badanie firm rodzinnych

10 mechanizmów ładu rodzinnego w firmach rodzinnych

Stosowanie ładu rodzinnego pozwala na zwiększenie konkurencyjności i efektywności, wspiera poczucie więzi w rodzinie oraz przyczynia się do większej gotowości podejmowania zmian przez przedsiębiorstwa rodzinne. W ramach zarządzania rodziną w firmie rodzinnej wykorzystywanych jest 10 mechanizmów, do których należą między innymi konstytucja rodziny, umowa spółki, zjazdy rodzinne czy też rodzinna działalność filantropijna.

Poniższy raport opracowany został wspólnie z Instytutem Biznesu Rodzinnego na podstawie badania dotyczącego stosowania i efektów działania ładu rodzinnego przeprowadzonego w 2014 roku przez współpracujących z nami niemieckich partnerów biznesowych PwC, INTES oraz uczelnię WHU.

„Polskie firmy rodzinne stają przed transformacją związaną z profesjonalizacją i uregulowaniem zasad „ładu rodzinnego”. Jest ona kluczowa, aby mogły dalej się rozwijać i budować przewagę na konkurencyjnym rynku. Ważne jest, aby przy konstruowaniu zasad bazować bardziej na strukturach i procedurach niż bezpośrednich relacjach osobistych. Transparentność, którą w ten sposób zyskują firmy rodzinne jest doceniana przez innych interesariuszy firmy takich jak kredytodawcy i inwestorzy mniejszościowi.”- mówi Lech Dąbrowski, ekspert PwC w dziedzinie ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego.

Jakie mamy mechanizmy tworzenia systemu ładu rodzinnego w przedsiębiorstwach rodzinnych, jaki wpływ mają te mechanizmy na poczucie więzi i zdolność rodziny do podejmowania zmian oraz w jakim stopniu pomagają one długofalowo zwiększyć sukces przedsiębiorstwa rodzinnego o tym dowiecie się Państwo z naszego raportu. Zapraszamy do lektury.

Pobierz raport

Kontakty
Piotr Wyszogrodzki
Partner
Tel.: +48 22 746 4277
Email
Ewelina Grzelak
Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
Tel.: +48 502 184 491
Email