Dobre praktyki – w jakim kierunku zmierzamy i dlaczego?

29/05/17

Dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kluczowe znaczenie ma ciągły i stabilny rozwój

Ważne jest jednak, aby był on następstwem działalności realizowanej w przejrzysty sposób, zgodnie z wysokimi standardami i szeroką polityką informacyjną. Dlaczego jest to tak istotne?

Jeżeli chcemy, aby nasz rynek cieszył się zaufaniem inwestorów, powinniśmy dbać o stałą poprawę bezpieczeństwa inwestowania i stabilności rynku poprzez upowszechnianie stosowania zasad ładu korporacyjnego. W jaki sposób poszczególne kraje, giełdy i regulatorzy starają się zachęcić uczestników rynku do stosowania zasad ładu korporacyjnego? 

W Europie najbardziej rozpowszechniony jest model comply or explain (w dosłownym tłumaczeniu stosuj się do zasad lub wytłumacz, dlaczego tego nie czynisz), występuje on między innymi w Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na wzór dojrzałych rynków europejskich został on wprowadzony również w naszym kraju. W Polsce model comply or explain, został skonstruowany tak, że spółki mogą nie stosować zasad Dobrych Praktyk, są jednak w takiej sytuacji zobowiązane do poinformowania o tym innych uczestników rynku. W raporcie powinny przedstawić przyczyny niestosowania się do zasad, a także plan zawierający proponowane działania mające na celu eliminację skutków niestosowania zasad. Warto podkreślić, że niestosowanie zasad nie jest w naszym kraju zagrożone sankcjami. Przy tym należy pamiętać, że brak raportu może stanowić podstawę do nałożenia kary.

W jakim stopniu polskie spółki stosują zasady ładu korporacyjnego? Zobacz raport:

Znacząca różnica

W znacznie mniej restrykcyjnym modelu europejskim podstawowe znaczenie ma monitorowanie i publikowanie wyników raportowania w ramach spełniania przez spółki wymogów zawartych w dobrych praktykach. W Wielkiej Brytanii raport taki powstaje raz w roku, w Polsce dane publikowane  są na bieżąco na stronie GPW. W ostatnim brytyjskim raporcie 62% spółek zadeklarowało zgodność ze wszystkimi zasadami, w Polsce jedynie 4% firm mogło pochwalić się takim wynikiem. Natomiast niestosowanie co najwyżej 1-2 zasad deklaruje w UK 90% spółek, w Polsce – jedynie 10%. 

W Wielkiej Brytanii Financial Reporting Council przeprowadza cyklicznie wyrywkową kontrolę poprawności raportowania, a także przegląd wyjaśnień, składanych przez przedsiębiorstwa niestosujące się do wspomnianych zasad. Równolegle jest także realizowany program edukacyjny, mający na celu popularyzację kodeksu dobrych praktyk. 

Oczywiście, same zasady podlegają okresowej rewizji w oparciu o wymogi rynku, poprzez konsultacje z jego uczestnikami. Działania te wynikają z przekonania, że w systemie comply or explain, to rynek musi wymóc na spółkach stosowanie zasad ładu korporacyjnego.

Co dalej?

Obecny Kodeks dobrych praktyk zawiera zbiór zasad spójny z tymi, które obowiązują na rynkach dojrzałych. Największym problemem pozostaje jednak fakt, że większość spółek w Polsce nie stosuje zasad Kodeksu. 

W związku z obowiązującym w Polsce modelem comply or explain kluczowym zagadnieniem pozostaje popularyzacja nowych Dobrych Praktyk 2016 i zachęcanie do działania zgodnie z nimi. Intensyfikacja stosowania dobrych praktyk przyniesie zwiększenie transparentności komunikacji, a przez to podniesie standard polskiego rynku i jego atrakcyjność. Dzięki temu poprawi się zaufanie inwestorów i ich skłonność do inwestowania, a w konsekwencji nastąpi wzmożony rozwój spółek i całej gospodarki. 

Zapoznaj się z nowymi Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW:

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Lech Dąbrowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas