Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nowa normalność. Nowe wyzwania dla CFO

Mariusz Dziurdzia Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska 07/05/20

Decyzje o skorzystaniu z dostępnych źródeł dofinansowania, zarządzanie sytuacją płynnościową firmy, organizacja powrotu do pracy oraz poszukiwanie metod na optymalizację kosztów to największe wyzwania dyrektorów finansowych w obecnym momencie kryzysu. 

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzonego na początku kwietnia wśród 400 różnej wielkości przedsiębiorstw wynika, że 26 proc. z nich ma pieniądze, aby funkcjonować dłużej niż trzy miesiące, 22 proc. – maksymalnie trzy miesiące, 30 proc. dysponuje środkami na jeden lub dwa miesiące, a 18 proc. nie ma zupełnie żadnych zapasów finansowych. 

W ubiegłym tygodniu polski rząd uchwalił zasady funkcjonowania znowelizowanej Tarczy antykryzysowej, a jednocześnie finalizowane są założenia Tarczy finansowej zarządzanej przez PFR. Dostępne są również instrumenty z BGK w formie gwarancji kredytowych oraz dopłat do oprocentowania. 

W ramach działań na poziomie unijnym Europejski Bank Inwestycyjny powołał Europejski Fundusz Gwarancyjny o wartości 25 mld Euro, który ma ułatwić dostęp do finansowania MŚP doświadczonym przez kryzys. Jednocześnie trwają konsultacje społeczne rozporządzenia dotyczącego gwarancji, poręczeń i pożyczek, nawet do 150 mln zł, z funduszy UE, również na cele inwestycyjne, dla firm dotkniętych kryzysem. W ubiegłym tygodniu przedstawiony został  projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, przewidujący dotacje z funduszy UE dostępne dla dużych firm, w tym również na bieżące potrzeby obrotowe i płynnościowe spowodowane skutkiem kryzysu. 

Dowiedz się więcej
 

Na podstawie co-dwutygodniowego PwC COVID-19 CFO Pulse Survey, liderzy finansów planując powrót do pracy rozważają wiele aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, a w tym przede wszystkim: konieczność wprowadzenia zmian w zasadach i wymogach bezpieczeństwa pracy, zmiany warunków korzystania z przestrzeni biurowej, wdrożenie rotacyjnej pracy zespołów, czy korzystanie z rozwiązań umożliwiających zdalne zarządzanie i zlokalizowanie pracowników.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Zdrowie i bezpieczeństwo to najważniejsze priorytety liderów, którzy przygotowują się do powrotu swoich zespołów do pracy. Blisko trzy czwarte (64%) wprowadza nowe środki bezpieczeństwa, a także podejmuje kroki w celu promowania dystansu fizycznego, w tym np. zmiana konfiguracji miejsc pracy (55%). 

Wyniki pokazują również, gdzie wirus może mieć długotrwały wpływ na sposoby pracy. Połowa ankietowanych firm twierdzi, że planuje uczynić pracę zdalną stałą opcją dla funkcji, które na to pozwalają, a wśród firm świadczących usługi finansowe ten wskaźnik sięga nawet 60%. Jednocześnie 40% ankietowanych CFO uważa, że obecna sytuacja przyspieszy automatyzację, a co czwarta firma planuje zmniejszenie ilości wykorzystywanej powierzchni nieruchomości (np. biura czy centra handlowe). 

Większość firm zamierza przywracać pracowników etapami, tak więc liderzy będą musieli pomóc pracownikom w dostosowaniu się do zmienionego środowiska pracy, odpowiednio zarządzając ich zaangażowaniem i produktywnością. Biorąc pod uwagę, że wiele osób może obawiać się powrotu do pracy stacjonarnej, firmy rozważają stworzenie systemów wsparcia, takich jak pomoc w opiece nad dziećmi, prywatny transport do i z pracy lub inne świadczenia, które mogą pomóc pracownikom. W tym przedłużonym okresie przejściowym, kluczowa będzie odpowiednia komunikacja i zrozumienie okazywane pracownikom.
 

View more

Kwestia umiejętności zarządzania zespołem rozproszonym stanie się jedną z kluczowych kompetencji

Szybkie podejmowanie decyzji i delegowanie zadań, dostęp do zasobów, stały kontakt z pracownikami i nadzór nad prowadzonymi projektami wydają się teraz kluczowe z punktu widzenia płynnej działalności firmy. W wielu przypadkach będzie to oznaczało konieczność wykorzystania rozwiązań umożliwiających analizę miejsca pobytu pracowników i monitorowanie kontaktów celem identyfikacji potencjalnych zakażeń. Firmy, które chcą uczynić pracę zdalną stałym elementem, będą musiały umożliwić liderom zarządzanie mieszaną siłą roboczą pracowników na miejscu i pracowników zdalnych w ciągu następnych 12–18 miesięcy.

 

View more

Ochrona pozycji gotówkowych i płynności

Ochrona pozycji gotówkowych i płynności jest nadal sprawą najwyższej wagi i głównym problemem dyrektorów finansowych. Ponad połowa CFO twierdzi, że planuje zmienić plany związane ze źródłami finansowania działalności firmy. 

Mając na uwadze wpływ kryzysu, większość respondentów spodziewa się dalszego spadku przychodów i / lub zysków w 2020 roku. Prognozy różnią się w zależności od sektora, a rynki konsumenckie będą dotknięte w największym stopniu.

W związku z powyższym dyrektorzy finansowi rozważają dodatkowe sposoby ograniczenia planowanych inwestycji i / lub innych kosztów stałych w obliczu zmienności popytu. Jedna trzecia ankietowanych spodziewa się redukcji etatów. 

View more

Większa presja kosztowa, ale nacisk na transformację cyfrową

Spośród tych, którzy twierdzą, że rozważają odroczenie lub anulowanie planowanych inwestycji, 80% rozważa kontynuację programów inwestycyjnych w obszarach uważanych za ważne dla przyszłego wzrostu - w tym transformacje cyfrowe. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych obserwujemy bardzo dynamiczny proces transformacji cyfrowej, gdzie znajdziemy firmy, które przed kryzysem były zdigitalizowane w 20%, a w ciągu ostatnich kilku tygodni ta digitalizacja wzrosła nawet do poziomu 50%.

Szczególnie w obszarze łańcucha dostaw niektóre firmy zaczynają inwestować w tworzenie systemów zapewniających szybką informację w zakresie alternatywnych źródeł dostaw. Inni zwiększają komunikację z dostawcami, aby lepiej zrozumieć ich kondycję finansową. Fizyczne przeniesienie łańcucha dostaw prawdopodobnie nastąpi tylko w ostateczności, biorąc pod uwagę związane z tym koszty. Jednak automatyzacja niektórych elementów łańcucha dostaw - aby na przykład wyeliminować czasochłonne ręczne śledzenie - prawdopodobnie stanie się bardziej powszechna, ponieważ firmy poszukują lepszych danych w celu podejmowania bardziej świadomych i bezpieczniejszych decyzji.
 

View more

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Obserwuj nas