Czy uproszczona APA pozwoli uniknąć limitu dla zaliczenia w koszty podatkowe wydatków na usługi?

Maria Olczyk-Cyranowska Menedżer, PwC Polska 08/03/18

W świetle nowego art. 15e Ustawy o CIT, od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje limit dla zaliczenia w koszty uzyskania przychodu (KUP) wydatków poniesionych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na niektóre usługi niematerialne (tj. różnego rodzaju usługi wspierające działalność), ale też opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych)

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, tego typu wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane jako KUP w przypadku nie przekroczenia łącznie w danym roku podatkowym wartości 3 mln PLN oraz 5% EBITDA podatnika.

Limit odliczenia KUP nie będzie miał zastosowania, jeśli podatnik zawrze z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej uprzednie porozumienie cenowe (tzw. APA).

law

Ostatnio, Ministerstwo Finansów zaapelowało o wstrzymanie się ze składaniem wniosków APA, albowiem pracuje nad wprowadzeniem uproszczonej procedury zawierania porozumień cenowych

Jak wynika z doniesień prasowych, uproszczona procedura będzie dotyczyła usług o niskiej wartości dodanej (tj. takich, które stanowią transakcje poboczne w stosunku do głównej działalności danego podatnika). Planowana procedura ma mieć uproszczony charakter, tj. wiązać się z mniejszą ilością obowiązków związanych z przygotowaniem wniosku przez podatnika, niższą opłatą niż dotychczas oraz krótszym czasem rozpatrywania wniosków. Z tego co na razie wiadomo, projekt uproszczonej procedury ma zostać przedstawiony przez Ministerstwo Finansów do końca marca br. Czas na uzyskanie APA w toku uproszczonej procedury szacowany jest na 3 miesiące, a kształt wniosku ograniczać się do zaledwie formularza z załącznikami.

Z kolei uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego dla bardziej skomplikowanych transakcji o wysokim stopniu ryzyka będzie nadal odbywać się w ramach obecnie funkcjonującej procedury zawierania APA. Procedura ta, jest także na te chwilę jedynym sposobem na zaliczenie w KUP całości wydatków podniesionych na wartości niematerialne i prawne takie jak np. opłaty licencyjne.

Ponieważ prace nad projektem przepisów są dopiero w początkowej fazie (brak jest na chwilę obecną nawet wzmianki w wykazie prac rządu) oraz z uwagi na ograniczony zakres możliwości skorzystania z uproszczonej procedury, warto już dziś rozważyć ewentualność wszczęcia procedury APA. Przepisy proceduralne stanowią, iż APA może obejmować swoim zakresem okres od dnia złożenia wniosku o APA.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów,  odpowiednie przepisy przejściowe powinny umożliwić przeniesienie wniosków dotyczących wskazanych rodzajów usług do procedury uproszczonej.

Skontaktuj się z nami

Piotr Wiewiórka

Piotr Wiewiórka

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 645

Obserwuj nas