Finansowanie

View this page in: English

Właściwe finansowanie we właściwym czasie

Dla wielu przedsiębiorstw zapewnienie finansowania działalności jest w czasach kryzysu dużym wyzwaniem.

Finansowanie może stać się katalizatorem zmian w organizacji i zapewnić elastyczność niezbędną dla osiągnięcia celów strategicznych. Z kolei, brak optymalnych umów o finansowanie może wpłynąć na podniesienie jego kosztu albo ograniczyć dostęp do kapitału obrotowego lub funduszy niezbędnych dla dalszego wzrostu.

W przypadku pogorszenia płynności i wystąpienia napięć w relacjach z kredytodawcami, może szybko dojść do braku niezbędnego finansowania dla wsparcia realizacji strategicznej wizji przedsiębiorstwa.

Pomimo ograniczenia możliwości stojących przed przedsiębiorstwami, finansowanie długiem nadal jednak będzie dostępne dla przedsiębiorstw dysponujących przemyślanymi planami i silną pozycją gotówkową. Kluczem do uzyskania odpowiedniego źródła finansowania będzie zrozumienie rodzajów kredytodawców i znalezienie odpowiedniego kredytu dla danego przedsiębiorstwa.

Jednak przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub odnowieniu linii kredytowej kredytodawcy uważnie przyjrzą się profilowi ryzyka danego przedsiębiorstwa.

Utrzymanie kontroli nad przyszłością własnego przedsiębiorstwa zależy od trzech czynników:

  • Przejrzystości i aktualności informacji – kierownictwo przedsiębiorstwa powinno być na bieżąco informowane o tym co dla niego istotne. Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki dla Twojego przedsiębiorstwa i na nich się skoncentruj. Postaraj się zrozumieć co dane, które posiadasz mówią o sytuacji przedsiębiorstwa.
  • Decyzyjność – tylko zarząd posiada całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i on powinien podejmować lub akceptować decyzje mające wpływ na płynność i istotne koszty działalności przedsiębiorstwa
  • Komunikacja – gdy załamuje się komunikacja, zaczynają się kłopoty. Komunikowanie się ze wszystkimi interesariuszami jest kluczowe dla utrzymania przez kierownictwo kontroli nad przedsiębiorstwem.

Jakie pytania powinienem sobie zadać?

  • Jakie mam możliwości manewru w tej chwili, a jakie będę miał po zrealizowaniu się najbardziej prawdopodobnych scenariuszy? Czy pojawiły się jakiekolwiek problemy związane z płynnością/zobowiązaniami finansowymi?
  • Jakie kroki mogę podjąć, by mieć większe pole manewru? (np. proaktywne podejście do zarządzania kapitałem obrotowym, niezwłoczne ograniczanie kosztów, dostęp do wszystkich środków finansowych/źródeł finansowania, sprzedaż zbędnych aktywów).
  • Jakie mam możliwości renegocjacji aktualnego finansowania w przypadku zmian modelu prowadzenia działalności lub otoczenia gospodarczego?
  • Czy mam świadomość wielkości swoich zobowiązań z tytułu bieżących umów o finansowanie?
  • Czy dokonałem przeglądu wewnętrznych systemów sprawozdawczych koncentrując się na kluczowych wskaźnikach efektywności, lepiej przystosowanych do aktualnych warunków gospodarczych?