Ostatnie unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczą

16/05/18

Nowy konkurs na dotacje na rozwój infrastruktury badawczej

W ostatnich dniach kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs na dotacje dla projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój („2.1 PO IR”). Jeżeli myślisz o zakupie aparatury badawczej lub rozwoju posiadanego laboratorium, to ta dotacja jest właśnie dla Ciebie.

Jest to prawdopodobnie ostatnia możliwość pozyskania środków na ten cel w takiej skali.

 

Podstawowe zasady konkursu

Koszty kwalifikowane

Ministerstwo postanowiło przeznaczyć na projekty rozbudowy lub tworzenia Centrów Badawczo Rozwojowych aż 350 mln PLN. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych Twojego projektu musi wynieść co najmniej 2 mln PLN.

Poziom dofinansowania (czyli procentowej refundacji) zależy od rozmiaru Twojej firmy oraz jej lokalizacji. Dodatkowo do progów dofinansowania, zależnych od województwa, MŚP otrzymają premię: +20% dla małych przedsiębiorstw oraz +10% dla średnich przedsiębiorstw.

Katalog kosztów, które można pokryć środkami pozyskanymi w ramach dotacji obejmuje m.in. nabycie:

  • nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), również w formie leasingu,
  • środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (w tym ich wytworzenie),
  • robót i materiałów budowlanych,
  • wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Dodatkowo, istnieje możliwość dofinansowania spłaty rat wartości początkowej środków trwałych w ramach leasingu finansowego.

 

Poziom dofinansowania zależy od rozmiaru firmy oraz jej lokalizacji:

Poziom dofinansowania wg województw

Do progów wskazanych na mapie MŚP otrzymują premię:

+20% małe przedsiębiorstwa
+10% średnie przedsiębiorstwa

Założenia projektów

  • Jednym z podstawowych warunków dla każdego z projektów jest wpisywanie się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Jest to szeroki zbiór branż (od biotechnologii po branżę gier wideo), które mają zapewnić tworzenie innowacyjnych rozwiązań, podnoszących konkurencyjność gospodarki Polskiej na arenie międzynarodowej.  
  • Istotne jest również opracowanie przemyślanej Agendy badawczej wyznaczającej kierunek oraz zakres planowanych prac badawczych z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury przez okres co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lat (MŚP). 
  • W procesie oceny dodatkowe punkty można dostać za posiadanie statusu MŚP, wpisywanie się projektu w branże kluczowe określone w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju czy też członkostwo w Krajowych Klastrach Kluczowych.

 

Terminy

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28 maja do 6 lipca bieżącego roku. Jest to zatem najlepszy moment na podjęcie decyzji i rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

 


Czy wiesz, że?

Do tej pory we wszystkich naborach udało się już podpisać aż 330 umów na łączną kwotę przekraczającą 1,7 mld PLN dofinansowania na rozbudowę lub utworzenie Centrów Badawczo-Rozwojowych. 

Tylko w ramach poprzedniego naboru, który zakończył się w styczniu tego roku, firmy złożyły 108 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ponad 949 mln PLN. Finalnie, oceniający zdecydowali się przyznać dofinansowanie 55 projektom na łączną kwotę ponad 350 mln PLN.

 

Skontaktuj się z nami

Jolanta Kokosińska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 656

Beata Cichocka-Tylman

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 527

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Jacek Zimoch

Starszy menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 165

Obserwuj nas