Ministerstwo Finansów opublikuje dane podatkowe dużych firm i podatkowych grup kapitałowych

30/03/18

Dnia 27 marca Ministerstwo Finansów poinformowało, że opublikuje dane podatkowe firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych.

W komunikacie opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów poinformowano, że w pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r.

Dane podatkowe za miniony rok 2017 będą natomiast upublicznianie dopiero po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe. Ministerstwo szacuje, że zostaną opublikowane nie wcześniej niż na początku lipca 2018 r.

Opublikowana informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT: 

  • nazwę i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
  • wysokość osiągniętych przychodów;
  • wysokość poniesionych kosztów uzyskania przychodów;
  • wysokość osiągniętego dochodu albo poniesionej straty;
  • podstawę opodatkowania;
  • kwotę należnego podatku.

Organy podatkowe będą mogły także opublikować procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok. 

Zgodnie ze stanowiskiem MF wymienione działania są zgodne z realizacją polityki przejrzystości przyjętej przez Polskę oraz wiele innych państw Unii Europejskiej.

 

Co to dla mnie oznacza?

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że publikacja tych danych - zarówno kwietniowa, jak i lipcowa - będzie szeroko komentowana w mediach oraz w środowisku biznesowym. Dla części podmiotów, których wyniki podatkowe różnią się znacząco od wyników bezpośredniej konkurencji lub rynku, na którym działają, może to powodować określone ryzyka reputacyjne.

Podatnicy mogą rozważyć różne działania mające na celu redukcję takiego ryzyka poprzez przykładowo:

  • wcześniejszą publikację wymienionych danych podatkowych wraz z własnym komentarzem dotyczącym wyniku firmy;
  • przygotowania własnej kalkulacji wszystkich zobowiązań podatkowych oraz parapodatkowych ponoszonych w Polsce;
  • opracowania i opublikowania strategii podatkowej firmy.

 

Skontaktuj się z nami

Jan Wacławek

Jan Wacławek

Partner zarządzający, Doradztwo prawno-podatkowe

Marcin Zawadzki

Marcin Zawadzki

Starszy Menedżer

Tel.: +48 510 201 321

Obserwuj nas