Publikacje: Transport i logistyka

Rynek pracy kierowców w Polsce

04/11/16

Jak wynika z opracowania bezpośredni udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazynowej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. Jednak dalszy rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejszym jest niedobór zawodowych kierowców.

Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?

16/02/16

Rynek transportu lotniczego w Polsce w 2016 r. czeka dalszy wzrost. W 2015 r. z polskich lotnisk skorzystało około 30,5 mln pasażerów, w 2016 ma ich być o 10% więcej, czyli ponad 33,5 mln

Rola operatora wyznaczonego w rynku usług pocztowych

16/12/15

W całej Europie i na świecie spadają wolumeny listów oraz zmniejsza się znaczenie tej formy komunikacji dla obywateli. Nie oznacza to, że rola wyznaczonych operatorów pocztowych staje się niepotrzebna. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej pojawiają się nowe potrzeby, związane z dostępem do e-commerce i e-government – szczególnie w obszarach wiejskich.

Perspektywy polskiego i światowego rynku infrastruktury transportowej

17/11/15

Proces przesuwania się centrum logistycznego Europy z Niemiec do Polski znacznie przyspiesza, uważają eksperci firmy doradczej PwC. Z jednej strony wpływają na to niskie koszty pracy, z drugiej – coraz lepsza infrastruktura transportowa. W tym kontekście jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski w najbliższych latach jest dalsze powiększanie przepustowości dróg.

Sprostać waszym wyzwaniom

03/02/15

Prezentujemy wyniki szóstej edycji dorocznego badania Global Shipping Benchmarking Analysis.

Czysto na horyzoncie?

26/01/15

Prezentujemy wyniki szóstej edycji dorocznego badania Global Shipping Benchmarking Analysis.