Pracownicze plany kapitałowe – projekt trafił do prac legislacyjnych Rady Ministrów

20/11/17

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), będących jednym z najważniejszych filarów Programu Budowy Kapitału, zaprezentowanego przez rząd jako element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

ppk

Kluczowe założenia systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Powszechne

Pracownicze plany kapitałowe to powszechny, obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców a jednocześnie dobrowolny dla pracowników i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. W zamyśle projektowanych zmian PPK mają poprawić strukturę oszczędności emerytalnych Polaków, stanowiąc uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych (dalej – PPE).

Obowiązkowe

PPK mają być obowiązkowe dla wszystkich firm zatrudniających pracowników, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Początkowo obowiązkiem utworzenia PPK objęci zostaną wyłącznie pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób. Co istotne z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni będą pracodawcy, którzy posiadają już utworzone pracownicze programy emerytalne w ramach swojej firmy, opłacając składkę na rzecz zatrudnionego w wysokości minimum 3,5%. 

Uczestnikami nowego systemu mają być osoby w wieku 19 – 55 lat, które automatycznie zostaną zapisane do PPK z prawem do rezygnacji z uczestnictwa w programie (opcja – „opt out”) poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Osoby powyżej 55 roku życia będą mogły dobrowolnie przystąpić do programu.

Składki

PPK mają opierać się na współudziale zarówno pracodawcy, jak i pracownika w tworzeniu długoterminowych oszczędności. Przy czym składka pracownika miałaby wynosić 2% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z możliwością zwiększenia o dodatkowe 2%, zaś składka pracodawcy miałaby wynosić 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z możliwością dobrowolnego zwiększenia o dodatkowe 2,5 %. 

Pracodawcy będą mogli samodzielnie dokonać wyboru Funduszu (TFI), w którym pomnażane będą oszczędności pracownika. Od momentu wpłaty pierwszej składki oszczędności pracownika uczestniczącego w PPK będą prywatne, przypisane do konkretnej osoby z imienia i nazwiska oraz podlegające dziedziczeniu. Zgromadzone na rachunku Funduszu środki mogą być wykorzystane na wpłatę udziału własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, jak również do 25% zgromadzonych oszczędności można będzie wypłacić w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby samego pracownika, współmałżonka bądź dziecka. 

Zachęty fiskalne

Oszczędzanie w ramach PPK ma wiązać się z zachętami fiskalnymi. Składki wnoszone przez pracodawcę będą bowiem korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne. Będą mogły być również zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei składki dokonywane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto. Przewidziane jest również dofinansowanie ze strony Państwa do PPK w wysokości 250 zł tzw. składki powitalnej oraz dopłaty rocznej w kwocie 240 zł. 

Ustawodawca zapewni też osobom zatrudnionym możliwość czasowego zawieszenia oszczędzania w PPK.

Harmonogram wdrożenia
  • Od 1 stycznia 2019 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób
  • Od 1 lipca 2019 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
  • Od 1 stycznia 2020 r. -  obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte wszystkie firmy zatrudniające powyżej 19 osób
  • Od 1 lipca 2020 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Skontaktuj się z nami

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Szymon Sokal

Szymon Sokal

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 999

Obserwuj nas