Dotacje w pigułce

Poznaj 5 faktów na temat dotacji


35%

środków przeznaczonych na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostało przyznane dużym firmom

1. Duże przedsiębiorstwa też mogą otrzymać dotacje

Większość dotacji UE przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Niemniej jednak duże firmy także mogą skorzystać ze wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej obejmującej realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz zakup i budowę infrastruktury B+R np. na potrzeby centrów badawczych.

Duże przedsiębiorstwa pozyskały dotychczas na realizację projektów B+R oraz rozwój infrastruktury B+R w sumie ok. 1 mld dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

2. Projekty badawczo-rozwojowe to najhojniej wspierany obszar działalności przedsiębiorstw

Celem projektu B+R jest realizacja prac badawczych (badań przemysłowych i prac rozwojowych), których efektem jest opracowanie nowych produktów, usług i technologii. Przedsiębiorcy realizujący prace badawcze, mogą liczyć na największe wsparcie ze środków UE.  

Pozyskanie i skuteczne rozliczanie dotacji na działalność B+R to z pozoru bardzo skomplikowany proces. W praktyce jednak jest to jeden z najbardziej elastycznych instrumentów pozwalających na efektywne sfinansowanie kosztów planowanych projektów badawczych.

Co więcej, wykorzystywanie dotacji w ramach prowadzonej działalności B+R, można łączyć również z innymi instrumentami wsparcia jak np. z ulgą na działalność badawczo-rozwojową.

Tylko w 2017 roku na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców przeznaczono w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prawie 4 mln PLN.
80%

przedsiębiorców zakłada zwiększenie wydatków na badania i rozwój w najbliższym czasie, z czego prawie połowa z nich zamierza zwiększyć je aż o 25%

3. Najlepszy czas na zakup infrastruktury badawczej i budowę Centrów B+R

Już w listopadzie ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oferującego dotację na zakup i budowę infrastruktury B+R. Są to typowe projekty inwestycyjne, gdzie można sfinansować budynki, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Pierwotnie wartość środków dostępnych dla firm w ramach nadchodzącego konkursu miała wynieść 150 mln PLN. Ministerstwo Rozwoju zdecydowało się jednak zwiększyć wartość planowanych do rozdysponowania środków ponad trzykrotnie, aż do 460 mln PLN. 

W konsekwencji, nadchodzący konkurs będzie znakomitą okazją do sfinansowania zakupów związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością badawczą.

Dotychczas, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy pozyskali na rozwój infrastruktury B+R już ponad 2 mld PLN!

4. MŚP mogą otrzymać dotacje nie tylko na badania i rozwój

Działalność B+R to zdecydowanie najaktywniej wspierany obszar działalności firm. Niemniej jednak, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje także na inne cele, w tym:

  • Inwestycje których celem jest wdrożenie innowacyjnych produktów i usług wspierane w ramach np. Badań na rynek (Poddziałanie 3.2.1 PO IR) lub Kredytu na innowacje technologiczne (Poddziałanie 3.2.2. PO IR) oraz poprzez działania realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
  • Działania związane z ekspansją na rynki zagraniczne w ramach np. Internacjonalizacji (Działanie 1.2. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). Należy jednak pamiętać, że jest to program skierowany dla przedsiębiorców prowadzących działalność w województwach na wschodzie kraju.

Średnia wysokość dotacji na inwestycję której celem było wdrożenie innowacyjnego produktu i usługi wynosiła 11 mln PLN.
88

przedsiębiorców uzyskało już wsparcie na rozwój swojej działalności za granicą


5. Kalendarz wniosków

Informacje na temat kolejnych konkursów publikowane są na bieżąco. Warto już teraz zapisać sobie daty nadchodzących naborów wniosków.

Warto pamiętać, że wcześniejsze rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku oraz planowanego projektu, pozwala zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania.


Ważne terminy:

5 września – 28 lutego
Działanie 3.2.1 – Badania na rynek: projekty wdrożenia wyników prac B+R  (wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorców)

18 września – 18 grudnia
Działanie 4.1.4 – projekty aplikacyjne: realizacja innowacyjnych projektów  przez konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw 

2 października – 1 grudnia
PBSE: projekty B+R w ramach sektora elektroenergetycznego

2 października – 29 grudnia
Działanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: projekty B+R przedsiębiorstw

9 października – 8 grudnia
INNOSTAL: projekty B+R w ramach sektora stalowego

16 października – 18 grudnia
INNOSBZ: projekty B+R w ramach sektora systemów bezzałogowych

20 listopada – 19 stycznia
Działanie 2.1: inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Skontaktuj się z nami

Jacek Zimoch

Starszy menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 165

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Obserwuj nas