6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o zmianach w podatkach

Globalne trendy ekonomiczne i społeczne stawiają coraz większe wyzwania przed międzynarodowymi organizacjami i państwowymi instytucjami regulującymi zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

45 mld zł

wyniosła w Polsce luka w podatku VAT w 2016 roku

7117

kontroli skarbowych przeprowadziło w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów

1. Jednolity Plik Kontrolny

Nowelizacja pozwalająca zautomatyzować i usprawnić działalność organów podatkowych. JPK obejmuje księgi podatkowe oraz inne dokumenty księgowe prowadzone przy użyciu programów komputerowych, przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie organu podatkowego, w odpowiednim formacie.

2. Zmiany w cenach transferowych

Wynikiem implementacji do polskiego systemu rekomendacji OECD w zakresie BEPS, jest wprowadzenie m.in. opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej CFC. Jedną z najważniejszych zmian w tym zakresie są zmiany w polskich ustawach PIT oraz CIT w zakresie cen transferowych. Zmiany odnoszą się m.in. do dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach
6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach

3. Zmiany w VAT

Obecnie trwają wzmożone prace nad wprowadzeniem rozwiązania, mającego na celu uszczelnienie luki w podatku VAT. Podstawowym rozwiązaniem we wskazanym zakresie ma być wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności. W modelu podzielonej płatności organy podatkowe mogą kontrolować kwotę należnego podatku VAT już na etapie samej transakcji.

4. Klauzula obejścia prawa

Klauzula obejścia prawa w praktyce jest narzędziem organów podatkowych służącym do walki z agresywnym planowaniem podatkowym. Dodatkowo w związku wdrożeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, równolegle wprowadzony został także mechanizm opinii zabezpieczających.

5. Dyrektywa AML

Celem IV Dyrektywy AML jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W myśl Dyrektywy zwiększy się katalog podmiotów, które zobowiązane będą do przekazywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych. Zmianie ulega także sposób identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

6. Wzmożone kontrole

Zmiany jakościowe w kontroli skarbowej, skutkują kilkudziesięcioprocentowym wzrostem zarówno ustaleń, jak też ilością wpłat będących efektem wydanych decyzji. Największy sukces odnotowano w zakresie zatrzymywania wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT.

6-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec-o-zmianach-w-podatkach

Pobierz raport

6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o zmianach w podatkach

ukryj ►

Aby otrzymać publikację uprzejmie prosimy o podanie poniższych danych:

Adres email *

Imię *

Nazwisko *

Organizacja *

Stanowisko *

Województwo *

Telefon

Pola oznaczone * są obowiązkowe


Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez podmioty z sieci PwC [lista spółek] z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 w celach marketingowych i promocyjnych, w szczególności powiadomienia o nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących usług oferowanych przez podmioty z sieci PwC oraz realizacji obowiązków związanych z wymogami w zakresie niezależności, zarządzania ryzykiem i jakością

Tak, wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty z sieci PwC wskazane powyżej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 204, ze zm.)

Informujemy, że odbiorcami wskazanych danych osobowych mogą być podmioty z sieci PwC z obszaru CEE, mające siedzibę w krajach, które dają gwarancję ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jak obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez podmioty CEE PwC rozumie się spółki z Europy Środkowo-Wschodniej, stowarzyszone w ramach sieci PwC.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres privacypl@pl.pwc.com>
Dalej ►


Subskrypcja treści PwC - wybierz interesujące Cię obszary:

Zacznaczenie pól nie jest obowiązkowe

Chcę otrzymywać powiadomienia o nowościach PwC w następujących kategoriach:

Chcę otrzymywać następujące biuletyny:

Chcę otrzymywać powiadomienia o najnowszych publikacjach z następujących branż:

◄ powrót

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz
Partner
Tel.: +48 22 746 4795
Email

Jan Tokarski
Dyrektor
Tel.: +48 22 746 4651
Email

Obserwuj nas