Podatki bez wsparcia technologicznego?

Paweł Suchiński Menedżer, Doradztwo podatkowe 12/03/18

Obecnie przeprowadzanie procesów podatkowych bez wykorzystania narzędzi informatycznych zdaje się być niemożliwe

Zadania, które do tej pory wykonywał sztab ludzi, realizowane są przez  narzędzia, które dosłownie wyręczają człowieka w żmudnych procedurach. Jednocześnie, wzrasta znaczenie informacji samej w sobie. Łatwy dostęp do niej gwarantuje, że codzienne, często trudne, decyzje będą podejmowane świadomie. Jedynie wnikliwa analiza dostępnych danych pozwala wykryć znaczące nieprawidłowości. Dlatego tak istotny dla przedsiębiorstwa jest wybór odpowiedniego oprogramowania, które nie tylko ułatwi codzienną pracę z podatkami, ale również pozwoli na dokonanie analizy danych.

 

Znaczącym krokiem w podatkach było wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który do urzędu może być przekazywany jedynie w formie elektronicznej.

Tworzenie takich plików ręcznie wymagałoby ogromnego nakładu pracy w przypadku dużych wolumenów danych. Jak przy każdej, manualnie wykonywanej pracy nietrudno o błąd. Przekazywane dane są przez urzędy wnikliwie sprawdzane za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych narzędzi. Wyłapują chociażby rozbieżności pomiędzy deklaracjami złożonymi przez obie strony transakcji. Przedsiębiorca w szczególności musi zadbać o prawidłowość przekazywanych do urzędów podatkowych danych. Zatrudnienie kolejnych specjalistów, którzy będą kontrolować ich jakość niekoniecznie uchroni przed nieprawidłowościami. 

Automatyzacja podatków jest naturalnym krokiem w cyfrowym świecie. Wiedząc jak ważna jest szybka reakcja na zmianę i zaadaptowanie narzędzi, tworząc aplikację Taxolite wciąż odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku poszukującego nowoczesnych rozwiązań łączących szeroko rozumiane procesy podatkowe oraz analizę danych. Począwszy od pełnej i profesjonalnej analizy podatkowej, stworzenia oprogramowania, sprawdzenia jego zgodności pod kątem technicznym i prawnym. Integralną częścią Taxolite jest SAFe-Ty, które wykorzystuje dane JPK VAT w celu wykrycia nadużyć podatkowych i podejrzanych zdarzeniach w ramach organizacji.

Wprowadzenie automatyzacji w obszarze podatków pozwala ograniczyć wykonywanie powtarzalnych czynności. Zaoszczędzony czas może zostać wykorzystany w celu usprawnienia procesów podatkowych przyjętych w przedsiębiorstwie. Osoba, która do tej pory musiała skupić swoją uwagę na poprawności wykonywanych czynności ma czas by spojrzeć na całość szerzej, a tym samym pomóc w realizacji celów całego przedsiębiorstwa. Poszerzając swoją perspektywę, łatwiej jest zastanowić się jakie rozwiązania wpłyną na poprawę procesów, a które nie są konieczne.

Wraz z postępem technologicznym, możemy założyć, że przepisy będą się zmieniać i potrzebne będą kolejne analizy oraz profesjonalne wprowadzenie w życie ich rezultatów. Wybór oprogramowania podatkowego nie może być przypadkowy. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to czy dbają o nie specjaliści podatkowi, którzy będę potrafili odpowiednio szybko odpowiedzieć na prowadzone zmiany w przepisach i powołać je do życia w aplikacji.

 

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak
Dyrektor, PwC Polska
Tel.: +48 519 507 449
Email

Marcin Sidelnik
Partner, PwC Polska
Tel.: +48 502 184 961
Email

Jan Wacławek
Partner Zarządzający działem doradztwa prawno-podatkowego, PwC Polska
Tel.: +48 22 746 4898
Email

Obserwuj nas