Program BRIdge Mentor

BRIdge Mentor

BRIdge Mentor

 

Trzy mity dotyczące komercjalizacji

Mit 1: „Komercjalizacja wymaga ogromnego zaangażowania czasowego naukowców”
Mit 2: „Komercjalizacja wymaga od naukowców posiadania głębokiej znajomości biznesu”
Mit 3: „Pozyskanie finansowania na dalszy rozwój projektów B+R jest bardzo trudne, a popyt na innowacyjne produkty w Polsce jest niepewny”

Poznaj ofertę BRIdge Mentor

 

BRIdge Mentor to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez PwC i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem oferującym kompleksowe wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Przedsięwzięcie BRIdge Mentor realizowane jest przez wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu, a do jego celów należy dokonanie przeglądu technologicznego i rynkowego projektów oraz ocena ich potencjału komercjalizacyjnego, a także przygotowanie ofert handlowych, wspieranie w negocjacjach, mających na celu komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych dla wybranych projektów.

W ramach BRIdge Mentor PwC odpowiada za wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsięwzięć w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych.

Zapraszamy zespoły prowadzące badania, do udziału w programie BRIdge Mentor

 

Cel 

Komercjalizacja

Sprawdź swój projekt w praktyce

Celem projektu BRIdge Mentor jest stworzenie pomostu pomiędzy ośrodkami naukowymi a inwestorami.  
 

 

Korzyści

Mentoring

Pozyskaj wartościowe wsparcie

Kompleksowe i nieodpłatne doradztwo i mentoring wspierające zespoły projektowe w procesie komercjalizacji prac B+R.

 

Współpraca

Analiza projektu

Poznaj potencjał swojego projektu

Spośród wszystkich wspieranych przez NCBR projektów wybierzemy 150 o największym potencjale komercyjnym. 

Zgłoś projekt