Sektor publiczny


Potrafimy łączyć specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z wielu branż ze specyfiką potrzeb sektora publicznego. Zapewniamy nowatorskie spojrzenie na wyzwania administracji publicznej, pozostające w zgodzie z jej oczekiwaniami i potrzebami. 

Nasz zespół to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy z sektorem publicznym, rozumiejący specyfikę administracji publicznej. Naszymi klientami są instytucje rządowe oraz samorządy wszystkich szczebli.


Wsparcie zarządzania
w administracji
publicznej

Wszechstronne doradztwo z zakresu wdrażania i integracji systemów zarządzania z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego.

 

Placeholder image
 

Polityki
i strategie
sektorowe

Wsparcie w zakresie budowania strategii innowacji, inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz polityk miejskich. Tworzymy wizje rozwoju poszczególnych branż strategicznych, wpływających na innowacyjność gospodarek regionów i gmin.

Placeholder image
 

Marketing gospodarczy
w jednostkach samorządu
terytorialnego

Opracowanie programu skutecznego przyciągania inwestorów i wspierania działalności eksportowej, działania w zakresie wzmocnienia kompetencji na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w regionie.
 

Placeholder image