyzwanie w okresie błyskawicznie postępującego rozwoju nowych technologii i innowacji, a także dużych przemian w sektorze.

Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce

21/10/16

Raport „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce” jest kompleksową analizą roli i znaczenia sektora telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski. Autorzy opracowania wskazują nie tylko na to, jak w ciągu 20 lat zmieniała się i jak wrastała w życie gospodarcze, społeczne i publiczne telefonia mobilna, ale też jak ważną rolę technologie mobilne będą pełnić w najbliższej przyszłości.

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia

10/10/16

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020. Gry wideo

06/10/16

Wartość polskiego rynku gier wideo wyniosła w 2015 roku 425 mln USD i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o ponad 7%. Zgodnie z naszymi prognozami wyniesie ona 573 mln USD w 2020 roku. W przeciwieństwie do wielu rynków europejskich, polski jest skupiony w szczególności na grach na komputery PC, dzięki między innymi niższym cenom jednostkowym niż w innych krajach.

Sześć technologii, które zmieniają infrastrukturę

02/10/16

Zespół PwC ds. projektów inwestycyjnych i infrastruktury wyszukuje wykorzystuje okazje, jakie nowe technologie oferują w dziedzinie infrastruktury. Poniżej przedstawiamy sześć takich technologii, które – w świetle naszego doświadczenia i wiedzy – będą miały najbardziej dalekosiężne skutki.

Nakłady inwestycyjne na projekty infrastrukturalne na świecie. Prognoza 2025.

02/10/16

Dzisiejsza sytuacja polityczna i gospodarcza na świecie stawia dużo wyzwań, również w obszarze realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych. W związku z tym PwC poprosiła ekspertów z Oxford Economics o analizę i prognozę dotyczącą projektów infrastrukturalnych na najbliższe pięć lat, w dwóch przeciwstawnych wariantach: „twardego lądowania” gospodarki chińskiej i poprawy koniunktury na świecie.

Co zmienia się w cenach transferowych? Raport o perspektywie władz i doświadczeniach przedsiębiorców - PwC Polska

26/09/16

Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy. Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz jakie wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych

20/09/16

Poznaj 5 trendów w wynagradzaniu członków zarządów i rad nadzorczych.

Pacjent w świecie cyfrowym. Raport PwC 2016

19/09/16

Przyszedł czas na rewolucję w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostawcy usług medycznych muszą przygotować się na dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmieniające się wymagania pacjentów.

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020

12/09/16

Sektor rozrywki i mediów to jeden z najciekawszych, najbardziej obiecujących i najszybciej zmieniających się segmentów światowej gospodarki. Głównym czynnikiem, który prowadzi do tak szybkich i gwałtownych przetasowań są bez wątpienia rewolucyjne zmiany technologiczne. Bez ustanku pojawiają się nowe możliwości dotarcia do konsumentów i nowe możliwości świadczenia usług. Radykalnie spada koszt dostarczenia konsumentowi oferty dokładnie dostosowanej do jego osobistych potrzeb i preferencji, które coraz sprawniej ustalane są dzięki zastosowaniu analizy Big Data.

Taxolite | Twoje podatki pod kontrolą

24/08/16

Jak złożyć Jednolity Plik Kontrolny? Skorzystaj z narzędzia do automatyzacji procesów podatkowych

Streaming the future. Jak spółki z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) przygotują się na dalsze rewolucyjne zmiany?

18/08/16

PwC przeanalizowało kluczowe obszary niepewności dla spółek z sektora TMT i opracowała szereg scenariuszy na to, jak może przedstawiać się sytuacja tego sektora w różnych okolicznościach.

Kluczowe megatrendy technologiczne. Jak się na nie przygotować?

05/08/16

Nowe technologie mają coraz większy wpływ na sposób funkcjonowania firm na całym świecie. Przedstawiamy 8 z nich, które w najbliższej przyszłości będą głównymi czynnikami zmian.

PwC 19th Annual Global CEO Survey - Doroczne badanie prezesów firm na całym świecie.

05/08/16

Zgodnie z przeprowadzonym badniem prezesi spółek technologicznych myślą z większym optymizmem o szansach wzrostu ich biznesów niż ich odpowiednicy w innych branżach

Raport strategiczny. Internet 2015/2016

04/08/16

Raport strategiczny badający rynek reklamy online został przygotowany już po raz 13. przez IAB Polska przy partnerstwie firmy PwC.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w Ordynacji podatkowej – ujednolicony tekst ustawy

30/06/16

W związku wprowadzeniem do Ordynacji podatkowej przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, przedstawiamy treść ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiący kompilację najważniejszych zmian wynikających z projektów nowelizacyjnych. Przygotowując opracowania dołożyliśmy wszelkich starań, aby były rzetelne i kompletne.

Prawnicy przedsiębiorstw - dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce

22/06/16

Kancelaria PwC Legal i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) wspólnie przygotowały raport "Prawnicy przedsiębiorstw - dziś i jutro. Stan aktualny i perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce". Ukazuje on funkcjonowanie działów prawnych w firmach oraz trendy rozwoju w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. W badaniu wzięło udział ponad 160 dyrektorów działów prawnych w przedsiębiorstwach oraz prezesów zarządów.

Rynek pracy 2.0

16/06/16

Raport „Rynek pracy 2.0” prezentuje wnioski z badania na grupie ponad 600 studentów i ponad 300 pracodawców, dotyczącego oczekiwań obu tych grup co do rekrutacji, praktyk i staży.

Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 r.

08/06/16

Za sprawą ciągle rozwijającej się branży e-commerce oraz wzrostu eksportu polski rynek KEP w kolejnych latach będzie rozwijał się dynamicznie.

Okiem prezesa o branży telekomunikacji, mediów i technologii

02/06/16

Zdaniem prezesów spółek z branży technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie budzi optymizm, dotyczący przyszłego wzrostu przychodów w tych sektorach, ale istnieją też poważne obaw

7 pokus polskiej energetyki. Raport o kluczowych wyzwaniach dla sektora

13/05/16

Raport prezentuje 7 zagadnień, które stanowią wyzwanie nie tylko dla firm energetycznych, ale również dla państwa – jako kształtującego przyszłe warunki funkcjonowania branży.

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

11/05/16

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?

26/04/16

Na podstawie badania „Przywództwo przyszłości. Polski lider gotowy na zmiany?” PwC opracowało raport, którego celem jest zrozumienie działań współczesnych liderów w obszarach, które są dla nich znaczące: nowych technologii, specyfiki przywództwa przyszłości, kształtowania strategii, a także relacji z otoczeniem zewnętrznym.

10 mechanizmów ładu rodzinnego w firmach rodzinnych

18/04/16

Raport opracowany został wspólnie z Instytutem Biznesu Rodzinnego na podstawie badania dotyczącego stosowania i efektów działania ładu rodzinnego przeprowadzonego w 2014 roku przez współpracujących z nami niemieckich partnerów biznesowych PwC, INTES oraz uczelnię WHU.

Klauzula obejścia prawa – wstępna ocena proponowanych regulacji (wersja uaktualniona).

13/04/16

W publikacji przedstawiono założenia planowanego wprowadzenia do plskiego systemu prawnego tzw. Klauzuli obejścia prawa podatkowego, jak również oceny tych zapisów. W oparciu o aktualny (z dn. 22 marca 2016r.) projekt zmian do Ordynacji podatkowej dokonano porównania proponowanych rozwiązań z modelowym funkcjonowaniem tego typu przepisów.

Koordynacja polityki eksportowej jest realna

12/04/16

Raport PwC przedstawia wnioski i rekomendacje dla Polski dotyczące powołania Agencji Wsparcia Eksportu na podstawie analizy benchmarkingowej wybranych agencji globalnych. Przybliża ofertę instytucji centralnych wspierających eksport w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Korea Południowa, opisując programy dedykowane dotychczasowym eksporterom, jak też przedsiębiorcom zamierzającym rozpocząć ekspansję zagraniczną.

Moc pobytu. Prognoza rozwoju rynku hotelarskiego w Europie w latach 2016-2017.

30/03/16

Prognoza PwC rozwoju rynku hotelarskiego w europejskich miastach na lata 2016 i 2017 analizuje trendy sprzedażowe oraz dostarcza prognozy ekonometryczne dla 19 miast, pełniących funkcje krajowych lub regionalnych stolic finansowych, handlowych i kulturalnych. W tym roku poza obserwacjami, co może pomóc lub zaszkodzić przyszłości gospodarki i sektora turystycznego, przyglądamy się także kluczowym zagrożeniom dla hotelarstwa, dotyczącym m.in bezpieczeństwa cyfrowego, kradzieży danych i ochrony prywatności.

2016 State of the Internal Audit Profession Study

23/03/16

Działy audytu wewnętrznego, które mają bardziej skuteczne przywództwo osiągają lepsze wyniki i zapewniają przedsiębiorstwu wyższą wartość. Uważa tak ponad połowa udziałowców spółek, którzy uczestniczyli w tegorocznym badaniu. Analiza wykazała również, że 62% interesariuszy oczekuje, że audyt wewnętrzny wzmocni działania firmy.

Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian

15/03/16

Firma może osiągnąć więcej z dobrą radą nadzorczą. Właściciele, Zarządy i Rady Nadzorcze stawiają w nadzorze na lojalność, doświadczenie w budowaniu strategii biznesowej i holistyczne spojrzenie. Zarządy widzą duży potencjał rozwoju kompetencji rad nadzorczych, z którymi współpracują.

Klient w świecie cyfrowym

14/03/16

Silna konkurencja na rynku sprawia, że konsumenci mają dużą swobodę wyboru dostawcy poszukiwanych towarów. Czynnikami wpływającymi na ich decyzję jest już nie tylko cena, ale także udostępniane przez sprzedających kanały zakupowe oraz obsługa posprzedażowa.

Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? PwC Banking Banana Skins 2015

02/03/16

Już od dwóch dekad Centre of the Study of Financial Innovations (CSFI) oraz PwC przeprowadzając międzynarodowe badanie „Banking Banana Skins”, które ma na celu identyfikacje i ocenę największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

Pod lupą fiskusa. Kontrole podatkowe i skarbowe - praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

29/02/16

W publikacji prezentujemy przebieg kontroli, prawa i obowiązki podatnika oraz techniczne aspekty przygotowania się do postępowania. Publikacja jest częścią kampanii składającej się z newsflasha, publikacji i webinarium.

Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016

29/02/16

Badanie Przestępczości Gospodarczej PwC (PwC Global Economic Crime Survey) jest badaniem przeprowadzanym co dwa lata na podstawie kwestionariusza ankietowego. W tegorocznej edycji Badania udział wzięło 6337 respondentów ze 115 krajów na całym świecie na pięciu kontynentach, reprezentujących ponad 20 branż i sektorów przemysłowych.

Emerging Trends in Real Estate 2016. Nie tylko kapitał

25/02/16

Ranking przygotowany przez PwC oraz Urban Land Institute. Opisuje najważniejsze trendy w sektorze + ranking atrakcyjności inwestycyjnej 28 miast w UE

Jak skutecznie komercjalizować technologie w Polsce

25/02/16

Polska ma do pokonania dość duży dystans w stosunku do krajów zachodnich pod względem rozwoju technologicznego i innowacji. Aby zmienić tę sytuację konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, w tym przede wszystkim zapewnienie większego wsparcia zespołów badawczo-rozwojowych, a także podjęcie działań przygotowujących do komercjalizacji projektów B+R już na ich początkowym etapie – podkreślają eksperci PwC.

Kierunki działań administracji podatkowej w 2016 r.

24/02/16

Ministerstwo Finansów opublikowało pod koniec 2015 r. główne założenia do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej 2016 (KPD). Dokument wskazuje zjawiska i obszary, na których organy podatkowe, w roku 2016 powinny skupić swoje działania.

(Współ)dziel i rządź

19/02/16

Niniejszy raport obrazuje tempo, kierunki zmian i wyzwania przed jakimi stoją firmy i ustawodawca odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii. Pokazujemy, że dzięki technologii digital, która oddała w ręce przedsiębiorców nowe narzędzia, ekspansja geograficzna i wzrost skali obrotów nabrały bezprecedensowego tempa, a przełomu w tradycyjnych sektorach dokonują zupełnie nowi gracze.

Badania kliniczne w Polsce

18/02/16

Przedstawione w raporcie analizy wskazują na duży potencjał rynku badań klinicznych w Polsce. Ich realizacja oznacza realne korzyści zarówno dla pacjentów i lekarzy, jak i gospodarki.

Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?

16/02/16

Rynek transportu lotniczego w Polsce w 2016 r. czeka dalszy wzrost. W 2015 r. z polskich lotnisk skorzystało około 30,5 mln pasażerów, w 2016 ma ich być o 10% więcej, czyli ponad 33,5 mln

Zmiany w MSSF

08/02/16

Zamysłem tej publikacji jest zestawienie i krótkie przedstawienie wszystkich nadchodzących zmian MSSF zatwierdzonych przez Radę MSSF. Uzupełnieniem zestawienia są wypowiedzi naszych ekspertów na temat możliwego wpływu danego standardu na jednostki działające w Polsce.

2016 Globalne Badanie Stanu Bezpieczeństwa Informacji. Perspektywa branżowa

03/02/16

PwC co roku przeprowadza badanie na temat stanu bezpieczeństwa informacji na świecie (The Global State of Information Security® Survey 2016), aby sprawdzić, jak ważne jest dla przedsiębiorstw zrozumienie i zarządzanie cyber ryzykiem.

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej

27/01/16

Po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w kieszeniach podatników krajów Unii Europejskiej o przeciętnych dochodach zostaje średnio 76% pensji brutto. Najwięcej na Cyprze (91%), Malcie (86%) i w Czechach (86%), najmniej w Niemczech (65%). Polska w tym zestawieniu plasuje się w połowie stawki ze wskaźnikiem 74%.

Videoquake 3.0 - Ewolucja rewolucji w telewizji

14/01/16

W raporcie Videoquake 3.0: Ewolucja rewolucji w telewizji piszemy o licznych zmianach, jakim uległa konsumpcja treści wideo w 2015 r. analizując co to oznacza zarówno dla konsumentów, jak i dla całej branży.

IAB/PwC AdEx - Kwartalne badanie wydatków na reklamę internetową

14/01/16

AB/PwC AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizowany jest przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku.

W obronie cyfrowych granic

08/01/16

Zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga od liderów organizacji podejmowania szybkich decyzji, gwarantujących im przewagę na konkurencyjnym rynku. Jednak czy pamiętają o tym, że pozycja lidera na rynku jest także uzależniona od ich reputacji i sposobu w jaki dbają o bezpieczeństwo informacji i IT oraz dane swoich klientów?

Raport o polskich metropoliach 2015

22/09/15

3. edycja raportu o 12 najwiekszych miastach Polski, w której analizujemy sytuację społeczno-gospodarczą 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich. Autorzy raportu po raz kolejny podjęli próbę oszacowania wielkości kapitału rozwojowego, jakim dysponują polskie miasta.

Rola operatora wyznaczonego w rynku usług pocztowych

16/12/15

W całej Europie i na świecie spadają wolumeny listów oraz zmniejsza się znaczenie tej formy komunikacji dla obywateli. Nie oznacza to, że rola wyznaczonych operatorów pocztowych staje się niepotrzebna. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej pojawiają się nowe potrzeby, związane z dostępem do e-commerce i e-government – szczególnie w obszarach wiejskich.

Nowelizacje ustaw podatkowych CIT i PIT

14/12/15

W związku z licznymi nowelizacjami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT , które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., przedstawiamy treści ustaw o podatkach dochodowych, stanowiące kompilację najważniejszych zmian wynikających z projektów nowelizacyjnych. Przygotowując opracowania dołożyliśmy wszelkich starań, aby były rzetelne i kompletne.

Poradnik antykorupcyjny dla biznesu

08/12/15

“Poradnik antykorupcyjny dla biznesu”, przygotowany przez ekspertów zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Poradnik jest praktycznym zestawem porad i rekomendacji antykorupcyjnych, do wykorzystania w działalności biznesowej.

Split payment

24/11/15

W obliczu wciąż wysokiej skali zjawiska luki podatkowej w podatku VAT występującej w Polsce należy rozważyć wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań nowego typu, korzystając z doświadczeń innych państw, które borykają się z podobną skalą oszustw w podatku VAT. Jednym z rozwiązań, którego implementacja w Polsce może doprowadzić do skutecznego zmniejszenia rozmiarów luki podatkowej w VAT, może być tzw. model podzielonej płatności (ang. split payment).

Raport "Paying Taxes"

19/11/15

Jak wynika z najnowszego raportu, Polska pod względem skomplikowania systemu podatkowego zajmuje obecnie 58. miejsce na świecie. Oznacza to awans o 29 pozycji w porównaniu z zestawieniem z zeszłego roku.

Perspektywy polskiego i światowego rynku infrastruktury transportowej

17/11/15

Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają eksperci firmy doradczej PwC. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa. W tym kontekście jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w najbliższych latach jest dalsze powiększanie przepustowości dróg.

Rynek polskiej nafty i gazu

09/11/15

Raport stanowi cenne źródło informacji na temat rozwoju polskiej gospodarki w dobie transformacji cyfrowej i rozwoju technologii a także wyzwań jakie stoją przed branżą energetyczną, w szczególności sektora naftowo-gazowego.

Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE

03/11/15

Na podstawie zebranych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej danych firma PwC przeprowadziła symulację, aby ocenić, na jaką pomoc w 2015 roku mogła liczyć przeciętna rodzina, składająca się z aktywnych zawodowo rodziców, z których każdy zarabia średnią krajową, oraz dwójki zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat uczęszczających do publicznych placówek szkolnych/przedszkolnych.

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

28/10/15

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?

Rozwiązania podatkowe na rzecz badań i rozwoju

27/10/15

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ulga na B+R toprzywilej dla wybrańców. Ilu bowiem przedsiębiorców prowadzi prace badawczo –rozwojowe? Kiedy jednak spojrzymy na całość od tej strony, że prace B+R to rozwój nowych produktów i usług, w tym IT, technologii, receptur, metod itd., to coraz więcej podmiotów będzie się kwalifikować do ulgi.

Wpływ sektora telewizji kablowej na rozwój polskiej gospodarki

20/10/15

Dzięki znaczącym inwestycjom branża kablowa, jako jedyna w Polsce, urzeczywistniła już cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, zakładające, że do 2020 roku wszyscy Polacy będą mogli korzystać z Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Jak zmieniają się wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych?

15/10/15

Już od sześciu lat PwC publikuje raporty dotyczące wynagrodzeń członków zarządów największych spółek giełdowych. Od 2011 roku analizujemy również trendy dotyczące wynagrodzeń członków rad nadzorczych. W niniejszym raporcie po raz pierwszy znajdziecie Państwo informacje na temat poziomu wynagrodzeń obu tych grup.

Wrocław - Miasto perspektyw

13/10/15

Wrocław należy do najszybciej rozwijających się metropolii w Polsce. Autorzy publikacji starali się przedstawić źródła tego sukcesu oraz odpowiedzieć na pytanie o działania, które należałoby podjąć, aby miasto rozwijało się jeszcze szybciej, w sposób spójny i zrównoważony.

Sprawozdanie zapewniające przejrzystość za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2015 r.

30/09/15

Niniejsze sprawozdanie opublikowano zgodnie z wymogami art. 88 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach), a także z wymogami art. 40 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dyrektywa w sprawie audytu).

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

29/09/15

Raport PwC stanowi szczegółową analizę przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Nasza branża motoryzacyjna to ponad 2700 firm, z których ponad trzy czwarte to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 osób. Jednak to duże firmy odpowiadają na większość przychodów osiąganych przez branże.

Luka podatkowa VAT wzrośnie w 2015 r. do poziomu 3% PKB

25/09/15

Luka podatkowa VAT wzrośnie z poziomu 2,4% PKB w 2014 r. do 3% PKB w 2015 r., wynika z szacunków firmy doradczej PwC. Powrót do sytuacji z 2007 r., kiedy luka w VAT była najniższa i wynosiła 0,6% PKB, mógłby przynieść budżetowi państwa ponad 42 mld złotych dodatkowych wpływów – prognozują eksperci PwC.

Analiza wpływu sektora budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę Polski

24/09/15

Całkowita wartość rynku budowlanego w Polsce w roku 2014 wyniosła 174 miliardy złotych, było to nieco mniej niż rekordowym roku, 2011 gdy wyniosła 191 miliardów złotych, ale znaczenie więcej niż w roku 2005, gdy wyniosła nieco ponad 90 miliardów złotych.

Raport o polskich metropoliach 2015

22/09/15

3. edycja raportu o 12 najwiekszych miastach Polski, w której analizujemy sytuację społeczno-gospodarczą 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich. Autorzy raportu po raz kolejny podjęli próbę oszacowania wielkości kapitału rozwojowego, jakim dysponują polskie miasta.

Chmura. Większe bezpieczeństwo, mniejsze ryzyko

21/08/15

Chmura. Większe bezpieczeństwo, mniejsze ryzyko

Badanie "YouthSpeak 2015"

19/08/15

YouthSpeak to inicjatywa, która daje młodym ludziom szansę zabrania głosu w sprawie problemów, z jakimi boryka się dzisiejszy świat. AIESEC i PwC chcą poznać zdanie młodego pokolenia na tematy związane z gospodarką, edukacją i biznesem, aby pomagać im w drodze od nauki do rozwoju kariery biznesowej

Insurance Banana Skins 2015

18/08/15

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) oraz PwC, prezentującym obszary, jakie zdaniem respondentów będą stanowiły największe zagrożenie w branży ubezpieczeniowej w ciągu następnych 2–3 lat. W naszym badaniu wzięło udział ponad 800 przedstawicieli sektora ubezpieczeń oraz analityków branży z 54 krajów.

Kobiety pokolenia milenijnego: Nowa era talentów

11/08/15

Nasz raport pt. „Kobiety pokolenia milenijnego: Nowa era talentów” pokazuje, jak myślą kobiety z tego pokolenia. Raport powstał na podstawie międzynarodowego badania 10 105 respondentów z ponad 60 krajów, w tym 8 756 kobiet. Kobiety z badanego pokolenia stanowią coraz większy odsetek globalnej puli talentów, a raport jasno uświadamia jedno: jeśli chodzi o kobiety z pokolenia milenijnego, mówimy naprawdę o nowej erze kobiecych talentów.

Koniec tradycyjnej energetyki? - jak wygrać w dobie zmian

11/08/15

To już 5. edycja raportu PwC i ING Banku Śląskiego. Główne zagadnienia omówione w tym dokumencie nie wiążą się z tymi, które stanowiły priorytet jeszcze 5 lat temu. Zmieniła się istotnie elektroenergetyka – z działalności o ograniczonym, ale przynoszącym pewne zyski profilu stała się biznesem jak każdy inny, gdzie możliwe są ponadprzeciętne profity, ale i nie da się wykluczyć bankructw.

System e-Deklaracje. Badanie preferencji podatnikow PIT w zakresie zeznań podatkowych

02/06/15

W 2015 r. polscy podatnicy złożyli ponad 7 milionów e-Deklaracji, co stanowi 46% wszystkich zeznań PIT za 2014 r. Wśród ankietowanych, prawie 31% podatników rozliczyło zeszłoroczny PIT za pomocą systemu e-Deklaracje, a 99% z nich zamierza korzystać z systemu także w kolejnych latach - to niektóre z wniosków z badania preferencji podatników w zakresie zeznań podatkowych wykonanego przez firmę doradczą PwC na zlecenie Ministerstwa Finansów.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm z sektora mediów i rozrywki.

20/05/15

Połowa prezesów firm z branży mediów i rozrywki obawia się konkurencji ze strony branży technologicznej, jednak ponad 3/4 z nich zgadza się, że technologie cyfrowe pomagają im budować markę i reputację.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm telekomunikacyjnych

13/05/15

3/4 prezesów zadeklarowało, że w ciągu najbliższych trzech lat będą prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie konkurować w branży innej niż ich własna.

Dlaczego warto wspierać przemysł produkcji audiowizualnej?

07/05/15

Raport PwC Entertainment and Media Outlook prognozuje wzrost przychodów globalnego rynku rozrywki o 3,6 proc. rocznie w okresie od 2013 do 2017 r.

Wsparcie podatkowe produkcji filmowej w Polsce

07/05/15

Raport ma rozpocząć dyskusję nad zmianą regulacji podatkowych oraz przeanalizować inne instrumenty, które równolegle mogłyby się przyczynić do zwiększenia produkcji kinematograficznej w Polsce.

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 - w którym województwie jest najlepiej?

22/04/15

Indeks opiera się na 41. wskaźnikach w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu - głównymi celami, jakimi powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

Świat w wersji beta

13/04/15

Trudno wyobrazić sobie sektor bardziej bezpośrednio i dogłębnie poddany wpływom technologii cyfrowych niż sektor mediów. Branża ta stanowi forpocztę rewolucji cyfrowej, gdzie niektóre z najbardziej przełomowych i dynamicznych nowych usług zmieniają sposób, w jaki oglądamy, kupujemy, udostępniamy, łączymy się i korzystamy z rozrywki.

Najwyższa aktywność na rynku IPO w Europie w pierwszym kwartale roku od piętnastu lat.

13/04/15

Europejskie giełdy rozpoczęły rok doskonale – w pierwszym kwartale 2015 r. w Europie odnotowano 81 ofert na rynku pierwotnym (IPO) o wartości 16,4 mld euro, czyli więcej (w ujęciu wartościowym) niż łącznie w całym drugim półroczu ubiegłego roku.

Finansowanie transakcji - aspekty podatkowe

12/04/15

Kupując udziały w spółce, przedsiębiorstwo lub inną grupę aktywów, rzadko możemy lub chcemy cenę zapłacić z własnych środków. W takim razie jak to nabycie sfinansować? Kredytem bankowym? Jeśli tak, to zaciągniętym przez nas czy przez inny podmiot z grupy? W raporcie pokusiliśmy się o wskazanie najistotniejszych kwestii podatkowych, które należy wziąć pod uwagę projektując strukturę finansowania.

Raport 2015 State of the Internal Audit Profession Study

29/03/15

Rozwój nowoczesnych technologii czy ostatni kryzys finansowy postawiły nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorstwami, które ciągle się przekształcają, jak i audytem wewnętrznym, zmuszonym do nieustannego rozwoju i ścisłej współpracy z organizacją i jej kluczowymi interesariuszami.

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

27/03/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

Rady nadzorcze 2015. Trendy i kierunki zmian

18/03/15

Rola rad nadzorczych w Polsce cały czas ewoluuje. Od kilku lat obserwujemy wzrost znaczenia i rozwój kompetencji zasiadających w nich osób. Kluczową kwestią jest, aby ten trend był kontynuowany, a dynamika przemian, prowadzących do budowy profesjonalnej kadry członków rad nadzorczych wzrastała.

Badanie Firm Rodzinnych 2015

26/02/15

Polska edycja Badania Firm Rodzinnych 2015 przygotowana we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego. Badnie powstało na bazie ankiet oraz wywiadów pogłębionych z właścicielami oraz osobami zarządzającymi przedsiębiorstwami rodzinnymi w Polsce.

Kobiety menedżerami przyszłości

26/02/15

Wiele opracowań naukowych i medialnych doniesień dostrzega znaczenie polityki różnorodności dla biznesu, a kwestia kobiet na stanowiskach kierowniczych i w zarządach jest podnoszona coraz częściej. Same firmy zauważają, że stwarzanie kobietom możliwości zajmowania wysokich stanowisk to jeden z najważniejszych elementów konkurencyjności na rynku.

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2014

19/02/15

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r.

Cyfrowa rewolucja

18/02/15

Raport analizujący wpływ globalnych megatrendów związanych z digitalizacją na polski internet i media.

Sprostać Waszym wyzwaniom

03/02/15

Niniejszy raport wskazuje na kluczowe obecnie wyzwania sektora lotnictwa i nasze możliwości wsparcia w tym obszarze.

Czysto na horyzoncie?

26/01/15

Prezentujemy wyniki szóstej edycji dorocznego badania Global Shipping Benchmarking Analysis.

17. badanie Global CEO Survey

26/01/15

Mimo że prezesi spółek sektora transport I logistyki nie są wolni od zmartwień, takich jak poziom rozwoju infrastruktury, w tegorocznej edycji badania Global CEO Survey byli bardziej optymistyczni.

Nowelizacja ustawy o PIT

26/01/15

Nowelizacja ustawy o PIT

Wzrost zysków w epoce cyfrowej?

05/01/15

Zapewnienie wzrostu zyskowności działalności gospodarczej wydaje się dzisiaj trudniejszym zadaniem niż kiedykolwiek dotąd. Światowe trendy w zakresie technologii, urbanizacji, zmiany klimatyczne i demograficzne, stanowią wyzwania dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, niosąc ze sobą zarówno nowe szanse, jaki i zagrożenia

Investing in Poland 2015

17/12/14

Rocznik prezentuje klimat inwestycyjny w Polsce: analizy kluczowych danych makroekonomicznych, informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych oraz atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym miast w Polsce, które wzbogacone są o komentarze i prognozy ekspertów.

Aktywność na rynku IPO w Europie i na świecie najwyższa od 2007 r.

11/11/14

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Inital Public Offering – IPO) w Europie w całym 2014 roku wyniosła 49,5 mld euro. Stanowi to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem.

Nowelizacja ustawy o PIT

10/10/14

Nowelizacja ustawy o PIT

Raport Golden Age Index

Ranking „Golden Age Index” obejmuje wszystkie 34 kraje z grupy OECD, oceniając je na podstawie 7 kluczowych wskaźników, m.in. liczby zatrudnionych osób w wieku powyżej 55 lat, ich zarobków, udziału w szkoleniach czy liczby umów na część etatu. Polska znalazła się na 30. miejscu w tym zestawieniu.

Hotele we wschodniej Europie najlepsze w ocenie internautów

Dlaczego recenzja hoteli ma znaczenie i jak hotele się z tym mierzą” wynika, że użytkownicy Internetu najlepiej oceniają hotele w regionie Europy Wschodniej, choć to Cape Town zajmuje pierwsze miejsce w tym zestawieniu. Warszawa znalazła się na 7. pozycji.

Ożywienie na rynku pierwotnym w Warszawie w II kwartale 2015 roku

W drugim kwartale br. w Europie odnotowano 121 ofert o łącznej wartości 14,7 mld euro, co było drugim najlepszym wynikiem spośród drugich kwartałów w ciągu ostatnich pięciu lat (najlepszym był ubiegłoroczny, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła aż 22,3 mld euro).

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Do 2020 r. Polska ma do wykorzystania z unijnej polityki spójności 82,5 mld euro, na które niezbędne będzie pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa i samorządy ogromnych kwot na sfinansowanie wkładu własnego. Do tych celów idealnie nadaje się rynek kapitałowy...

Branża ubezpieczeniowa w 2020 r. i później

Raport porównuje aktualnie zachodzące zmiany z przewidywaniami ekspertów PwC sprzed kilku lat, omawia trendy, które będą kształtować globalną branżę ubezpieczeniową oraz pokazuje, jak przedsiębiorstwa mogą dostosować swoje strategie, aby efektywnie wykorzystać zachodzące na rynku zmiany.

Wzrost dominacji spółek amerykańskich w rankingu największych światowych przedsiębiorstw

Najnowszy raport firmy doradczej PwC przedstawia ranking 100 największych światowych spółek pod względem wartości rynkowej. Analiza uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od końca I kwartału 2009 r. do końca I kwartału 2015 r., w tym dynamikę i trendyw ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

Bariery pozataryfowe dla polskich eksporterów żywności w UE

Sukces eksportu polskiej żywności na przestrzeni ostatnich lat był bardzo imponujący. Od roku 2008 jego całkowita wartość wzrosła o prawie 70%. Jego udział w całkowitym handlu żywnością wewnątrz UE wzrósł z 3,6% w roku 2008 do 4,2% w roku 2014. Polska była jedynym państwem UE, który zwiększył swój udział w całkowitym handlu żywnością wewnątrz UE o więcej niż 1 punkt procentowy w latach od 2008 do 2014.

Opłacalność inwestowania w badania i rozwój

W raporcie staramy się odpowiedzieć na pytanie ile można zarobić na B+R. Badamy spółki działające w Polsce, różnej wielkości, z różnym kapitałem właścicielskim, reprezentujące pełną gamę sektorów. Analizie więc poddajemy złotówki wydawane w polskiej, złotówkowej rzeczywistości.

Rynek handlu detalicznego w Polsce

Potencjalne skutki wprowadzenia węgierskich rozwiązań regulacyjnych dla polskich sieci handlowych.

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2015 r.

Lista kontrolna informacji do ujawnienia wg MSSF przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej uwzględnia standardy i interpretacje obowiązujące dla lat obrotowych rozpoczynających w styczniu 2015 r.

Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji

Ważne jest, aby nowy dokument był napisany w sposób zrozumiały dla przeciętnego podatnika - twierdzą eksperci PwC w raporcie „Nowa ordynacja podatkowa – głos w dyskusji”.

Różnorodność w następnym pokoleniu: rozwój jutrzejszych liderek

Wyzwaniem dla organizacji na całym świecie jest dziś brak kobiet na stanowiskach przywódczych i obawy, że zjawisko to może mieć niekorzystne konsekwencje finansowe i konkurencyjne dla firm. Jednocześnie przedsiębiorstwa stoją obecnie przed wyzwaniami, jakie stwarza ogromna liczba pracowników z pokolenia milenijnego, którzy wchodzą na rynek pracy i zmieniają jego kształt.

Dlaczego recenzja hoteli ma znaczenie i jak hotele się z tym mierzą?

Przenalizowaliśmy internetową reputację ponad 11 tys. hoteli w 48 miastach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii. Wyniki pokazują, że istnieją duże różnice w ogólnej ocenie gości. Zauważalne są również duże rozbieżności pośród 3-, 4- i 5-gwiazdkowych obiektów.

Kobiety Menedżerkami Przyszłości

Jednym z aspektów efektywnego prowadzenia biznesu jest udział kobiet w zarządzaniu firmą. Już dziś warto się przyjrzeć, jakie kompetencje wnoszą do niego i co te wartości oznaczają dla rozwoju firm. To korzyści, których nie można przegapić i zmarnować.

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2014 r.

21/12/14

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2014 r.

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

10/12/14

Ataki na systemy informatyczne, telekomunikacyjne i produkcyjne nie są już przedmiotem zainteresowania wyłącznie specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji i IT. Ich konsekwencje są odczuwalne dla zarządów firm i innych interesariuszy, w tym klientów.

Droga na giełdę

07/12/14

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do spółek, które rozważają debiut na giełdzie. Przedstawiamy w niej kolejne etapy tego procesu oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania.

Przekształcanie medialnego krajobrazu Europy

26/11/14

Według najnowszej analizy PwC dotyczącej transakcji z kategorii fuzji i przejęć w europejskiej branży rozrywki i mediów w 2014 r. wartości transakcji wzrosły od czasu kryzysu znacznie bardziej niż wolumeny tych transakcji.

Zatrudnienie pracowników w pigułce

04/11/14

Zatrudnienie pracowników w pigułce - PwC

Gut & Gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

04/11/14

W raporcie odpowiadamy na pytanie - jak dziś w globalnych organizacjach podejmowane są najważniejsze decyzje i które czynniki odgrywają w tym procesie kluczową rolę?

Platformy współpracy na rzecz innowacyjności polskich przedsiębiorstw

28/10/14

27 października 2014 roku w siedzibie PwC w Warszawie zainaugurowało swoją działalność Ponadregionalne Centrum Naukowo - Przemysłowe (BIO) Polimery ‐ Materiały ‐ Technologie dla Gospodarki – POLINTEGRA

Share deal a asset deal - jak to wygląda w podatkach?

17/10/14

Share deal i asset deal mają różne następstwa podatkowe, co ma znaczący wpływ na opłacalność transakcji zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego.

Nowelizacja ustawy o CIT

10/10/14

Nowelizacja ustawy o CIT

Akcyza na papierosy. Wyższa stawka – niższe wpływy

08/10/14

Zapraszamy do zapoznania się z analizą dotyczącą podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.

Co nas czeka w branży mediów? – poznaj 7 kluczowych trendów

30/09/14

Większość spółek ma możliwość bezpośredniego kontaktu z konsumentami, ale czy mają dane i instrumenty analityczne, żeby przekuć to w przewagę konkurencyjną?

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku

15/09/14

Czwarta edycja badania PwC. Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2013 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów, a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2012 a 2013 rokiem.

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

02/09/14

Od 2014 r. obowiązują nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące przedsiębiorstw energetycznych. Znowelizowany został artykuł 44 Prawa energetycznego, który zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, odwołując się do Ustawy o rachunkowości, do sporządzania i ujawniania sprawozdań finansowych, zawierających bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale na prowadzone działalności.

Entertainment & Media Outlook 2014-2018

01/09/14

Globalny rynek mediów i rozrywki do 2018 roku będzie rósł w tempie 5% rocznie, osiągając finalnie wartość 2,2 bln USD. Choć tradycyjne media nadal będą posiadać największy udział w przychodach, a TV pozostanie największym medium dla reklamy, to jednak media cyfrowe i reklama w Internecie będą głównymi motorami wzrostu

Inwestycje kapitałowe rządzą: nowa taktyka dla dyrektorów spółek telekomunikacyjnych

04/08/14

Stara formuła, która przez lata zapewniała sukcesy w branży telekomunikacyjnej, przestała się już sprawdzać. Jak więc teraz pomnożyć wskaźnik EBITA? Szukając odpowiedzi na to pytanie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie obszernej analizy wyników tej branży w ciągu ostatniej dekady.

(Nie) świadome wybory zawodowe

23/06/14

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się opinie, iż młodzi ludzie podejmują decyzje związane z wyborem kierunku kształcenia, a w dalszej perspektywie zawodu, w sposób nieświadomy. W konsekwencji po skończeniu studiów błądzą w poszukiwaniu pracy, a zdobyte przez nich kompetencje rozmijają się z faktycznymi potrzebami rynku.

Regulacja sektora pożyczkowego

02/06/14

Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw.

5 mitów polskiej elektroenergetyki 2014

08/05/14

To już IV edycja raportu PwC i ING Banku Śląskiego nt. polskiej energetyki. W 2011 roku podjęliśmy tematykę sposobów finansowania inwestycji, w kolejnym dyskutowaliśmy o możliwości rozwoju energetyki gazowej, a w roku 2013 pisaliśmy, że akcent w elektroenergetyce z powszechnie dyskutowanych problemów dotyczących wytwarzania przesunął się na inne elementy łańcucha wartości.

Wpływ ekonomiczny branży hodowli zwierząt futerkowych na gospodarkę Polski

04/05/14

Wieloaspektowa analiza branży hodowli zwierząt futerkowych, której celami było: po pierwsze, możliwie precyzyjne opisanie kontekstu działania hodowców na rynku polskim oraz wskazanie skali powiazań z rynkiem europejskim, po drugie – przestawienie wpływu tych działań hodowli na gospodarkę Polski w odniesieniu do poszczególnych kategorii ekonomicznych.

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

16/04/14

W raporcie dokonujemy próby oszacowania skali zjawiska piractwa internetowego na rynku wideo w Polsce, wpływu tego zjawiska na polską gospodarkę, zrozumienia jego przyczyn, identyfikacji podmiotów zaangażowanych w proceder piractwa i stosowanych przez nich modeli biznesowych, a także przedstawienia rekomendacji odnośnie ograniczania zjawiska piractwa.

Next Generation Survey 2014

14/04/14

Tylko 12% firm rodzinnych jest w stanie przetrwać do 3-go pokolenia, a jedynie 1% przechodzi dalej z rąk 5-go pokolenia.

Rady nadzorcze 2014 - Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW

21/03/14

12 miesięcy po publikacji raportu „Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW”, kluczowe wyzwania, przed którymi stoją polskie rady nadzorcze pozostają bez zmian. W niniejszym suplemencie przyjrzeliśmy się, jaki postęp poczyniono.

Real Estate 2020 - Building the future

04/03/14

PwC przedstawia Real Estate 2020: Building the future - nowy raport poświęcony szerokiej perspektywie rozwoju globalnej branży nieruchomości.

Spory w zakresie cen transferowych w Polsce

07/02/14

Następstwa polskich i międzynarodowych zmian legislacyjnych, jak i praktyczne wnioski z kontroli podatkowych oraz postępowań sądowych.

Podatkowe ADR - Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych - perspektywa mediacji podatkowej w Polsce

05/02/14

W niniejszym raporcie zwracamy uwagę na możliwość wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby uczynić rozwiązywanie sporów podatkowych szybszym, prostszym, efektywniejszym – a w rezultacie, tak dla Państwa jak i podatnika – tańszym.

Why Poland 2013

31/01/14

Czwarta edycja Why Poland przygotowana wspólnie przez PwC we współpracy z PAIiIZ z jednej strony przedstawia Polskę jako idealną lokalizację dla inwestycji zagranicznych skupiając się na jej stabilności gospodarczej, wykształconych kadrach, strategicznym położeniu i zachętach inwestycyjnych. Z drugiej - przybliża najważniejsze sektory polskiej gospodarki prezentując istotne dane dla przedsiębiorców działających m.in. w branży motoryzacyjnej, BPO, lotniczej, IT, elektronicznej i R&D.

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

23/01/14

Autorzy wykorzystali międzynarodowe doświadczenia w opracowaniu mierników sprawności systemu ochrony zdrowia, aby podjąć próbę oceny działania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014

16/01/14

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe jest przygotowywany przez firmę doradczą PwC oraz Urban Land Institute regularnie od 2003 roku. Omawia on rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości.

Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?

14/01/14

Raport PwC zawierający analizę rozwiązań funkcjonujących obecnie w zakresie zwalczania luki podatkowej, a także propozycje nowych rozwiązań stosowanych w celu zmniejszenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013

29/12/13

Publikacja przedstawia przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) fikcyjnej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją, handlem hurtowym i detalicznym (Grupa KASZUBY S.A.).

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2013 r.

17/12/13

Lista kontrolna informacji do ujawnienia wg MSSF przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej została uaktualniona aby uwzględnić standardy i interpretacje obowiązujące dla lat obrotowych rozpoczynających w styczniu 2013 r.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

10/12/13

Polskie gospodarstwa domowe zawierają rocznie ok. 1 miliona umów z firmami pożyczkowymi, a przeciętna wartość pojedynczej pożyczki wynosi około 1 tys. PLN.

IFRS disclosure checklist 2013

27/11/13

The IFRS disclosure checklist has been updated to take into account standards and interpretations effective for financial years beginning on or after 1 January 2013.

EMIR - What should Hedge Funds be doing?

10/11/13

European Markets Infrastructure Regulations (EMIR) wprowadza zestaw podstawowych obowiązków w obrocie instrumentami pochodnymi, których celem jest zwiększenie przejrzystości oraz zmniejszenie ryzyka kredytowego kontrahenta.

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

22/10/13

W latach 2007-13 udało się pozyskać na rozwój polskiej infrastruktury drogowej gigantyczny zastrzyk funduszy europejskich o wartości przekraczającej 10 mld euro. Realizacja wymagała wdrożenia zmian systemowych i zbudowania sprawnego mechanizmu zarówno na szczeblu państwowym, jak i w otoczeniu rynkowym.

Public Procurement: costs we pay for corruption

10/10/13

Raport „Public Procurement: costs we pay for corruption” został przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Korupcji (OLAF) we współpracy z firmą doradczą PwC. Badanie zostało przeprowadzone w 8 krajach Unii Europejskiej w tym: w Polsce, Francji, Hiszpanii, Holandii, Rumunii, we Włoszech, na Litwie oraz na Węgrzech.

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku

01/10/13

Trzecia edycja badania PwC. Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2012 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów, a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2011 a 2012 rokiem.

Wynajem mieszkań przez inwestorów instytucjonalnych

30/09/13

PwC wraz z REAS oraz CMS Cameron McKenna przedstawia raport dotyczący perspektyw rozwoju sektora najmu instytucjonalnego. Rynek mieszkań czynszowych należących do inwestorów instytucjonalnych jest w Polsce stosunkowo nowy i jeszcze nierozwinięty, lecz stawać się będzie coraz bardziej istotny.

Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2013

20/09/13

Zespół PwC ds. doradztwa biznesowego i doradztwa prawno-podatkowego dla sektora naftowo-gazowego i chemicznego po raz kolejny brał udział we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu w opracowaniu raportu nt., polskiego rynku petrochemicznego.

Investing in Poland 2014

14/09/13

Rocznik prezentuje klimat inwestycyjny w Polsce: analizy kluczowych danych makroekonomicznych, informacje na temat specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych oraz atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym miast w Polsce, które wzbogacone są o komentarze i prognozy ekspertów.

CDP Global 500 Climate Change Report 2013

11/09/13

Raport został przygotowany wspólnie przez CDP (wcześniej Carbon Disclosure Project) oraz PwC. Przedstawia najbardziej wiarygodną ocenę zwiększania zaangażowania globalnych korporacji w zakresie zmian klimatycznych. Analiza opiera się na danych dotyczących zmian klimatycznych przedstawionych przez 389 spośród 500 największych spółek należących do indeksu Global500, zebranych przez CDP na wniosek 722 inwestorów instytucjonalnych zarządzających aktywami o wartości 87 mld USD (ok.1/3 globalnie zainwestowanego kapitału). Raport przedstawia szczegółowe dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i strategii klimatycznych największych spółek, także w ujęciu sektorowym.

Central and Eastern Europe Economic Scorecard

03/09/13

Raport „Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region” pokazuje, że ranga Europy Środkowo-Wschodniej wśród inwestorów rośnie.

Publikacje

06/08/13

Publikacje - Ekonomia, gospodarka - PwC

Insurance Banana Skins 2013

21/07/13

Badanie CSFI oraz firmy doradczej PwC zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2013 roku. Wzięło w nim udział 600 przedstawicieli branży ubezpieczeniowej z 54 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Dalekiego Wschodu. Respondenci reprezentowali m.in. sektory Non-Life oraz ubezpieczenie na życie. 

Straty Skarbu Państwa w VAT

17/07/13

Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce. <br>Raport dotyczący zjawisk, które mogą prowadzić do strat budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług („VAT”, „podatek VAT”), w tym: luki podatkowej, oszustw i strategii wymiaru sprawiedliwości i kontroli skarbowej.

Ustawa o dzialalności leczniczej - podsumowanie dwóch lat funkcjonowania

09/06/13

Celem raportu jest ocena Ustawy jako narzędzia reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Intencją autorów raportu było również oszacowanie wpływu Ustawy o działalności leczniczej na kształt i efektywność systemu opieki zdrowotnej w Polsce w kontekście postulowanych rozwiązań modelowych, rzeczywistego stanu sektora w przeddzień wprowadzenia zmian oraz deklarowanych w Ustawie założeń. W tym celu autorzy raportu, opierając się na swojej praktycznej i teoretycznej wiedzy o organizacji systemu ochrony zdrowia, podjęli próbę odpowiedzi na kluczowe pytania.

Powrót klauzuli obejścia prawa podatkowego w Polsce

21/05/13

Raport stanowi omówienie zagadnień związanych z działaniem klauzuli obejścia prawa podatkowego w Polsce oraz ewentualnych skutków jej funkcjonowania dla przedsiębiorców. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja okaże się pomocna w prowadzeniu debaty publicznej na temat wprowadzenia klauzuli oraz jej ewentualnego kształtu.

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce

16/05/13

PwC i ING Bank Ślaski przedstawiają trzecią edycję raportu na temat finansowania inwestycji w elektroenergetyce.

Opening the mobile wallet

08/05/13

Z raportu wynika, że najważniejszą zaletą z korzystania z portfela w komórce jest oszczędność pieniędzy dzięki różnego rodzaju ofertom rabatowym skierowanym specjalnie do tej grupy użytkowników. Taką korzyść zadeklarowało aż 78 proc. przebadanych przez PwC osób. Na drugim miejscu znalazł się łatwiejszy dostęp do kart i kuponów lojalnościowych – według 67 proc. badanych dzięki portfelowi w telefonie będą je mieli zawsze przy sobie i szybciej je zlokalizują niż w tradycyjnych miejscach. 57 proc. zauważa wśród korzyści większą wygodę oraz oszczędność czasu.

10 mitów na temat sprzedaży wielokanałowej

15/04/13

Tylko 10 proc. kupujących przez internet dotarło do określonego sklepu dzięki mediom społecznościowym. Platforma ta nie będzie zatem głównym motorem napędzającym sprzedaż on-line, mimo jej rosnącej popularności – to główny wniosek z raportu prezentującego 10 mitów sprzedaży wielokanałowej „Demystifying the online shopper”.

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

08/04/13

Kluczem do sukcesu w zakresie innowacji w polskich firmach jest wdrożenie rozwiązań systemowych w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi oraz bezpośrednie zaangażowanie zarządu. Aby zwiększać innowacyjność firmy powinny również aktywnie współpracować z podmiotami zewnętrznymi oraz odpowiednio motywować pracowników. Istotne jest także podjęcie skutecznych działań służących pozyskiwaniu finansowej pomocy publicznej na innowacje – to główne wnioski z raportu „Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Rady nadzorcze 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW

18/03/13

Raport ma na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników decydujących o skuteczności rady nadzorczej oraz wskazanie pożądanych działań w celu poprawy tej skuteczności. Nasze obserwacje wynikają z szeregu wywiadów przeprowadzonych z członkami rad nadzorczych, prezesami zarządów i akcjonariuszami oraz porównania przedstawionego przez nich obrazu z bardziej dojrzałym rynkiem kapitałowym – spółkami notowanymi na giełdzie w Londynie.

Badanie sprawozdań finansowych, Wielka Czwórka, propozycje Komisji Europejskiej

28/02/13

Badanie sprawozdań finansowych, Wielka Czwórka, propozycje Komisji Europejskiej

Badanie sprawozdań finansowych, regulacje i usługi dla biznesu

28/02/13

Badanie sprawozdań finansowych, regulacje i usługi dla biznesu

Badanie sprawozdania finansowego, niezależność i rzetelność

28/02/13

Badanie sprawozdania finansowego, niezależność i rzetelność

Ład korporacyjny, transparentność i komitet audytu

28/02/13

Ład korporacyjny, transparentność i komitet audytu

Analiza kosztów hurtowej dystrybucji leków refundowanych w Polsce latach 2012-2014 - Raport PwC

27/02/13

Przedstawiamy raport podsumowujący przeprowadzoną przez nas analizę kosztów hurtowej dystrybucji refundowanych produktów leczniczych w Polsce w roku 2012.

Ropa z łupków - kolejna rewolucja energetyczna

14/02/13

Raport omawia szanse jakie stoją przed globalną gospodarką w związku z przemysłowym wydobyciem ropy z łupków. W kontekście rynku polskiego to melodia przyszłości, ale długoterminowo może to mieć znaczenie dla konkurencyjności wielu segmentów polskiego przemysłu, choćby przez spodziewane zmiany w globalnych cenach ropy.

Emerging Trends in Real Estate 2013

14/02/13

Raport Emerging Trends in Real Estate Europe jest przygotowywany przez firmę doradczą PwC oraz Urban Land Institute regularnie od 2003 roku. Omawia on rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości. Tegoroczna publikacja powstała w oparciu o opinie ponad 500 czołowych przedstawicieli branży - inwestorów, deweloperów, finansistów i zarządców nieruchomości.

Why Poland 2012

18/01/13

Trzecia edycja Why Poland  przygotowana wspólnie przez PwC we współpracy z PAIiIZ. Z jednej strony przedstawia Polskę jako idealną lokalizację dla inwestycji zagranicznych skupiają się na jej stabilności gospodarczej, wykształconych kadrach, strategicznym położeniu i zachętach inwestycyjnych. Z drugiej - przybliża najważniejsze sektory polskiej gospodarki prezentując istotne dane dla przedsiębiorców działających m.in. w branży motoryzacyjnej, BPO, lotniczej, IT, elektronicznej i R&D.

World in 2050. The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities.

14/01/13

Dynamiczny rozwój Polski do 2030 roku, a potem stopniowe wyhamowanie. Do 2030 roku PKB Polski z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej wzrośnie z 813 mld USD do 1415 mld USD. Później nasza gospodarka będzie rozwijać się znacznie wolniej i w 2050 roku wypadnie z pierwszej dwudziestki najsilniejszych rynków globu. Aby temu zapobiec musi zwiększyć się poziom krajowych oszczędności i inwestycji – są to główne wnioski z raportu „World in 2050”.

Rotacja firm audytorskich, sprawozdawczość finansowa i niezależność

Rotacja firm audytorskich, sprawozdawczość finansowa i niezależność

Konkurencja i wybór na rynku usług audytowych

Konkurencja i wybór na rynku usług audytowych

Rynek ciepła w Polsce

09/12/12

Raport „Rynek ciepła w Polsce” przedstawia najważniejsze tendencje widoczne w polskim sektorze ciepłowniczym oraz główne czynniki, które w przyszłości wpływać będą na koszt ciepła dla odbiorców.

