Publikacje: telekomunikacja i media

Wideo: więcej, szybciej, lepiej

17/03/17

Raport wskazuje w jaki sposób odbierane są treści wideo w Polsce i jakie są preferencje widzów.

Top 30 najlepszych producentów oprogramowania na rynkach rozwijających się

14/03/17

Co to za firmy? Co charakteryzuje te z nich, które odnoszą sukcesy? Publikacja PwC odpowiada na pierwsze z tych pytań – to regionalni sprzedawcy, którzy w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyrośli na globalnych graczy.

Connected living. Dlaczego ludzie są bardziej digital niż firmy?

07/02/17

Powszechna łączność stała się faktem. Jedno z kluczowych wyzwań jakie stoi przed większością organizacji w erze digital to zbudowanie własnej platformy bądź wykorzystanie już działającej. Mamy do czynienia z nowymi globalnymi interesariuszami – dostawcami platform online.

Budowanie kompetencji w zakresie jakości danych | PwC Polska

16/01/17

Posiadanie wiedzy z obszaru jakości danych przez operatora komunikacyjnego to nie opcja, ale konieczność.

Biznes w sieci – cyfrowe narzędzia przedsiębiorczości

01/12/16

Raport „Biznes w sieci” jest efektem współpracy różnych podmiotów kształtujących polską gospodarkę – Ministerstwo Rozwoju, IAB Polska. PwC oraz przedstawicieli biznesu zrzeszonych w IAB.

Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce

21/10/16

Raport „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce” jest kompleksową analizą roli i znaczenia sektora telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski. Autorzy opracowania wskazują nie tylko na to, jak w ciągu 20 lat zmieniała się i jak wrastała w życie gospodarcze, społeczne i publiczne telefonia mobilna, ale też jak ważną rolę technologie mobilne będą pełnić w najbliższej przyszłości.

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020. Gry wideo

06/10/16

Wartość polskiego rynku gier wideo wyniosła w 2015 roku 425 mln USD i wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o ponad 7%. Zgodnie z naszymi prognozami wyniesie ona 573 mln USD w 2020 roku. W przeciwieństwie do wielu rynków europejskich, polski jest skupiony w szczególności na grach na komputery PC, dzięki między innymi niższym cenom jednostkowym niż w innych krajach.

Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2016-2020

12/09/16

Sektor rozrywki i mediów to jeden z najciekawszych, najbardziej obiecujących i najszybciej zmieniających się segmentów światowej gospodarki. Głównym czynnikiem, który prowadzi do tak szybkich i gwałtownych przetasowań są bez wątpienia rewolucyjne zmiany technologiczne. Bez ustanku pojawiają się nowe możliwości dotarcia do konsumentów i nowe możliwości świadczenia usług. Radykalnie spada koszt dostarczenia konsumentowi oferty dokładnie dostosowanej do jego osobistych potrzeb i preferencji, które coraz sprawniej ustalane są dzięki zastosowaniu analizy Big Data.

Streaming the future. Jak spółki z sektora technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) przygotują się na dalsze rewolucyjne zmiany?

18/08/16

PwC przeanalizowało kluczowe obszary niepewności dla spółek z sektora TMT i opracowała szereg scenariuszy na to, jak może przedstawiać się sytuacja tego sektora w różnych okolicznościach.

Kluczowe megatrendy technologiczne. Jak się na nie przygotować?

05/08/16

Nowe technologie mają coraz większy wpływ na sposób funkcjonowania firm na całym świecie. Przedstawiamy 8 z nich, które w najbliższej przyszłości będą głównymi czynnikami zmian.

PwC 19th Annual Global CEO Survey - Doroczne badanie prezesów firm na całym świecie.

05/08/16

Zgodnie z przeprowadzonym badniem prezesi spółek technologicznych myślą z większym optymizmem o szansach wzrostu ich biznesów niż ich odpowiednicy w innych branżach

Raport strategiczny. Internet 2015/2016

04/08/16

Raport strategiczny badający rynek reklamy online został przygotowany już po raz 13. przez IAB Polska przy partnerstwie firmy PwC.

Okiem prezesa o branży telekomunikacji, mediów i technologii

02/06/16

Zdaniem prezesów spółek z branży technologii, mediów i telekomunikacji (TMT), rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie budzi optymizm, dotyczący przyszłego wzrostu przychodów w tych sektorach, ale istnieją też poważne obaw

Moc pobytu. Prognoza rozwoju rynku hotelarskiego w Europie w latach 2016-2017.

30/03/16

Prognoza PwC rozwoju rynku hotelarskiego w europejskich miastach na lata 2016 i 2017 analizuje trendy sprzedażowe oraz dostarcza prognozy ekonometryczne dla 19 miast, pełniących funkcje krajowych lub regionalnych stolic finansowych, handlowych i kulturalnych. W tym roku poza obserwacjami, co może pomóc lub zaszkodzić przyszłości gospodarki i sektora turystycznego, przyglądamy się także kluczowym zagrożeniom dla hotelarstwa, dotyczącym m.in bezpieczeństwa cyfrowego, kradzieży danych i ochrony prywatności.

Klient w świecie cyfrowym

14/03/16

Silna konkurencja na rynku sprawia, że konsumenci mają dużą swobodę wyboru dostawcy poszukiwanych towarów. Czynnikami wpływającymi na ich decyzję jest już nie tylko cena, ale także udostępniane przez sprzedających kanały zakupowe oraz obsługa posprzedażowa.

2016 Globalne Badanie Stanu Bezpieczeństwa Informacji. Perspektywa branżowa

03/02/16

PwC co roku przeprowadza badanie na temat stanu bezpieczeństwa informacji na świecie (The Global State of Information Security® Survey 2016), aby sprawdzić, jak ważne jest dla przedsiębiorstw zrozumienie i zarządzanie cyber ryzykiem.

Zero infrastruktury – wszystko jest usługą: Jak dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą ujarzmić moc chmury?

14/01/16

Podczas gdy przetwarzanie w chmurze upowszechnia się w biznesie i jest wdrażane w kolejnych branżach, wiodący światowi dostawcy usług komunikacyjnych – tradycyjnych, bezprzewodowych, kablowych i wykorzystujących inne zintegrowane nośniki – coraz częściej próbują ujarzmić moc chmury w swoich modelach operacyjnych.

Videoquake 3.0 - Ewolucja rewolucji w telewizji

14/01/16

W raporcie Videoquake 3.0: Ewolucja rewolucji w telewizji piszemy o licznych zmianach, jakim uległa konsumpcja treści wideo w 2015 r. analizując co to oznacza zarówno dla konsumentów, jak i dla całej branży.

MIXX Awards & Conference

19/11/15

MIXX Awards & Conference to ważne święto branży internetowej, podczas którego nagrodzeni zostają twórcy najlepszych polskich kampanii digitalowych.

Nadawanie sensu skomplikowanej rzeczywistości. Inwestycje mediów w spółki technologiczne.

29/10/15

18. doroczne światowe badanie przeprowadzone przez PwC wśród prezesów (Annual Global CEO Survey) wykazało, że 33% spółek mediowych już współpracuje z przedsiębiorstwami typu start-up w dziedzinie technologii. Jest to najwyższy odsetek z wszystkich sektorów, a dalsze 25% wszystkich prezesów spółek mediowych również rozważa podjęcie takich działań.

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

28/10/15

Digital IQ ocenia działania firm na rzecz maksymalnego wykorzystania inwestycji w digital. Badanie Digital IQ odpowiada na podstawowe pytanie: jakie podjąć działania, by inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły korzyści?

Wpływ sektora telewizji kablowej na rozwój polskiej gospodarki

20/10/15

Dzięki znaczącym inwestycjom branża kablowa, jako jedyna w Polsce, urzeczywistniła już cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, zakładające, że do 2020 roku wszyscy Polacy będą mogli korzystać z Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Wraz z cyfryzacją przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zwiększa się ryzyko cyberataków

14/07/15

W miarę wyraźnie rosnącej cyfryzacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, powstawać będą całkiem nowe rodzaje ryzyka dla bezpieczeństwa danych, aplikacji i sieci cyfrowych.

Raport strategiczny: Internet 2014

24/06/15

Raport strategiczny Internet 2014 wskazuje na to, że era mobilna nabiera tempa, urządzenia przenośne pod względem penetracji przegoniły tradycyjne komputery i ich przenośne odpowiedniki, a konsumpcja internetu staje się nieodłącznym elementem stylu życia.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm z sektora mediów i rozrywki.

20/05/15

Połowa prezesów firm z branży mediów i rozrywki obawia się konkurencji ze strony branży technologicznej, jednak ponad 3/4 z nich zgadza się, że technologie cyfrowe pomagają im budować markę i reputację.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm telekomunikacyjnych

13/05/15

3/4 prezesów zadeklarowało, że w ciągu najbliższych trzech lat będą prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie konkurować w branży innej niż ich własna.

Czy Wi-Fi i 4G LTE podążają kursem kolizyjnym?

20/04/15

Bez Wi-Fi, poziom konsumpcji usług przesyłu danych i treści nie byłby tak wysoki.

Świat w wersji beta

13/04/15

Trudno wyobrazić sobie sektor bardziej bezpośrednio i dogłębnie poddany wpływom technologii cyfrowych niż sektor mediów. Branża ta stanowi forpocztę rewolucji cyfrowej, gdzie niektóre z najbardziej przełomowych i dynamicznych nowych usług zmieniają sposób, w jaki oglądamy, kupujemy, udostępniamy, łączymy się i korzystamy z rozrywki.

Wzrost zysków w epoce cyfrowej?

05/01/15

Zapewnienie wzrostu zyskowności działalności gospodarczej wydaje się dzisiaj trudniejszym zadaniem niż kiedykolwiek dotąd. Światowe trendy w zakresie technologii, urbanizacji, zmiany klimatyczne i demograficzne, stanowią wyzwania dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, niosąc ze sobą zarówno nowe szanse, jaki i zagrożenia

Telefony komórkowe już nie tylko dla konsumentów

16/12/14

Nie można zaprzeczyć, że telefony komórkowe nie są już tylko telefonami. W sondażu przeprowadzonym przez IDC respondenci wskazywali, że korzystając z telefonu komórkowego zaledwie 16% czasu poświęcają na rozmowy telefoniczne

Przekształcanie medialnego krajobrazu Europy

26/11/14

Według najnowszej analizy PwC dotyczącej transakcji z kategorii fuzji i przejęć w europejskiej branży rozrywki i mediów w 2014 r. wartości transakcji wzrosły od czasu kryzysu znacznie bardziej niż wolumeny tych transakcji.

Co nas czeka w branży mediów? – poznaj 7 kluczowych trendów

30/09/14

Większość spółek ma możliwość bezpośredniego kontaktu z konsumentami, ale czy mają dane i instrumenty analityczne, żeby przekuć to w przewagę konkurencyjną?

Innowacja i współpraca: Klucz do przyszłości

16/09/14

Innowacje, napędzane współpracą. Innowacyjność w zakresie produktów i usług była podkreślana przez 41% prezesów z branży telekomunikacyjnej jako główna szansa wzrostu, co znacznie przekracza średnią światową dla wszystkich branż.

Entertainment & Media Outlook 2014-2018

01/09/14

Globalny rynek mediów i rozrywki do 2018 roku będzie rósł w tempie 5% rocznie, osiągając finalnie wartość 2,2 bln USD. Choć tradycyjne media nadal będą posiadać największy udział w przychodach, a TV pozostanie największym medium dla reklamy, to jednak media cyfrowe i reklama w Internecie będą głównymi motorami wzrostu

Inwestycje kapitałowe rządzą: nowa taktyka dla dyrektorów spółek telekomunikacyjnych

04/08/14

Stara formuła, która przez lata zapewniała sukcesy w branży telekomunikacyjnej, przestała się już sprawdzać. Jak więc teraz pomnożyć wskaźnik EBITA? Szukając odpowiedzi na to pytanie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie obszernej analizy wyników tej branży w ciągu ostatniej dekady.

Jak znaleźć wartość dla konsumenta

07/07/14

W branży telekomunikacyjnej wiele osób twierdzi, że marka i zadowolenie klienta są podstawowymi elementami sukcesu na tym wciąż rozwijającym się i coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jednak brak zrozumienia, jaką wartość konsumenci przykładają do poszczególnych oferowanych produktów i usług utrudnia operatorom skuteczną budowę i modyfikację swoich strategii na przyszłość.

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

16/04/14

W raporcie dokonujemy próby oszacowania skali zjawiska piractwa internetowego na rynku wideo w Polsce, wpływu tego zjawiska na polską gospodarkę, zrozumienia jego przyczyn, identyfikacji podmiotów zaangażowanych w proceder piractwa i stosowanych przez nich modeli biznesowych, a także przedstawienia rekomendacji odnośnie ograniczania zjawiska piractwa.

Nadawanie sensu skomplikowanej rzeczywistości. Inwestycje mediów w spółki technologiczne.

29/10/15

18. doroczne światowe badanie przeprowadzone przez PwC wśród prezesów (Annual Global CEO Survey) wykazało, że 33% spółek mediowych już współpracuje z przedsiębiorstwami typu start-up w dziedzinie technologii. Jest to najwyższy odsetek z wszystkich sektorów, a dalsze 25% wszystkich prezesów spółek mediowych również rozważa podjęcie takich działań.

Wpływ sektora telewizji kablowej na rozwój polskiej gospodarki

20/10/15

Dzięki znaczącym inwestycjom branża kablowa, jako jedyna w Polsce, urzeczywistniła już cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, zakładające, że do 2020 roku wszyscy Polacy będą mogli korzystać z Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Raport strategiczny: Internet 2014

24/06/15

Raport strategiczny Internet 2014 wskazuje na to, że era mobilna nabiera tempa, urządzenia przenośne pod względem penetracji przegoniły tradycyjne komputery i ich przenośne odpowiedniki, a konsumpcja internetu staje się nieodłącznym elementem stylu życia.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm z sektora mediów i rozrywki.

20/05/15

Połowa prezesów firm z branży mediów i rozrywki obawia się konkurencji ze strony branży technologicznej, jednak ponad 3/4 z nich zgadza się, że technologie cyfrowe pomagają im budować markę i reputację.

Dążenia, wyzwania i rozwiązania - przyszłość firm telekomunikacyjnych

13/05/15

3/4 prezesów zadeklarowało, że w ciągu najbliższych trzech lat będą prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie konkurować w branży innej niż ich własna.

Świat w wersji beta

13/04/15

Trudno wyobrazić sobie sektor bardziej bezpośrednio i dogłębnie poddany wpływom technologii cyfrowych niż sektor mediów. Branża ta stanowi forpocztę rewolucji cyfrowej, gdzie niektóre z najbardziej przełomowych i dynamicznych nowych usług zmieniają sposób, w jaki oglądamy, kupujemy, udostępniamy, łączymy się i korzystamy z rozrywki.

Wzrost zysków w epoce cyfrowej?

05/01/15

Zapewnienie wzrostu zyskowności działalności gospodarczej wydaje się dzisiaj trudniejszym zadaniem niż kiedykolwiek dotąd. Światowe trendy w zakresie technologii, urbanizacji, zmiany klimatyczne i demograficzne, stanowią wyzwania dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach, niosąc ze sobą zarówno nowe szanse, jaki i zagrożenia

Przekształcanie medialnego krajobrazu Europy

26/11/14

Według najnowszej analizy PwC dotyczącej transakcji z kategorii fuzji i przejęć w europejskiej branży rozrywki i mediów w 2014 r. wartości transakcji wzrosły od czasu kryzysu znacznie bardziej niż wolumeny tych transakcji.

Co nas czeka w branży mediów? – poznaj 7 kluczowych trendów

30/09/14

Większość spółek ma możliwość bezpośredniego kontaktu z konsumentami, ale czy mają dane i instrumenty analityczne, żeby przekuć to w przewagę konkurencyjną?

Entertainment & Media Outlook 2014-2018

01/09/14

Globalny rynek mediów i rozrywki do 2018 roku będzie rósł w tempie 5% rocznie, osiągając finalnie wartość 2,2 bln USD. Choć tradycyjne media nadal będą posiadać największy udział w przychodach, a TV pozostanie największym medium dla reklamy, to jednak media cyfrowe i reklama w Internecie będą głównymi motorami wzrostu

Inwestycje kapitałowe rządzą: nowa taktyka dla dyrektorów spółek telekomunikacyjnych

04/08/14

Stara formuła, która przez lata zapewniała sukcesy w branży telekomunikacyjnej, przestała się już sprawdzać. Jak więc teraz pomnożyć wskaźnik EBITA? Szukając odpowiedzi na to pytanie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie obszernej analizy wyników tej branży w ciągu ostatniej dekady.

Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce

16/04/14

W raporcie dokonujemy próby oszacowania skali zjawiska piractwa internetowego na rynku wideo w Polsce, wpływu tego zjawiska na polską gospodarkę, zrozumienia jego przyczyn, identyfikacji podmiotów zaangażowanych w proceder piractwa i stosowanych przez nich modeli biznesowych, a także przedstawienia rekomendacji odnośnie ograniczania zjawiska piractwa.