Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

ECOFIN: Porozumienie w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

16/03/18

13 marca 2018 r. Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła nowelizację unijnej dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej dotyczącej obowiązkowej automatycznej wymiany informacji podatkowych w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych (tzw. projekt DAC6).

Głównym celem DAC6 jest walka z agresywnym planowaniem podatkowym oraz dążenie do przejrzystości podatkowej.

 

Zgodnie z porozumieniem, raportowane będą musiały być tylko transgraniczne scenariusze optymalizacji podatkowej tj. takie, w których podatnicy są z dwóch różnych krajów unijnych lub z kraju unijnego i państwa trzeciego. Ponadto, taki schemat optymalizacyjny powinien mieć przynajmniej jedną tzw. cechę rozpoznawczą.

Porozumienie ECOFIN ustanawia „cechy rozpoznawcze” pomagające ustalić, które rozwiązania należy zgłosić organom podatkowym. Fakt, że dane rozwiązanie podlega zgłoszeniu, nie oznacza, że jest ono szkodliwe, tylko że organy podatkowe być może powinny poddać je dalszej kontroli. Choć wiele rozwiązań wprowadza się w całkowicie legalnych zamiarach, dyrektywa ma wskazać te, których cele nie są uczciwe. Przykładowo - cechą rozpoznawczą może być gwarantowane wynagrodzenie dla doradcy, czyli procent od pieniędzy zaoszczędzonych przez podatnika dzięki optymalizacji lub możliwość stosowania tego samego schematu w stosunku do więcej niż jednego podatnika bez zmiany jego istotnych elementów. Obowiązkowym raportowaniem objęte będą również transakcje, które umożliwią preferencje podatkowe w dwóch państwach lub gdy jedna ze stron ma siedzibę w raju podatkowym. 

Po wejściu w życie regulacji pośrednicy (doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy), którzy projektują swoim klientom złożone międzynarodowe struktury finansowe, mogące pomóc w uniknięciu podatku, będą zobowiązani do zgłoszenia tych schematów optymalizacyjnych swoim organom podatkowym. Z kolei państwa członkowskie UE będą wymieniać te informacje ze sobą nawzajem, dodatkowo zwiększając kontrolę nad działalnością doradców podatkowych i innych doradców.

Jednocześnie dyrektywa wskazuje, że nałożony obowiązek raportowania nie może naruszać tajemnicy zawodowej, handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa ustanowionej w prawie państwa członkowskiego. Dyrektywa daje tym samym państwom członkowskim wybór, czy o schematach optymalizacyjnych raportować będą pośrednicy (np. doradcy podatkowi), czy sami podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie ze schematu podatkowego. 

Porozumienie ECOFIN a BEPS 

Propozycja ECOFIN w dużej mierze odpowiada działaniu nr 12 w ramach opracowanego przez OECD planu działania na rzecz zwalczania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (Działanie 12: Ujawnianie działań optymalizacyjnych). OECD wskazała, aby pośrednicy (w tym doradcy podatkowi) ujawniali każdą próbę obejścia przepisów o wymianie informacji o saldach na rachunkach finansowych (zawarcie tzw. CRS Avoidance Agreement). 

Po drugie, OECD chce ujawniania informacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych, które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej, a ich podstawowym celem jest ukrywanie informacji o odbiorcach wypłacanych należności (Opaque Offshore Structures). OECD chce, aby doradcy przekazywali swoim klientom kopie każdego powiadomienia – wówczas, jeżeli doradca podatkowy nie mógłby (ze względu na tajemnicę zawodową) poinformować o zastosowanych schematach optymalizacyjnych, obowiązek taki spoczywałby na podatnikach

Harmonogram wdrożenia Dyrektywy

  • Państwa członkowskie muszą dokonać implementacji Dyrektywy do ich ustawodawstw krajowych do 31 grudnia 2019 r.
  • Dyrektywa wejdzie w życie w dwudziestym dniu po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym UE a pierwsze raportowane transakcje będą te, które rozpoczną się między tą datą a 1 lipca 2020 r (data rozpoczęcia stosowania dyrektywy).
  • Pierwsza automatyczna wymiana informacji między państwami członkowskimi powinna nastąpić do 31 października 2020 r.

Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do wymiany informacji co trzy miesiące

 

Skontaktuj się z nami

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas