Publikacje: Ekonomia, gospodarka

Central and Eastern Europe Economic Scorecard

03/09/13

Raport „Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region” pokazuje, że ranga Europy Środkowo-Wschodniej wśród inwestorów rośnie.

Nadchodząca burza. Raport z transformacji

05/09/12

W związku z nadchodzącą nową falą globalnego kryzysu finansowego kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) po raz kolejny muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom. Ich sytuację komplikują silne powiązania ekonomiczne i finansowe z Europą Zachodnią.

Konkurencja, współpraca, solidarność europejska. Europa Środkowo-Wschodnia 2004–2011

07/09/11

Siedmioletni okres obejmujący lata 2004-11 był dość burzliwy. Państwa EŚW miały szansę na przyspieszony rozwój w pierwszej połowie tego okresu oraz stanęły w obliczu problemów związanych z brakiem stabilności gospodarczej w dobie globalnego kryzysu finansowego. Analiza ich doświadczeń i wyciągnięcie właściwych wniosków odnośnie do przyszłej ścieżki reform może przyczynić się do pomyślnego rozwoju.

14. badanie Global CEO Survey. Polska perspektywa

26/01/11

Wraz z ustępowaniem skutków recesji optymizm szefów firm wraca do poziomu obserwowanego przed kryzysem. Aż 88% prezesów największych światowych przedsiębiorstw optymistycznie ocenia możliwość zwiększenia przychodów w 2011 roku, podczas gdy w Polsce opinię te podziela aż 94% ankietowanych – to wnioski płynące z 14. edycji badania PwC „Global CEO Survey”.