Konwencja Wielostronna wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. w pierwszych pięciu państwach, które ratyfikowały MLI

23/03/18

Dnia 22.03.2018 roku Słowenia jako piąte państwo ratyfikowała Konwencję Wielostronną (tzw. MLI)

W założeniu jest to narzędzie mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konwencja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r. w państwach, które dotychczas ją ratyfikowały, tj. w Polsce, Austrii, na Wyspie Man, Jersey oraz na Słowenii. Zgodnie z terminami oraz oficjalnym komentarzem do MLI, Konwencja będzie modyfikowała od 1 stycznia 2019 r. postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarła Polska oraz pozostałe wymienione państwa. 

 

Cel MLI

Konwencja Wielostronna zawiera rozwiązania skierowane na stworzenie mechanizmów reagowania przez państwa na działania, które prowadzą do zmniejszania się podstawy opodatkowania (base erosion) oraz transferu dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania lub nienakładających podatków (profit shifting). 

Dokument ten został opracowany w celu szybkiego i sprawnego wdrożenia do istniejących umów bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania rozwiązań wypracowanych w ramach działań BEPS.

Konwencja pozwala na automatyczną zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez dane państwo eliminując tym samym konieczność prowadzenia długotrwałych bilateralnych negocjacji pomiędzy państwami.

MLI z polskiej perspektywy

Polska zgłosiła do objęcia MLI 78 UPO. Wśród zgłoszonych umów znalazły się m.in. umowy o UPO z następującymi państwami: Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Francją, Holandią, Irlandią, Kanadą, Luksemburgiem, Maltą, Meksykiem, Norwegią, Szwajcarią, Szwecją, Wielką Brytanią.

Na chwilę obecną poza zasięgiem MLI znalazły się UPO m.in. z takimi państwami jak: USA i Niemcy. 

Metoda kredytu podatkowego zamiast metody wyłączenia 

Polska zgłosiła do objęcia Konwencją  77 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w których dotychczas stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania, tj. metoda wyłączenia może zostać zastąpiona metodą zaliczenia z progresją. 

Principal Purpose Test („PPT”)

Mechanizmem eliminowania nadużywania korzyści wynikających z UPO wybranym przez Polskę w okresie przejściowym będzie Principal Purpose Test, tj. test podstawowego celu. Przeprowadzenie testu podstawowego celu ma przed wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy otrzymanie korzyści wynikającej UPO było jednym z głównych powodów struktury (arrangement) lub transakcji. 

Docelowo intencją Polski jest  wprowadzenie do UPO dodatkowych warunków (ustalonych w ramach bilateralnych negocjacji) uzależniających przyznanie korzyści podatkowych wynikających z UPO w ramach tzw. klauzuli LOB (limitation on benefits).

Zakład podatkowy

W zakresie określonych w MLI rozwiązań dotyczących unikania powstania zakładu (np. poprzez zastosowanie struktur komisowych) Polska zastrzegła, że postanowienia te nie będą miały zastosowania do zgłoszonych przez Polskę UPO.

Wejście w życie MLI

W Polsce Konwencja Wielostronna wejdzie w życie w Polsce 1 lipca 2018 roku. Biorąc pod uwagę terminy przewidziane w MLI oraz oficjalny komentarz do Konwencji, jej przepisy będą mieć zastosowanie dla umów zgłoszonych przez Polskę do objęcia MLI od stycznia 2019 r.

Co to dla mnie oznacza?

Postanowienia Konwencji będą miały zastosowanie do podmiotów uczestniczących w transakcjach międzynarodowych, dlatego już dzisiaj warto dokonać oceny na ile zmiany wynikające z MLI będą wpływać na przepływy międzynarodowe oraz struktury holdingowe, w których działają Państwa podmioty.

Skontaktuj się z nami

Rafał  Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne

Tel.: +48 22 746 4994

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas