Komisja Europejska planuje zmiany w regulacji firm inwestycyjnych

09/04/19

Alert prawny

Trend uelastycznienia wymogów regulacyjnych został dostrzeżony przez Komisję Europejską także w kontekście firm inwestycyjnych. Planowane zmiany regulacyjne mogą oznaczać rewolucyjne zmiany dla polskich i europejskich firm inwestycyjnych.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 29 marca 2019 r. komunikatem Komisji Europejskiej zainicjowane zostały prace nad nową regulacją dotyczącą zasad funkcjonowania firm inwestycyjnych. Jednym z głównych założeń prac jest ujednolicenie zasad na których funkcjonują największe banki oraz firmy inwestycyjne, przy jednoczesnym uelastycznieniu.

W ocenie unijnych instytucji dotychczasowy stan prawny, zakładający poddanie wszystkich firm inwestycyjnych temu samemu reżimowi w zakresie kapitału, płynności oraz zarządzania ryzykiem, nie uwzględniał zróżnicowanych profili oraz ryzyk związanych z działalnością firm inwestycyjnych.  

Projektowana legislacja zakłada podział firm inwestycyjnych na trzy kategorie:

  • Największe firmy inwestycyjne, świadczące usługi zbliżone do usług bankowych, posiadające aktywa o wartości przekraczającej kwotę 30 miliardów Euro, pozostaną pod nadzorem bankowym oraz nadal będą zobowiązane przestrzegać regulacji zawartych w pakiecie CRD IV / CRR. Podmioty takie zobowiązane będą uzyskać zezwolenie na działalność jako instytucja kredytowa.
  • Mniejsze firmy inwestycyjne, których działalność związana jest z mniejszym ryzykiem zostaną objęte nową regulacją, zawierającą wymogi ostrożnościowe charakteryzujące się elastycznością oraz prostotą. Intencją ustawodawców unijnych jest objęcie tych podmiotów przepisami lepiej dostosowanymi do ich modelu biznesowego, poprzez zastosowanie względem nich bardziej proporcjonalnych środków nadzoru ostrożnościowego.
  • Trzecią kategorię stanowić mają podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, do których, w zakresie usług oferowanych odbiorcom europejskim, zastosowanie mają znaleźć bardziej przejrzyste przepisy.  W stosunku do państw w których usługi świadczone przez firmy inwestycyjne na rzecz podmiotów europejskich charakteryzują się wysoką istotnością, przyjęte zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz zasady sprawozdawczości. Rola jaką pełni obecnie ESMA w zakresie monitoringu aktywności takich podmiotów zostanie istotnie wzmocniona.

Wobec wskazania zawartego w treści komunikatu należy stwierdzić, że głównymi celami planowanych aktów jest ułatwienie funkcjonowania, rozwój konkurencji oraz poziomu pewności w zakresie działalności firm inwestycyjnych. Nowe zasady powinny obniżyć koszty zarządzania ryzykiem w podmiotach, których działalność prowadzona jest na mniejszą skalę, bądź obarczona mniejszym stopniem ryzyka.

Wejścia w życie opisywanych przepisów należy się spodziewać w 2021 roku. Wydaje się, że Komisja Europejska podąża za trendem proporcjonalnych regulacji. I tak podobnie jak w przypadku np. instytucji płatniczych (gdzie przewidziano możliwość ograniczonej działalności jako „small payment institution”) można się spodziewać regulacji ułatwiających działalność małym firmom inwestycyjnym.

Skontaktuj się z nami

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas