PwC 19th Annual Global CEO Survey - Doroczne badanie prezesów firm na całym świecie.

Zgodnie z przeprowadzonym badniem prezesi spółek technologicznych myślą z większym optymizmem o szansach wzrostu ich biznesów niż ich odpowiednicy w innych branżach.

Największe wyzwania jakie definiują to:


80%

zapewnienie ludzi o odpowiednich umiejętnościach


76%

cyberbezagrożenia


66%

dotrzymanie kroku coraz szybszym zmianom w dziedzinie technologii

Z optymizmem wyrażają się o przyszłych perspektywach sprzedaży, 90% z nich spodziewa się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy.