Miliardy dla energetyki

Dorota Dębińska-Pokorska Partner, Lider Grupy Energetycznej

Spółki energetyczne stale poszukują możliwości rozwoju aby zwiększać swoje przychody

Naturalnym kierunkiem jest oczywiście ich działalność podstawowa, ale korzyści mogą uzyskiwać wychodząc poza utarte modele biznesowe. Dlatego rozbudowują swoją ofertę, świadcząc usługi, które wiążą się z obszarem energetyki, ale dotychczas były zarezerwowane dla graczy z innych sektorów. Badając tę tematykę, w naszym raporcie przedstawiliśmy trzy możliwe obszary ekspansji firm z sektora. Są to: współpraca w ramach fotowoltaiki, współdzielenie samochodów oraz inteligentne oświetlenie uliczne.

Fotowoltaiczna kooperacja

Z pomocą w konkurowaniu o klienta przemysłowego przychodzi przedsiębiorstwom energetycznym nowy system aukcyjny. Ma on na celu wspieranie rozwoju inwestycji w energetykę rozproszoną na terenie kraju oraz spełnienie celów klimatycznych OZE w 2020 roku. Stwarza on również szansę dla firm z sektora energetycznego na skuteczniejsze dotarcie do klientów przemysłowych poprzez innowacyjny sposób sprzedaży energii elektrycznej.

Celem współpracy z odbiorcami przemysłowymi jest przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej na terenie zakładu przedsiębiorstwa przemysłowego oraz wspólny udział w aukcji. Wkładem we wspólne przedsięwzięcie ze strony energetyki może być wiedza ekspercka, wybór wykonawcy oraz nadzór energetyczny na inwestycją. Z kolei partner przemysłowy może wnieść grunt, na której będzie można zainstalować farmę.

Samochody na minuty

Kolejnym elementem mogącym stanowić trwałe, dodatkowe źródło przychodów spółek energetycznych jest wykorzystanie samochodów elektrycznych w formule car sharing, czyli krótkoterminowego wynajmu pojazdów, głównie miejskich. Car sharing jest nowoczesnym i ekologicznym podejściem do idei miejskiej komunikacji samochodowej, a jego formuła zbliżona jest do funkcjonujących w kilku miastach w Polsce rowerów miejskich. Jednak, w tym przypadku (zakładając wykorzystanie samochodów elektrycznych), pojazdy zamiast do stojaków, przypinane są do stacji ładowania. Z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych, car sharing może być postrzegany, jako naturalne rozszerzenie oferty ładowania pojazdów elektrycznych. 

Więcej niż oświetlenie uliczne

Obszarem o dużym potencjale jest także segment oświetlenia ulicznego. W jego ramach przedsiębiorstwa opracowały ofertę skierowaną między innymi do właścicieli infrastruktury i budynków czy jednostek samorządu terytorialnego. Zakres usług dotyczy przede wszystkim zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na terenie wskazanym przez klienta i/lub jego serwisu oraz modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS, roczne koszty utrzymania i eksploatacji systemów oświetlenia ulicznego w Polsce sięgają 2 miliardów złotych - w budżetach jednostek samorządu terytorialnego stanowią to około 2% wydatków. Z tego powodu samorządy poszukują nowych sposobów wypełnienia obowiązków nakładanych na nie przez przepisy i partnerów biznesowych którzy, w różnych formach współpracy, pomogą zmodernizować systemy oświetleniowe, lub zapewnią oświetlenie przestrzeni publicznej. Słupy oświetleniowe mogą być też wykorzystywane jako nośniki rozmaitych urządzeń, służące podmiotom z różnych branż. 

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska
Partner, Lider Grupy Energetycznej
Tel.: +48 22 746 7150
Email

Obserwuj nas