Kanały, nie pakiety

Paweł Wesołowski Partner, lider sektora mediów i rozrywki

Odbiorcy płatnej telewizji mają już dość wybierania spośród gotowych pakietów kanałów oferowanych przez dostawców treści

Prawie trzech na czterech uczestników ankiety przeprowadzonej w ramach przygotowań raportu „Wideo: więcej, szybciej, lepiej” chciałoby mieć możliwość samodzielnego ich komponowania. Respondenci najczęściej wskazywali, że interesuje ich opcja wyboru od 10 do 15 kanałów, co czwarty chciałby móc wskazać więcej niż 20 kanałów. To ważna wskazówka, pozwalająca na rozbudowę oferty w sposób atrakcyjny dla odbiorców.

Jakie treści cieszyłyby się największą popularnością w takiej ofercie? 55% ankietowanych zadeklarowało, że wybraliby kanały popularnonaukowe, niespełna połowa wskazała na kanały informacyjne. Niemal identyczną grupę interesowałyby podstawowe kanały telewizyjne, zaś 37% chciałoby zawrzeć w pakiecie na życzenie kanały premium (filmowe i sportowe). 

Ile uczestnicy badania gotowi byliby zapłacić za każdy kanał w samodzielnie zbudowanym pakiecie? Połowa ankietowanych stwierdziła, na jeden przeznaczyłaby nie więcej niż 5 złotych. Co piąty wydałby na ten cel od 6 do 10 złotych, 16% ankietowanych wskazało, że byliby skłonni zapłacić od 11 do 20 złotych miesięcznie. Większe kwoty wymieniane były bardzo rzadko. Opisując swoje preferencje aż 57% ankietowanych poszło dalej i stwierdziło, że interesująca byłaby oferta dająca mieć dostęp do konkretnych programów, a nie całych kanałów.

Poświęcając czas na dobór oglądanych treści oraz później oglądanie wyselekcjonowanych programów, ankietowani chętnie zakupią wąski, ale dobrze dobrany zestaw usług. Jednocześnie kwoty, które badani są skłonni przeznaczyć na zakup konkretnych programów są stosunkowo wysokie w porównaniu do tych jakie zadeklarowali za dostęp do wybranych kanałów. O ile za jeden kanał większość gotowa byłaby zapłacić od 1 do 5 złotych, o tyle czterech na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że byliby skłonni zapłacić nie więcej niż 2 zł za jedną audycję, prawie jeden na trzech ankietowanych określił jednak tę kwotę na poziomie od 3 do 5 zł

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski
Partner, lider sektora mediów i rozrywki
Tel.: +48 22 746 4247
Email

Obserwuj nas