Strategia

View this page in: English

Łatwo jest myśleć o strategii nastawionej na sukces w czasach koniunktury. Tymczasem w obecnym klimacie gospodarczym realizacja takiej polityki jest znacznie trudniejsza niż kiedykolwiek.

W obecnym czasie jesteśmy świadkami bezprecedensowych zmian i większej niepewności w wielu branżach. Wielu z naszych klientów obserwuje załamanie rynków w tempie znacznie szybszym niż następował ich wzrost.

Zestawienie kryzysu finansowego, zmienności cen towarów oraz spadku optymizmu konsumentów skraca okres przewidywalności sytuacji na rynkach z lat do miesięcy, a czasem nawet tygodni. Może być on jednak przedłużony za pomocą dokładnej analizy strategicznej. Szczegółowe zrozumienie aktualnych priorytetów i zachowań klientów stanowi podstawowy element przewidywania zmian na rynku. Jeśli zrozumiemy dokładnie sytuację finansową naszego przedsiębiorstwa, możemy określić poziom do jakiego możemy obniżyć własne ceny w przypadku zwiększonej konkurencji cenowej.

Z uwagi na błyskawicznie zachodzące zmiany w gospodarce, obecny moment jest odpowiedni do ponownego przeanalizowania własnej strategii. Należy pamiętać, że cięcie kosztów stanowi tylko częściowe rozwiązanie. Odpowiednia strategia zapewnia równowagę pomiędzy wielkością i kształtem programów inwestycyjnych, równocześnie chroniąc zdolność przedsiębiorstwa do rentownego wzrostu w długim okresie.

Nadchodzące spowolnienie umożliwia zwiększenie przewagi nad słabszymi konkurentami oraz tymi, którzy nie zdążą dostosować się do zmieniających się warunków na rynku.

Jakie pytania powinienem sobie zadać?

  • Jaki wpływ będzie miał kryzys na moje przedsiębiorstwa?
  • Jak poważny jest kryzys i jak będzie wyglądało wychodzenie z niego?
  • Jak zmienią się zachowania klientów kupujących moje produkty?
  • Na ile elastyczny jest mój model prowadzenia działalności? Czy potrafię szybko reagować na zmiany otoczenia gospodarczego?
  • Na ile zdaję sobie sprawę ze swojej pozycji konkurencyjnej? Czy przedsiębiorstwa z mojej grupy zajmują lepszą czy gorszą pozycję od konkurencji?
  • Jakie mam możliwości uprzedzenia działań konkurentów? Czy mogę wykorzystać ten kryzys, żeby poprawić swoją pozycję?
  • Jakie strategie racjonalizacji/optymalizacji mogę wykorzystać? (racjonalizacja stanów magazynowych, zarządzanie głównymi klientami, polityka cenowa, liczba pracowników, zawieszenie działań, wydatki inwestycyjne, racjonalizacja kanałów dystrybucji?)
  • Na ile jestem pewny dokładności swojej metody prognozowania? Jak daleko sięga mój horyzont prognozowania?
  • Na ile obecne środowisko gospodarcze wpływa na potrzeby moich pracowników?