Zarządzanie interesariuszami

View this page in: English

Zapewnienie wsparcia ze strony interesariuszy

Dobre zarządzanie relacjami z interesariuszami (właściciele, instytucje finansujące, pracownicy) w trudnych czasach jest kluczowe dla odniesienia sukcesu. W skomplikowanym otoczeniu gospodarczym jedynym sposobem na skuteczne zarządzanie takimi relacjami jest właściwy przepływ informacji.

Interesariuszy i kredytodawców należy informować i angażować w pozytywny dialog o sposobach radzenia sobie z sytuacją i możliwościach, jakie przedstawia ona dla przedsiębiorstwa. Firma powinna również dzielić się informacjami o tym, co zamierza robić, aby zlikwidować słabości w strukturze oraz o swoich mocnych stronach, będących wyróżnikiem na tle konkurencji.

Nagradzanie lojalności klientów jest w tym czasie szczególnie istotne. Programy zarządzania najważniejszymi klientami mogą stanowić skuteczny sposób identyfikacji zarówno najlepszych, jak i najmniej rentownych klientów.

Przedsiębiorstwo powinno promować kulturę otwartego dialogu z pracownikami. Należy uczciwie i otwarcie komunikować pracownikom informacje dotyczące istotnych spraw przedsiębiorstwa. Spowoduje to wzrost zaufania w całym przedsiębiorstwie.

Jakie pytania powinienem sobie zadać?

  • Co zrobiliśmy, by zapewnić, że rzeczy ważne dla różnych interesariuszy zostały zrozumiane i są brane pod uwagę?
  • Jak zarząd poinformował interesariuszy o swojej strategii? Kiedy to miało miejsce?
  • Którzy (jeśli w ogóle) interesariusze wykazują większe niż zwykle zainteresowanie przedsiębiorstwem i jego strategią? Dlaczego moim zdaniem tak się dzieje?
  • Czy opracowałem dobrze zdefiniowany plan komunikacji wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa?
  • Czy nasi pracownicy angażują się w realizację strategii przedsiębiorstwa i czy zdają sobie sprawę z zamierzonych przez nas działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka?
  • W jaki sposób motywuję i wynagradzam swoich pracowników, aby utrzymać produktywność? Co ostatnio zakomunikowałem swoim pracownikom?