Obostrzenia w zasadach przekraczania granic zewnętrznych UE

15/05/18

W oparciu o analizy oraz otrzymywane informacje od służb granicznych, sygnalizujemy, że w ostatnim czasie zostały zaostrzone kontrole na granicach zewnętrznych UE. Kontrole polegającą na bardzo dokładnym sprawdzaniu okresu pobytu cudzoziemców spoza UE w strefie Schengen.

Dotyczy to przejść drogowych, morskich oraz portów lotniczych. 

W przypadku braku odpowiedniej wizy lub karty pobytu cudzoziemiec może nie otrzymać zezwolenia na wjazd do Polski i strefy Schengen. Natomiast w przypadku braku tych dokumentów podczas wyjazdu ze strefy Schengen cudzoziemiec może otrzymać zakaz wjazdu do Polski i Schnegen.

Uwaga! Informujemy, że posiadanie stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku o legalizację pobytu w Urzędzie Wojewódzkim nie gwarantuje prawa do wyjazdu z innych państw Schengen dlatego zalecamy wyjazd poza UE bezpośrednio z Polski.

Na granicy cudzoziemiec może być pytany o cel i warunki pobytu. Ponadto, Straż Graniczna przy wjeździe ma prawo żądać od cudzoziemca udokumentowania posiadania ubezpieczenia zdrowotnego na okres pobytu w Polsce (np. druk ZUS lub ubezpieczenie podróżne) lub potwierdzenia posiadania środków na utrzymaniu (np. zezwolenie na pracę, umowa o pracę lub zaświadczenie o stanie konta z polskiego banku).

Sytuacja na granicach będzie w dalszym ciągu monitorowana przez PwC Immigration Team. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z PwC Immigration Team.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner

Tel.: +48 22 746 4795

Agata Deptuch

Menedżer

Tel.: +48 22 746 4869

Agnieszka Kucharska

Menedżer ds. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce

Tel.: +48 (22) 746 4963

Obserwuj nas