Czas na decyzje w sprawie podzielonej płatności

07/09/17

Minister Finansów i Rozwoju już zdecydował – mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment), na razie w dobrowolnej formie, będzie procedowany z zamiarem wprowadzenia go w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Jest to rozwiązanie wpisujące się w trend uszczelniania systemu podatkowego. Duża liczba uwag zgłoszonych w toku wstępnych konsultacji legislacyjnych pokazuje skalę wyzwań związanych z wdrożeniem tego rozwiązania. 

Jak wskazuje jednak resort finansów, z uwagi na dobrowolność mechanizmów podzielonej płatności, to po stronie przedsiębiorców pozostaje decyzja odnośnie stosowania rozwiązania, z pełnym wachlarzem konsekwencji w tym zakresie.

Split payment

W dniu 31 sierpnia 2017 r. opublikowano kolejną wersję nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającą mechanizm podzielonej płatności. Zmieniona wersja nowelizacji zakłada, iż wejdzie ona w życie w kwietniu 2018 r., a nie jak pierwotnie planowano w styczniu 2018 r. 

Uwagi sektora bankowego oraz przedsiębiorców zostały uwzględnione przez projektodawców, wskazując zarazem ogrom wyzwań stojących przed biznesem. Podjęto również decyzję o skróceniu do 60 dni terminu na przeksięgowanie przez organ skarbowy środków finansowych z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Jednocześnie, ma zostać wprowadzone uproszczenie, zgodnie z którym w ramach jednego banku, przedsiębiorca będzie miał tylko jeden rachunek VAT, zaś sposób oprocentowania środków na rachunku VAT pozostanie kwestią uzgodnień pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą.

Stosować czy nie stosować

Mechanizm podzielonej płatności ma być dobrowolny i to od przedsiębiorcy ma zależeć, czy go stosować oraz w jakim zakresie. W praktyce mechanizm będzie adresowany do zobowiązania wynikającego z konkretnej faktury zakupowej, a nie do ogółu działalności. Stąd przedsiębiorca może swobodnie zarządzić ryzykiem podatkowym oraz ryzykiem organizacyjnym. 

Przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć proces analizy, czy mechanizm podzielonej płatności jest dla nich odpowiedni, w szczególności weryfikując swój model biznesowy, potencjalne ryzyka dotyczące kontrahentów, zmiany w obszarze płynności finansowej oraz niezbędne modyfikacje w procesach i systemach dla potrzeb wdrożenia rozwiązania. 

Wejście w mechanizm podzielnej płatności powinno być efektem kompromisu pomiędzy służbami finansowymi, handlowcami, zespołem zakupowym, czy działami wsparcia (kadry, IT).

Decyzja o stosowaniu bądź braku stosowania mechanizmu podzielonej płatności może mieć wpływ na kwestię odliczenia VAT, wzrost kosztów organizacji, zmiany w zakresie płynności finansowej, a także na reputację i rozliczenia z kontrahentami. Dlatego też decyzja ta powinna zostać odpowiednio przygotowana i uargumentowana, z uwzględnieniem ewentualnych konsekwencji karnych skarbowych czy ryzyka działania na szkodę spółki.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Jan Tokarski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 651

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Marcin Zawadzki

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 510 201 321

Obserwuj nas