CIPD (CHRM)

CIPD (Chartered Institute of Personnel Development) to jedna z wiodących instytucji profesjonalnych w zakresie HR i rozwoju, zrzeszająca ponad 135 000 członków na całym świecie. Dzięki członkostwu można być na bieżąco z wydarzeniami w szybko-rozwijającym się obszarze HR oraz zyskać uznanie profesjonalne. Instytucja wspiera osoby odpowiedzialne za zarządzanie i rozwój ludzi w organizacjach – jej celem jest osiągnięcie zrównoważonych wyników organizacji za pomocą branży zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania myślenia, promowania dobrych praktyk i rozwijania umiejętności zawodowych w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Certyfikaty CIPD potwierdzają wysokie kwalifikacje zawodowe członków i stanowią przepustkę do kariery w branży HR.

Akademia PwC organizuje kursy certyfikacyjne zaaprobowane przez CIPD w Europie Środkowej
i Wschodniej w obszarze HR oraz Learning & Development.

CIPD Certificate in HR Management (CHRM)

CHRM skierowany jest do menedżerów w działach HR, odpowiedzialnych za zespół ludzi lub indywidualne projekty, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w celu budowania dalszej kariery. Certyfikat przeznaczony jest dla osób zajmujących się wdrażaniem polityki i strategii HR, które pragną zrozumieć rolę HR w szerszym kontekście w ramach organizacji. Kwalifikacja pomaga zyskać wiarygodność i uznanie w środowisku profesjonalnym.

CHRM z Akademią PwC

  • Roczny program szkoleniowy certyfikowany przez CIPD
  • 10 dni szkoleń stacjonarnych w j. angielskim (6 modułów), webinarium zapoznawcze, dostęp do platformy wirtualnej oraz dodatkowa praca projektowa.
  • Prace zaliczeniowe w formie eseju/studium przypadku/raportu na 3000 słów oceniane przez niezależnych asesorów po każdym module.
  • Samodzielna nauka (książki, artykuły i badania).
  • Certyfikat CIPD po zakończeniu programu.

Moduły szkoleniowe:

Developing Professional Practice Implementing Coaching and Mentoring Business Issues and the Context of Human Resources
Using Information in Human Resources Reward Management Resourcing and Talent Planning

Kurs w Polsce zaczyna się w Jesienią 2017 roku. Wkrótce więcej informacji!

Zapraszamy do kontaktu: pwc.academy@pl.pwc.com