Publikacje: Bankowość i ubezpieczenia

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

Skala zmian zachodząca w ostatnich latach w sektorze usług finansowych jest bezprecedensowa. Ma to znaczący wpływ na strukturę kadr oraz sposoby rekrutacji, organizacji i wynagradzania pracowników, które ulegną diametralnej zmianie w nadchodzących latach. Odpowiednio zostaną także zweryfikowane rola i funkcje działu HR.

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

30/11/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

11/05/16

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? PwC Banking Banana Skins 2015

02/03/16

Już od dwóch dekad Centre of the Study of Financial Innovations (CSFI) oraz PwC przeprowadzając międzynarodowe badanie „Banking Banana Skins”, które ma na celu identyfikacje i ocenę największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

Insurance Banana Skins 2015

18/08/15

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) oraz PwC, prezentującym obszary, jakie zdaniem respondentów będą stanowiły największe zagrożenie w branży ubezpieczeniowej w ciągu następnych 2–3 lat. W naszym badaniu wzięło udział ponad 800 przedstawicieli sektora ubezpieczeń oraz analityków branży z 54 krajów.

Najwyższa aktywność na rynku IPO w Europie w pierwszym kwartale roku od piętnastu lat.

13/04/15

Europejskie giełdy rozpoczęły rok doskonale – w pierwszym kwartale 2015 r. w Europie odnotowano 81 ofert na rynku pierwotnym (IPO) o wartości 16,4 mld euro, czyli więcej (w ujęciu wartościowym) niż łącznie w całym drugim półroczu ubiegłego roku.

Droga na giełdę

07/12/14

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do spółek, które rozważają debiut na giełdzie. Przedstawiamy w niej kolejne etapy tego procesu oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania.

Aktywność na rynku IPO w Europie i na świecie najwyższa od 2007 r.

11/11/14

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Inital Public Offering – IPO) w Europie w całym 2014 roku wyniosła 49,5 mld euro. Stanowi to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem.

Straty Skarbu Państwa w VAT

17/07/13

Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce. <br>Raport dotyczący zjawisk, które mogą prowadzić do strat budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług („VAT”, „podatek VAT”), w tym: luki podatkowej, oszustw i strategii wymiaru sprawiedliwości i kontroli skarbowej.

PwC treasury survey 2012

08/12/12

Wyniki badania potwierdzają, że w trudnych czasach kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną biznesu przed ryzykiem przy zapewnieniu, że strategia wzrostu będzie realizowana, w szczególności dotyczy to rynków wschodzących.

Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO

27/11/12

Raport „Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO” („Equity sans frontières”) powstał przy współpracy PwC i Baker & McKenzie. Raport oparty jest na analizie trendów dotyczących międzynarodowych ofert publicznych oraz badaniu ankietowym, w którym udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw, banków inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego, biorących udział w projektach związanych z międzynarodowymi ofertami akcji. Wyniki badania oraz dane zostały zestawione i zaprezentowane przy współpracy PwC, Baker & McKenzie oraz Meridian West.

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

27/10/12

Raport w syntetyczny sposób podsumowuje obecną sytuację w gospodarce i na rynku kapitałowym. Przedstawia także przewidywania co do perspektyw jej rozwoju w nadchodzących miesiącach.

The Quantitative Impact Study of Basel III

27/02/12

The Quantitative Impact Study of Basel III requirements on the Polish banking system (PLQIS) was carried out by PwC Poland under the auspices of the Polish Banks Association (Związek Banków Polskich – ZBP) in the period from August to November 2011, based on consolidated data of banks as at 30.06.2011

Komitety Audytu w Polsce w 2011 roku

07/02/12

Komitety audytu funkcjonujące w polskich spółkach publicznych rozwijają się co najmniej według dwóch prędkości. Największe spółki publiczne (90% spółek WIG 20) posiadają silnie umocowane komitety, a zakres ich działania jest zgodny z dobrymi światowymi praktykami.

Rynki kapitałowe w 2025 r.

09/12/11

Raport przedstawia trendy na rynkach kapitałowych w perspektywie 2025 r. oraz opisuje czynniki, które będą kształtowały ich rozwój. Został przygotowany m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej na zlecenie PwC przez Economist Intelligence Unit wśród prawie 400 członków zarządów spółek z całego świata.

Commodity Trading & Risk Management

09/12/11

Szybko zmieniające się rynki surowców na całym świecie wymagają specyficznego podejścia od ryzyka i strategii zarządzania portfelem. Commodity Trading & Risk Management (CTRM) stanowi kompleksowe wsparcie przy tych wyzwaniach.

Szukając nowych kierunków. Raport o rynku consumer finance w Polsce

01/12/11

Główną część opracowania stanowią wnioski płynące z badania klientów. Prezentujemy wyrażone przez klientów opinie o rynku kredytowym oraz instytucjach, które są na nim obecne. Przedstawiamy czynniki, które wpływają na decyzje podejmowane przez klientów, analizujemy ich aktywność na rynku kredytów konsumpcyjnych, ich preferencje i oczekiwania.

Droga na Giełdę

14/11/11

Publikacja jest skierowana w szczególności do tych, którzy myślą o wprowadzeniu spółki na giełdę. Staramy się w niej odpowiedzieć na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania, m.in. czy warto obecnie przeprowadzać ofertę publiczną akcji, czy spółka jest wystarczająco duża na debiut giełdowy, czy oferta akcji wzbudzi zainteresowanie inwestorów, jak wygląda kwestia kosztów oferty, ile kontroli nad spółką należy „oddać” nowym akcjonariuszom.

Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

11/07/11

Porównanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach europejskich. Jako model porównawczy przyjęto polski produkt PPE.

IPO Watch Europe Annual Review 2010

12/04/11

W 2010 roku liczba debiutów na rynkach europejskich wzrosła znacząco do 380, w porównaniu do 126 debiutów w roku 2009. Łączna wartość IPO na rynkach w Europie w roku 2010 wyniosła 26,286 mld euro, w porównaniu do 7,112 mld euro w 2009 roku.

Konstrukcja i przesłanki popularności III filaru w Unii Europejskiej

09/01/11

Analiza porównawcza systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Węgry, Niemcy, Słowacja, Finlandia).

Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych

12/10/10

Według najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych” trend wzrostowy powraca stopniowo do większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, choć stan finansów publicznych wciąż stanowi główne ryzyko dla regionu.

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku

04/02/10

Raport przygotowany wspólnie przez PwC i portal KomitetAudytu.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Polskim Instytutem Dyrektorów.

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

Skala zmian zachodząca w ostatnich latach w sektorze usług finansowych jest bezprecedensowa. Ma to znaczący wpływ na strukturę kadr oraz sposoby rekrutacji, organizacji i wynagradzania pracowników, które ulegną diametralnej zmianie w nadchodzących latach. Odpowiednio zostaną także zweryfikowane rola i funkcje działu HR.

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

30/11/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

11/05/16

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? PwC Banking Banana Skins 2015

02/03/16

Już od dwóch dekad Centre of the Study of Financial Innovations (CSFI) oraz PwC przeprowadzając międzynarodowe badanie „Banking Banana Skins”, które ma na celu identyfikacje i ocenę największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

Insurance Banana Skins 2015

18/08/15

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) oraz PwC, prezentującym obszary, jakie zdaniem respondentów będą stanowiły największe zagrożenie w branży ubezpieczeniowej w ciągu następnych 2–3 lat. W naszym badaniu wzięło udział ponad 800 przedstawicieli sektora ubezpieczeń oraz analityków branży z 54 krajów.

Najwyższa aktywność na rynku IPO w Europie w pierwszym kwartale roku od piętnastu lat.

13/04/15

Europejskie giełdy rozpoczęły rok doskonale – w pierwszym kwartale 2015 r. w Europie odnotowano 81 ofert na rynku pierwotnym (IPO) o wartości 16,4 mld euro, czyli więcej (w ujęciu wartościowym) niż łącznie w całym drugim półroczu ubiegłego roku.

Droga na giełdę

07/12/14

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do spółek, które rozważają debiut na giełdzie. Przedstawiamy w niej kolejne etapy tego procesu oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania.

Aktywność na rynku IPO w Europie i na świecie najwyższa od 2007 r.

11/11/14

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Inital Public Offering – IPO) w Europie w całym 2014 roku wyniosła 49,5 mld euro. Stanowi to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem.

Straty Skarbu Państwa w VAT

17/07/13

Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce. <br>Raport dotyczący zjawisk, które mogą prowadzić do strat budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług („VAT”, „podatek VAT”), w tym: luki podatkowej, oszustw i strategii wymiaru sprawiedliwości i kontroli skarbowej.

PwC treasury survey 2012

08/12/12

Wyniki badania potwierdzają, że w trudnych czasach kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną biznesu przed ryzykiem przy zapewnieniu, że strategia wzrostu będzie realizowana, w szczególności dotyczy to rynków wschodzących.

Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO

27/11/12

Raport „Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO” („Equity sans frontières”) powstał przy współpracy PwC i Baker & McKenzie. Raport oparty jest na analizie trendów dotyczących międzynarodowych ofert publicznych oraz badaniu ankietowym, w którym udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw, banków inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego, biorących udział w projektach związanych z międzynarodowymi ofertami akcji. Wyniki badania oraz dane zostały zestawione i zaprezentowane przy współpracy PwC, Baker & McKenzie oraz Meridian West.

