Działalność operacyjna

View this page in: English

Wykorzystanie możliwości związanych z kryzysem

Jeśli historia nauczyła nas czegokolwiek o zarządzaniu w niekorzystnych warunkach gospodarczych, to będzie to przekonanie, że samo cięcie kosztów nie jest wystarczające. Udana restrukturyzacja polega na najbardziej efektywnym wykorzystaniu wszystkich aktywów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa.

Konieczność restrukturyzacji działalności wynika z nałożenia się obecnego spowolnienia gospodarczego z ogólną nadpodażą w wielu branżach.
Bardziej ostrożne przedsiębiorstwa już zaczęły ograniczanie kosztów elastycznych (tych z których można łatwo zrezygnować), np. wydatków na podróże i szkolenia. Ponadto, przedsiębiorstwa zaczynają się koncentrować na działalności podstawowej ograniczając równocześnie wydatki inwestycyjne.

Podstawą w dobie kryzysu jest elastyczność przedsiębiorstw i umiejętność dostosowania się do nowych warunków, a nawet wykorzystanie ich do poprawy swojej sytuacji operacyjnej.

Przedsiębiorstwa, mające szansę na sukces w dobie kryzysu to te, które dynamicznie skoncentrują posiadane środki w obszarach z potencjałem wzrostu w czasach kryzysu, potrafią dostrzec możliwości, wynikające ze zmian warunków rynkowych.

Jakie pytania powinienem sobie zadać?

  • Na ile wrażliwe jest moje przedsiębiorstwo na wpływ kryzysu na naszych klientów i dostawców?
  • Które produkty, którzy klienci i które kanały dystrybucji najbardziej przyczyniają się do tworzenia lub niszczenia wartości?
  • Projekty w toku: czy uważnie monitoruję kluczowe projekty inwestycyjne? Kto jest odpowiedzialny za ich realizację?
  • Czy realizowane są kolejne etapy tych projektów? Czy nadal stanowią one priorytet dla przedsiębiorstwa?
  • Czy skwantyfikowałem wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty personelu i jak planuję ich ograniczenie?
  • Jeśli rozważane są zwolnienia, jak ten proces zostanie zrealizowany?