Inteligentna segmentacja i komunikacja z klientami za pośrednictwem Salesforce Marketing Cloud. Komentarz eksperta PwC.

Anastasiya Penska Konsultant 11/12/17

Każda kolejna aktualizacja systemu Salesforce Marketing Cloud ma na celu usprawnienie jego głównych procesów oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności.

Tym razem, wdrożonych zostało wiele zmian, wspomagających osiąganie założonych celów marketingowych.

Sztuczna inteligencja

W kolejnej odsłonie Salesforce skupił się na rozwoju modułu sztucznej inteligencji oraz dodaniu kolejnych opcji bazujących na jej wykorzystaniu w różnych obszarach Marketing Cloud. Nowe narzędzie otrzymało nazwę Einstein. Umożliwia ono szybką i skuteczną analizę dużych zbiorów danych oraz ich wykorzystanie w celu zwiększenia skuteczności prowadzonych działań marketingowych. Choć użytkownicy już wcześniej mogli korzystać ze stosunkowo zaawansowanej segmentacji umożliwiającej kierowanie spersonalizowanych komunikatów do klientów to  wraz z wprowadzeniem rozwiązania Einstein, możliwość wyodrębnienia grupy tych najbardziej zainteresowanych stała jeszcze łatwiejsza.

Moduł Einstein ocenia wskaźnik prawdopodobieństwa zaangażowania klienta, bazując na jego interakcjach z udostępnionymi przez firmę materiałami marketingowymi. Dzięki temu parametrowi narzędzia Marketing Cloud automatycznie identyfikują persony marketingowe, które mogą być później odbiorcami spersonalizowanych treści. Wysyłka, której podstawą jest wiedza o potencjalnym zaangażowaniu klientów pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie komunikacji do potrzeb potencjalnego klienta, co przekłada się na skuteczniejsze kampanie aktywacyjne.

View more

Einstein w każdym module Marketing Cloud

Od momentu wprowadzenia przez Salesforce, modułu Einstein, gra on kluczową rolę w tworzeniu komunikatu precyzyjnie dobranego do potrzeb każdego klienta. Funkcjonalność jest obecnie dostępna we wszystkich istotnych dla marketingowców narzędziach takich jak:

Audience Builder

Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest segmentacja klientów na podstawie danych demograficznych i behawioralnych. Dodatkowo użycie wskaźnika zaangażowania daje możliwość pogłębionej segmentacji oraz zdefiniowania person zakupowych, na przykład poprzez wyodrębnienie grupy osób zainteresowanych konkretną usługą lub produktem.

Advertising Studio

Moduł ten pozwala na skuteczniejsze prowadzenie komunikacji dzięki integracji danych z kanałów własnych z  zewnętrznymi pochodzącymi od dostawców reklamy. Informacja dostarczana przez rozwiązanie Einstein umożliwia efektywne poszerzenie zasięgu reklamy o osoby podobne do już zakwalifikowanych do określonego segmentu (lookalikes).

Journey Builder

W tym module marketingowcy uzyskali dostęp do narzędzi umożliwiających tworzenie ścieżek klientów i możliwość ich aktywowania, poprzez integrację zdefiniowanych punktów styku, segmentów oraz przy wykorzystaniu formatów reklamowych online. Dzięki korzyściom, jakie daje sztuczna inteligencja, w połączeniu z różnymi rozwiązaniami z obszaru automatyzacji marketingu pojawiła się możliwość precyzyjniejszej personalizacji komunikatu marketingowego oraz pobudzenia silniejszego zaangażowania klientów.

View more

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, przywołanych aktualizacjach oraz usprawnieniach w Social Studio, Web Studio, Marketing Cloud Einstein, Integrations, Analytics Builder oraz Platform skontaktuj się z naszymi ekspertami lub umów na spotkanie Discovery!

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas