Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016

41 wskaźników

oceny systemu ochrony zdrowia

3-letnia

perspektywa zmian zachodzących w województwach

Indeks opiera się na 41 wskaźnikach ujętych w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej.

Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu – głównymi celami, jakim powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy podjęliśmy próbę prezentacji ogólnego rankingu województw z uwzględnieniem względnych wag nadanych w poszczególnych obszarach.

Najwyższą lokatę w tym zestawieniu zajęło województwo świętokrzyskie (130 pkt). Drugie miejsce zajęło województwo zachodniopomorskie (125 pkt.), a na ostatnim miejscu podium znalazło się województwo lubuskie (121 pkt.). Najniżej w zestawieniu zostały ocenione województwa łódzkie oraz kujawsko-pomorskie z liczbą punktów poniżej 100.

„Powszechnie uznaje się, że stan zdrowia jest ważniejszym celem działania systemu niż dobre samopoczucie i satysfakcja konsumencka pacjenta. Jednak wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie rola i waga jakości konsumenckiej, praw pacjenta, komfortu korzystania z usług zdrowotnych i jakości obsługi. W tym ujęciu pacjent jest traktowany jak konsument usług zdrowotnych”

Mariusz Ignatowicz, partner, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia


Sprawdź szczegółowe wyniki, porównaj swoje województwo

Korzystając z naszego narzędzia możesz dokonać analizy danych we wszystkich wskaźnikach, które zostały ujęte w Indeksie. Poznasz trendy na przestrzeni ostatnich 3 lat (od 2014 do 2016 roku) oraz zyskasz możliwość porównania się na tle innych województw.

 

„Fundamentalna zasada ekonomii mówiąca o ograniczonych zasobach i przewyższających je potrzebach, jest bardzo często i boleśnie doświadczana w ochronie zdrowia. Od lat powtarzane jest zdanie, że wysokość środków finansowych, (jako synonimu zasobów) wydawanych na ochronę zdrowia jest za mała. Udział wydatków zdrowotnych w relacji do PKB jest względnie stały; na szczęście dość szybki wzrost PKB powiększa ilość dostępnych środków. Zatem oszczędna i świadoma gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ważnym kryterium jego oceny”

Bernard Waśko, dyrektor medyczny, zespół ds. rynku ochrony zdrowia


Pobierz Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016

Skontaktuj się z nami

Roksana Gowin

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 582

Obserwuj nas