PwC treasury survey 2012

08/12/12

Wyniki badania potwierdzają, że w trudnych czasach kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną biznesu przed ryzykiem przy zapewnieniu, że strategia wzrostu będzie realizowana, w szczególności dotyczy to rynków wschodzących.

Annual report on Personal Income Tax in the European Union

03/12/12

Z analizy „Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej” opracowanej przez ekspertów PwC wynika, że obciążenia podatkowe w UE w przypadku osób zarabiających przeciętne wynagrodzenie (tzw. „średnią krajową”) nadal pochłaniają około jednej czwartej wynagrodzenia brutto: podatek dochodowy od osób fizycznych (ok. 11%) oraz pracownicza część składki na ubezpieczenia społeczne (ok. 13%). Polska idealnie wpisuje się w trend europejski: w kieszeni pozostaje nam średnio 75% wynagrodzenia brutto.

Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO

27/11/12

Raport „Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO” („Equity sans frontières”) powstał przy współpracy PwC i Baker & McKenzie. Raport oparty jest na analizie trendów dotyczących międzynarodowych ofert publicznych oraz badaniu ankietowym, w którym udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw, banków inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego, biorących udział w projektach związanych z międzynarodowymi ofertami akcji. Wyniki badania oraz dane zostały zestawione i zaprezentowane przy współpracy PwC, Baker & McKenzie oraz Meridian West.

Investing in Poland 2013

28/10/12

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce, charakterystyka SSE i Parków Technologicznych oraz prognozy rozwoju regionów - wersja angielska

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

27/10/12

Raport w syntetyczny sposób podsumowuje obecną sytuację w gospodarce i na rynku kapitałowym. Przedstawia także przewidywania co do perspektyw jej rozwoju w nadchodzących miesiącach.

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku

30/09/12

Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2010 a 2011 rokiem.

Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2012

29/09/12

Zespół ds. sektora naftowo-gazowego Grupy Energetycznej PwC po raz kolejny wziął w przygotowaniu raportu Rynek Polskiej Nafty i Gazu, przygotowywanej przez Instytut Nafty i Gazu.

Nadchodząca burza. Raport z transformacji

04/09/12

W związku z nadchodzącą nową falą globalnego kryzysu finansowego kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) po raz kolejny muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom. Ich sytuację komplikują silne powiązania ekonomiczne i finansowe z Europą Zachodnią.

Cztery wolności na rynku gazu ziemnego

30/08/12

„Cztery wolności na rynku gazu ziemnego” to pierwsze opracowanie, które przedstawia kluczowe wyzwania stojące na drodze do zliberalizowanego rynku gazu w Polsce.

Making executive pay work: The psychology of incentives

30/08/12

Najnowszy raport PwC "Making executive pay work: The psychology of incentives" opracowany na podstawie badań prowadzonych we współpracy z London School of Economics and Political Science, sprawdza, jak ponad 1 100 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z całego świata, w tym także z Polski, postrzega ryzyko i wartość systemów motywacyjnych opartych o wyniki. Analiza podkreśla niektóre z problemów obecnych modeli motywacyjnych oraz daje wskazówki dotyczące efektywnego ich projektowania.

Zarządzanie strategiczne rozwojem – moda czy konieczność? Przykłady dobrych praktyk w polskiej administracji publicznej

01/07/12

Publikacja przygotowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. przedstawia dobre praktyki strategicznego zarządzania rozwojem w Polsce, w kontekście celów strategii Europa 2020.

Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

01/06/12

Podręcznik :Warto mieć standardy został opracowany przez PwC dla Pracodawców RP w ramach projektu Koalicja na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

28/05/12

Celem raportu jest sformułowanie wizji Polski w roku 2050 oraz określenie wyzwań zrównoważonego rozwoju istotnych z perspektywy biznesu. Opracowując dokument, uwzględniliśmy specyfikę naszego kraju, która determinuje nie tylko hierarchię wyzwań, ale też sposób działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wśród wielu uwarunkowań, które w istotny sposób wpływają na zrównoważony rozwój Polski oraz podejście biznesu do tego zagadnienia, warto wyróżnić czynniki historyczne, położenie geograficzne, strukturę istniejących firm oraz zmianę roli Polski w Europie i na świecie.

Do trzech razy sztuka. Ustawa Refundacyjna po publikacji trzech pierwszych wykazów

21/05/12

Od dnia 1 maja 2012 r. obowiązuje kolejny, już trzeci wykaz produktów refundowanych wydany przez Ministra Zdrowia w ramach nowego systemu refundacyjno-cenowego w Polsce, ustanowionego ustawą z dnia 12 maja o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W myśl potocznego powiedzenia „do trzech razy sztuka”, to dobra okazja do dokonania pierwszych analiz i obserwacji dotyczących tego, w jaki sposób ustawa wpłynęła dotychczas na praktykę funkcjonowania rynku produktów refundowanych w Polsce – a w dalszej kolejności do prób sporządzenia pierwszego, wstępnej oceny skutków tej regulacji.

Czy polskie firmy zainwestują miliardy w energetykę gazową?

15/05/12

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują wybudowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW. Gdyby te deklaracje zostały faktycznie zrealizowane może to oznaczać inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł oraz blisko trzykrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z gazu ziemnego do roku 2020.

Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych

06/05/12

W ramach pilotażowego programu „Polski Czempion” realizowanego przez Miasto Wrocław i ARAW, firma PwC przeprowadziła ogólnopolskie badanie jakościowe wśród polskich firm na temat ich działalności międzynarodowej. Na podstawie tej analizy powstał raport „Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych”.

Odpowiedzialna energia. Wyzwania zrównoważonego rozwoju branży energetycznej

29/03/12

Polski sektor energetyczny w ciągu ostatnich kilku lat bardzo szybko rozwinął ciekawe i zaawansowane projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju. Biorą one pod uwagę szczególną rolę sektora energetycznego w gospodarce oraz strategiczne znaczenie działających w tym obszarze przedsiębiorstw.

Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski. Perspektywa 2035

27/03/12

Mimo dużego postępu odnotowanego w okresie transformacji, polskie miasta dzieli nadal ogromny dystans rozwojowy w stosunku do miast zachodnioeuropejskich. W raporcie próbujemy dokonać szacunkowego wyliczenia skali inwestycji, które musiałyby być dokonane po to, by w ciągu ćwierćwiecza – do roku 2035 - polskie miasta osiągnęły poziom nasycenia infrastrukturą miejską zbliżony do obserwowanego obecnie w miastach Europy Zachodniej, zapewniając swoim mieszkańcom porównywalne warunki życia i prowadzenia aktywności gospodarczej.

The Quantitative Impact Study of Basel III

27/02/12

The Quantitative Impact Study of Basel III requirements on the Polish banking system (PLQIS) was carried out by PwC Poland under the auspices of the Polish Banks Association (Związek Banków Polskich – ZBP) in the period from August to November 2011, based on consolidated data of banks as at 30.06.2011

The ever-changing global service-provider industry

21/02/12

Jak wynika z raportu PwC „The ever - changing global service- provider industry” największy popyt na rynku centrów usług wspólnych (SSC) oraz obsługi outsourcingowej dla biznesu (BPO) w perspektywie najbliższych 3 lat będzie występował w obszarach usług prawnych (prawie 50% respondentów), usług inżynieryjnych (43%), oraz usług rozwoju i utrzymania aplikacji (38%)

Power Deals 2012

09/02/12

Jak wynika z raportu PwC „Power Deals 2012” kończy sie sześć lat dominacji Europy w transakcjach fuzji i przejęć w branży energetycznej. W 2011 r. Europa odnotowała najniższy od 1999 r. udział (23%) w światowych transakcjach - łączna wartość fuzji i przejęć europejskich spadła o 43 proc. do poziomu 39,8 mld USD. Mniejszy udział Europy został skompensowany przez wzrost wartości transakcji w Ameryce Północnej - o 58,5 mld USD (do poziomu 107,5 mln USD).

Komitety Audytu w Polsce w 2011 roku

07/02/12

Komitety audytu funkcjonujące w polskich spółkach publicznych rozwijają się co najmniej według dwóch prędkości. Największe spółki publiczne (90% spółek WIG 20) posiadają silnie umocowane komitety, a zakres ich działania jest zgodny z dobrymi światowymi praktykami.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2012

30/01/12

Raport „Emerging Trends in Real Estate Europe 2012”  omawia rynki europejskie pod względem perspektyw inwestycyjnych oraz rozwojowych w obszarze nieruchomości. Tegoroczna publikacja powstała w oparciu o ankiety i wywiady z ponad 600 czołowymi przedstawicielami branży, w tym inwestorami, deweloperami, finansistami i zarządcami nieruchomości.

