Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bezpieczeństwo podatkowe: firmy w obliczu wzmożonej aktywności fiskusa

10/09/18

Obserwując funkcjonowanie nowych struktur Krajowej Administracji Skarbowej, widać zmiany w podejściu fiskusa do przeprowadzania wszelkiego rodzaju czynności kontrolnych.

Pierwszym trendem jest specjalizacja. Coraz rzadsze są kontrole prowadzone przez urzędy skarbowe - złożone sprawy z zakresu CIT czy wnioski o znaczne zwroty VAT są rozpatrywane przez wyspecjalizowane urzędy celno - skarbowe. Co za tym idzie, można zaobserwować, że czynności kontrolne dotyczą tych samych zagadnień, ale u różnych podatników (np. spory dotyczące znaków towarowych).

Wynika to z okoliczności, że typowanie do kontroli poprzedzone jest pracą analityczną - kontrolujący rzadko wszczynają kontrolę bez wcześniejszej wstępnej identyfikacji, jakie sporne kwestie mogą występować u danego podatnika.

Co również istotne, niezależnie od obecnie funkcjonujących rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, można zaobserwować nowy trend w postaci rozszerzania zakresu przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego zarówno w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa, jak i szczególnych klauzul znajdujących się w przepisach o podatkach dochodowych. Daje to nowe narzędzia dla kontrolujących.

Kolejnym dostrzegalnym trendem jest znaczący wzrost liczby wszczętych postępowań karnych skarbowych wobec członków zarządów oraz menedżerów zajmujących się sprawami podatkowymi.

Podsumowując: specjalizacja kontrolujących, ciągłe zmiany systemu podatkowego i zwiększony nacisk na odpowiedzialność osobistą powodują, że na pierwszy plan wysuwa się zapewnienie u podatników wewnętrznej, bezpiecznej funkcji podatkowej.

 

Dostrzegalnym trendem jest znaczący wzrost liczby wszczętych postępowań karnych skarbowych wobec członków zarządów zajmujących się sprawami podatkowymi

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas