Publications

Raport 2015 State of the Internal Audit Profession Study

Rozwój nowoczesnych technologii czy ostatni kryzys finansowy postawiły nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorstwami, które ciągle się przekształcają, jak i audytem wewnętrznym, zmuszonym do nieustannego rozwoju i ścisłej współpracy z organizacją i jej kluczowymi interesariuszami.

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Ataki na systemy informatyczne, telekomunikacyjne i produkcyjne nie są już przedmiotem zainteresowania wyłącznie specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji i IT. Ich konsekwencje są odczuwalne dla zarządów firm i innych interesariuszy, w tym klientów.

Twitter

Contacts
Krzysztof Szułdrzyński
Partner
Tel: +48 22 746 4103
Email
Piotr Urban
Partner
Tel: +48 12 433 3557
Email