Ludzie

View this page in: English

Na czym polega problem?

Po ostatnich latach nieprzerwanego wzrostu przedsiębiorstwa nie mogą już polegać na dotychczasowych czynnikach wzrostu.

Aby przetrwać w tych niepewnych czasach, zarządy muszą określić, co ich przedsiębiorstwa i pracownicy powinni realizować w inny sposób i jak dostosować się do wymogów nadchodzącej przyszłości.

Najważniejszym krokiem jest ustalenie, których talentów przedsiębiorstwo nie może utracić oraz zapewnienie odpowiednich na nadchodzące czasy struktur wynagradzania. Ponadto, konieczna jest regularna komunikacja z pracownikami - wzmocni ich zaangażowanie w przedsiębiorstwo i zwiększy szanse na zatrzymanie ich teraz i w momencie, gdy sytuacja gospodarcza zacznie się poprawiać.

Przedsiębiorstwa, które efektywnie zarządzają kosztami pracowniczymi, a jednocześnie motywują pracowników, aby elastycznie reagowali na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa, mniej boleśnie odczują skutki kryzysu.

Koszty dodatkowych świadczeń dla pracowników (takich, jak programy akcji pracowniczych, świadczenia lecznicze, samochody służbowe etc.) są często pomijane w analizie, pomimo że stanowią potencjał łatwych redukcji kosztów.

Gdy gospodarka kwitła, zwykle nie przywiązywało się wystarczającej wagi do finansów. Teraz jednak, bardziej niż kiedykolwiek, trzeba mieć pewność posiadania udokumentowanych zasad postępowania i zapewnić ich przestrzeganie przez pracowników.

W przypadku, kiedy zwolnienia pracowników są nieuniknione najważniejsze jest planowanie. Najważniejsze będzie ustalenie sposobów utrzymania pracowników, którzy są kluczowi dla przedsiębiorstwa oraz właściwa komunikacja, gwarantująca właściwe zaangażowanie pracowników.

Jakie pytania powinienem sobie zadać?

 • W jaki sposób obecna sytuacja gospodarcza wpływa na potrzeby moich pracowników?
 • W jaki sposób zmieniam zadania dla pracowników, by dostosować się do zmieniających warunków rynkowych?
 • Czy określiłem wszystkie bezpośrednie i pośrednie koszty personelu oraz co planuję, aby je ograniczyć?
 • W jaki sposób motywuję i wynagradzam moich pracowników?
 • Jak używam ocen wyników w przygotowaniach do redukcji zatrudnienia?
 • Jeśli rozważane są zwolnienia, w jaki sposób przeprowadzę ten proces?
 • Jak zminimalizuję wpływ zwolnień na produktywność i zapewnię zachowanie kluczowych talentów?
 • Kiedy ostatnio rozmawiałem ze swoimi pracownikami?
 • Czy zdaję sobie sprawę ze zmian prawnych i podatkowych dotyczących zwolnień, które zostały wprowadzone od czasu ostatniej dekoniunktury?
 • Jaki jest stosunek kosztów podwykonawców do kosztów pełnoetatowych pracowników?
 • Czy przyglądałem się sposobom zwiększenia efektywności finansowej programów motywacyjnych?
 • Jaki jest wskaźnik absencji i ile nas on kosztuje?
 • Na ile rzetelna jest nasza polityka dotycząca wydatków pracowniczych i jak rygorystycznie do niej podchodzimy?
 • Czy praca w nadgodzinach jest monitorowana?