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

27/10/12

Raport w syntetyczny sposób podsumowuje obecną sytuację w gospodarce i na rynku kapitałowym. Przedstawia także przewidywania co do perspektyw jej rozwoju w nadchodzących miesiącach.

The Quantitative Impact Study of Basel III

27/02/12

The Quantitative Impact Study of Basel III requirements on the Polish banking system (PLQIS) was carried out by PwC Poland under the auspices of the Polish Banks Association (Związek Banków Polskich – ZBP) in the period from August to November 2011, based on consolidated data of banks as at 30.06.2011

Komitety Audytu w Polsce w 2011 roku

07/02/12

Komitety audytu funkcjonujące w polskich spółkach publicznych rozwijają się co najmniej według dwóch prędkości. Największe spółki publiczne (90% spółek WIG 20) posiadają silnie umocowane komitety, a zakres ich działania jest zgodny z dobrymi światowymi praktykami.

Rynki kapitałowe w 2025 r.

09/12/11

Raport przedstawia trendy na rynkach kapitałowych w perspektywie 2025 r. oraz opisuje czynniki, które będą kształtowały ich rozwój. Został przygotowany m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej na zlecenie PwC przez Economist Intelligence Unit wśród prawie 400 członków zarządów spółek z całego świata.

Commodity Trading & Risk Management

09/12/11

Szybko zmieniające się rynki surowców na całym świecie wymagają specyficznego podejścia od ryzyka i strategii zarządzania portfelem. Commodity Trading & Risk Management (CTRM) stanowi kompleksowe wsparcie przy tych wyzwaniach.

Szukając nowych kierunków. Raport o rynku consumer finance w Polsce

01/12/11

Główną część opracowania stanowią wnioski płynące z badania klientów. Prezentujemy wyrażone przez klientów opinie o rynku kredytowym oraz instytucjach, które są na nim obecne. Przedstawiamy czynniki, które wpływają na decyzje podejmowane przez klientów, analizujemy ich aktywność na rynku kredytów konsumpcyjnych, ich preferencje i oczekiwania.

Droga na Giełdę

14/11/11

Publikacja jest skierowana w szczególności do tych, którzy myślą o wprowadzeniu spółki na giełdę. Staramy się w niej odpowiedzieć na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania, m.in. czy warto obecnie przeprowadzać ofertę publiczną akcji, czy spółka jest wystarczająco duża na debiut giełdowy, czy oferta akcji wzbudzi zainteresowanie inwestorów, jak wygląda kwestia kosztów oferty, ile kontroli nad spółką należy „oddać” nowym akcjonariuszom.

Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

11/07/11

Porównanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach europejskich. Jako model porównawczy przyjęto polski produkt PPE.

IPO Watch Europe Annual Review 2010

12/04/11

W 2010 roku liczba debiutów na rynkach europejskich wzrosła znacząco do 380, w porównaniu do 126 debiutów w roku 2009. Łączna wartość IPO na rynkach w Europie w roku 2010 wyniosła 26,286 mld euro, w porównaniu do 7,112 mld euro w 2009 roku.

Konstrukcja i przesłanki popularności III filaru w Unii Europejskiej

09/01/11

Analiza porównawcza systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Węgry, Niemcy, Słowacja, Finlandia).

Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych

12/10/10

Według najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych” trend wzrostowy powraca stopniowo do większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, choć stan finansów publicznych wciąż stanowi główne ryzyko dla regionu.

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku

04/02/10

Raport przygotowany wspólnie przez PwC i portal KomitetAudytu.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Polskim Instytutem Dyrektorów.

Droga na giełdę

07/12/14

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do spółek, które rozważają debiut na giełdzie. Przedstawiamy w niej kolejne etapy tego procesu oraz odpowiadamy na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania.

Aktywność na rynku IPO w Europie i na świecie najwyższa od 2007 r.

11/11/14

Jak wynika z raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych (Inital Public Offering – IPO) w Europie w całym 2014 roku wyniosła 49,5 mld euro. Stanowi to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem.

Straty Skarbu Państwa w VAT

17/07/13

Straty Skarbu Państwa w VAT – luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od towarów i usług w Polsce. <br>Raport dotyczący zjawisk, które mogą prowadzić do strat budżetowych w zakresie podatku od towarów i usług („VAT”, „podatek VAT”), w tym: luki podatkowej, oszustw i strategii wymiaru sprawiedliwości i kontroli skarbowej.

PwC treasury survey 2012

08/12/12

Wyniki badania potwierdzają, że w trudnych czasach kluczowe jest osiągnięcie równowagi pomiędzy ochroną biznesu przed ryzykiem przy zapewnieniu, że strategia wzrostu będzie realizowana, w szczególności dotyczy to rynków wschodzących.

Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO

27/11/12

Raport „Kapitał bez granic – trendy w międzynarodowych IPO” („Equity sans frontières”) powstał przy współpracy PwC i Baker & McKenzie. Raport oparty jest na analizie trendów dotyczących międzynarodowych ofert publicznych oraz badaniu ankietowym, w którym udział wzięło ponad 200 przedstawicieli przedsiębiorstw, banków inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego, biorących udział w projektach związanych z międzynarodowymi ofertami akcji. Wyniki badania oraz dane zostały zestawione i zaprezentowane przy współpracy PwC, Baker & McKenzie oraz Meridian West.

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

27/10/12

Raport w syntetyczny sposób podsumowuje obecną sytuację w gospodarce i na rynku kapitałowym. Przedstawia także przewidywania co do perspektyw jej rozwoju w nadchodzących miesiącach.

The Quantitative Impact Study of Basel III

28/02/12

The Quantitative Impact Study of Basel III requirements on the Polish banking system (PLQIS) was carried out by PwC Poland under the auspices of the Polish Banks Association (Związek Banków Polskich – ZBP) in the period from August to November 2011, based on consolidated data of banks as at 30.06.2011

Komitety Audytu w Polsce w 2011 roku

08/02/12

Komitety audytu funkcjonujące w polskich spółkach publicznych rozwijają się co najmniej według dwóch prędkości. Największe spółki publiczne (90% spółek WIG 20) posiadają silnie umocowane komitety, a zakres ich działania jest zgodny z dobrymi światowymi praktykami.

Rynki kapitałowe w 2025 r.

09/12/11

Raport przedstawia trendy na rynkach kapitałowych w perspektywie 2025 r. oraz opisuje czynniki, które będą kształtowały ich rozwój. Został przygotowany m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej na zlecenie PwC przez Economist Intelligence Unit wśród prawie 400 członków zarządów spółek z całego świata.

Commodity Trading & Risk Management

09/12/11

Szybko zmieniające się rynki surowców na całym świecie wymagają specyficznego podejścia od ryzyka i strategii zarządzania portfelem. Commodity Trading & Risk Management (CTRM) stanowi kompleksowe wsparcie przy tych wyzwaniach.

Szukając nowych kierunków. Raport o rynku consumer finance w Polsce

01/12/11

Główną część opracowania stanowią wnioski płynące z badania klientów. Prezentujemy wyrażone przez klientów opinie o rynku kredytowym oraz instytucjach, które są na nim obecne. Przedstawiamy czynniki, które wpływają na decyzje podejmowane przez klientów, analizujemy ich aktywność na rynku kredytów konsumpcyjnych, ich preferencje i oczekiwania.

Droga na Giełdę

14/11/11

Publikacja jest skierowana w szczególności do tych, którzy myślą o wprowadzeniu spółki na giełdę. Staramy się w niej odpowiedzieć na najczęściej zadawane nam przez spółki pytania, m.in. czy warto obecnie przeprowadzać ofertę publiczną akcji, czy spółka jest wystarczająco duża na debiut giełdowy, czy oferta akcji wzbudzi zainteresowanie inwestorów, jak wygląda kwestia kosztów oferty, ile kontroli nad spółką należy „oddać” nowym akcjonariuszom.

Analiza porównawcza funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

11/07/11

Porównanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach europejskich. Jako model porównawczy przyjęto polski produkt PPE.

IPO Watch Europe Annual Review 2010

12/04/11

W 2010 roku liczba debiutów na rynkach europejskich wzrosła znacząco do 380, w porównaniu do 126 debiutów w roku 2009. Łączna wartość IPO na rynkach w Europie w roku 2010 wyniosła 26,286 mld euro, w porównaniu do 7,112 mld euro w 2009 roku.

Konstrukcja i przesłanki popularności III filaru w Unii Europejskiej

09/01/11

Analiza porównawcza systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Węgry, Niemcy, Słowacja, Finlandia).

Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych

12/10/10

Według najnowszego raportu firmy doradczej PwC „Nowe nadzieje. Ożywienie w gospodarce i na rynkach finansowych” trend wzrostowy powraca stopniowo do większości państw Europy Środkowej i Wschodniej, choć stan finansów publicznych wciąż stanowi główne ryzyko dla regionu.

Komitety Audytu w Polsce w 2010 roku

04/02/10

Raport przygotowany wspólnie przez PwC i portal KomitetAudytu.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Polskim Instytutem Dyrektorów.