Carbon Dislosure Project 2011 Central and Eastern Europe

16/05/12

PwC jest globalnym partnerem i doradcą Carbon Disclosure Project (CDP). Wspólnie z IFKA opracowało raport CDP dla Europy Środkowej i Wschodniej, dotyczący zarządzania emisjami gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa.

Why Poland 2011

19/12/11

Druga edycja Why Poland przygotowana wspólnie przez PwC we współpracy z PAIiIZ z jednej strony przedstawia Polskę jako idealną lokalizację dla inwestycji zagranicznych skupiając się na jej stabilności gospodarczej, wykształconych kadrach, strategicznym położeniu i zachętach inwestycyjnych. Z drugiej - przybliża najważniejsze sektory polskiej gospodarki prezentując istotne dane dla przedsiębiorców działających m.in. w branży motoryzacyjnej, BPO, lotniczej, IT, elektronicznej i R&D.

Rynki kapitałowe w 2025 r.

09/12/11

Raport przedstawia trendy na rynkach kapitałowych w perspektywie 2025 r. oraz opisuje czynniki, które będą kształtowały ich rozwój. Został przygotowany m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej na zlecenie PwC przez Economist Intelligence Unit wśród prawie 400 członków zarządów spółek z całego świata.

Commodity Trading & Risk Management

09/12/11

Szybko zmieniające się rynki surowców na całym świecie wymagają specyficznego podejścia od ryzyka i strategii zarządzania portfelem. Commodity Trading & Risk Management (CTRM) stanowi kompleksowe wsparcie przy tych wyzwaniach.

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

09/12/11

Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez PwC oraz MillwardBrown dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Badanie zostało przeprowadzone na ponad 800 przedsiębiorstwach w Polsce.

Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011

01/12/11

Tegoroczny raport pokazuje jak zmieniła się przestępczość gospodarcza w Polsce w ostatnich dwóch latach i jakich trendów w zakresie nadużyć należy spodziewać się w dłuższej perspektywie. Ponadto, w raporcie podjęliśmy próbę oceny skuteczności mechanizmów kontrolnych i innych środków, którymi organizacje posługują się obecnie w celu identyfikacji nadużyć. Staraliśmy się wskazać kierunki zmian, które w naszej ocenie są niezbędne do poprawy efektywności mechanizmów obrony, a tym samym zbliżenia polskich organizacji do standardów światowych.

Szukając nowych kierunków. Raport o rynku consumer finance w Polsce

01/12/11

Główną część opracowania stanowią wnioski płynące z badania klientów. Prezentujemy wyrażone przez klientów opinie o rynku kredytowym oraz instytucjach, które są na nim obecne. Przedstawiamy czynniki, które wpływają na decyzje podejmowane przez klientów, analizujemy ich aktywność na rynku kredytów konsumpcyjnych, ich preferencje i oczekiwania.

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego

17/11/11

Raport o charakterze praktycznego poradnika, dotyczący rynku e-commerce. Kompleksowo odnosi się on zarówno do wyzwań towarzyszących uruchamianiu elektronicznego kanału sprzedaży w sferze biznesowej, jak i do zagadnień prawnych, księgowych oraz podatkowych spotykanych w tego typu działalności.

Droga na Giełdę

14/11/11

Publikacja jest skierowana w szczególności do tych, którzy myślą o wprowadzeniu spółki na giełdę. Staramy się w niej odpowiedzieć na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania, m.in. czy warto obecnie przeprowadzać ofertę publiczną akcji, czy spółka jest wystarczająco duża na debiut giełdowy, czy oferta akcji wzbudzi zainteresowanie inwestorów, jak wygląda kwestia kosztów oferty, ile kontroli nad spółką należy „oddać” nowym akcjonariuszom.

Investing in Poland 2012

27/10/11

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województw w Polsce, charakterystyka SSE i Parków Technologicznych oraz prognozy rozwoju regionów.

Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

08/09/11

Wpływ branży farmaceutycznej na polską gospodarkę systematycznie rósł w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2010 roku sektor ten w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadał za prawie 1 procent PKB, czyli 11,1 mld złotych, w tym blisko 2/3 tego efektu wytworzyły innowacyjne firmy farmaceutyczne.

Konkurencja, współpraca, solidarność europejska. Europa Środkowo-Wschodnia 2004–2011

07/09/11

Siedmioletni okres obejmujący lata 2004-11 był dość burzliwy. Państwa EŚW miały szansę na przyspieszony rozwój w pierwszej połowie tego okresu oraz stanęły w obliczu problemów związanych z brakiem stabilności gospodarczej w dobie globalnego kryzysu finansowego. Analiza ich doświadczeń i wyciągnięcie właściwych wniosków odnośnie do przyszłej ścieżki reform może przyczynić się do pomyślnego rozwoju.

Rynek nieruchomości w Polsce 2011

24/08/11

Raport „The Polish Real Estate Market 2011” autorstwa PwC i REAS zawiera podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce w roku 2010 oraz na początku roku 2011, wraz ze szczegółową analizą poszczególnych segmentów tego rynku oraz uwarunkowań prawno-podatkowych na nim obowiązujących.

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku

12/07/11

Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2010 roku. Badaniem objęto 140 spółek z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu indeksów na dzień 14 czerwca 2011 roku. Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za rok 2010. Dane te zostały opatrzone komentarzem ekspertów PwC zajmujących się doradztwem w zakresie wynagrodzeń najwyższej kadry kierowniczej.

Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

11/07/11

Porównanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach europejskich. Jako model porównawczy przyjęto polski produkt PPE.

Driving Value. Automotive M&A Insights 2010

05/05/11

Prawie 50% globalnych transakcji fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej w 2010 roku przypada na Europę - wynika z raportu „Drive Value Automotive M&A Insights”. PwC szacuje, że w 2011 roku będziemy obserwowali znaczący wzrost fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej, głównie za sprawą zwiększenia inwestycji przez fundusze private equity i zmiany strategii przedsiębiorstw z ukierunkowanej na przetrwanie na rozwojową, prowadzącą do zwiększenia zysków.

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej

20/04/11

Edycja 2010. Ktoś, kto chciałby ocenić rezultat finansowego tsunami, które nawiedzało Europę przez ostatnie dwa lata, mógłby zdziwić się, jak bardzo ograniczone były jego efekty w dziedzinie podatków osobistych. Jest to rezultatem tego, że międzynarodowe gospodarki są dużo bardziej podatne na wstrząsy i zawirowania rynków finansowych niż systemy administracyjne i podatkowe.

IPO Watch Europe Annual Review 2010

12/04/11

W 2010 roku liczba debiutów na rynkach europejskich wzrosła znacząco do 380, w porównaniu do 126 debiutów w roku 2009. Łączna wartość IPO na rynkach w Europie w roku 2010 wyniosła 26,286 mld euro, w porównaniu do 7,112 mld euro w 2009 roku.

Emerging Trends in Real Estate® Europe 2011

06/03/11

Warszawa nadal awansuje w rankingu perspektyw inwestycyjnych na rynku nieruchomości wynika z raportu PwC i Urban Land Institute „Emerging Trends in Real Estate Europe 2011”

International transfer pricing 2011

06/03/11

12. edycja zestawienia prezentujące regulacje dotyczące problematyki cen transferowych w 60 krajach, w tym w Polsce.

14. badanie Global CEO Survey. Polska perspektywa

25/01/11

Wraz z ustępowaniem skutków recesji optymizm szefów firm wraca do poziomu obserwowanego przed kryzysem. Aż 88% prezesów największych światowych przedsiębiorstw optymistycznie ocenia możliwość zwiększenia przychodów w 2011 roku, podczas gdy w Polsce opinię te podziela aż 94% ankietowanych – to wnioski płynące z 14. edycji badania PwC „Global CEO Survey”.

Raport na temat wielkich miast Polski

17/01/11

Po wielu trudnych dekadach, polskie miasta weszły na ścieżkę przyspieszonego rozwoju, dzięki któremu mają szanse doścignąć metropolie Zachodniej Europy i zapewnić swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Można zaryzykować wręcz tezę, że nigdy w historii przed polskimi miastami nie rysowały się szanse tak ogromne – a jednocześnie realne. Zobacz jak radzą sobie Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław.

Raport o rozwoju polskich firm "Zdrowy Rozwój"

09/01/11

Badanie „Zdrowy rozwój” powstało w oparciu o 70 wywiadów ankietowych przeprowadzonych we współpracy z Inicjatywą Firm Rodzinnych, PKPP Lewiatan oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w okresie lipiec-październik 2010 wśród firm prywatnych (41% respondentów to firmy małe, poniżej 50 mln PLN obrotów, 39% średnie tj. miedzy 50 mln i 1 mld PLN obrotów) i 20% duże o ponad 1 mld PLN obrotów).

Konstrukcja i przesłanki popularności III filaru w Unii Europejskiej

09/01/11

Analiza porównawcza systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Węgry, Niemcy, Słowacja, Finlandia).

Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku.

01/01/11

Druga edycja badania PwC. Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Główne wnioski dotyczą trendów w wynagrodzeniach członków zarządów a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły między 2010 a 2011 rokiem.