30 października Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności z Konstytucją RP nowelizacji dotyczącej górnego limitu składek na ZUS

15/10/18

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2019 r. nastąpi zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek.  

Jednakże na początku bieżącego roku Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP powyższych przepisów. 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności powyższej nowelizacji z Konstytucją.

Zakres zmian

Zgodnie z nowymi przepisami składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta będzie obowiązywać również w odniesieniu do składek płaconych za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Konsekwencją zniesienia limitu będzie przede wszystkim znaczący wzrost kosztów płacy oraz mniejsze wynagrodzenie netto otrzymywane przez osoby których zarobki przekraczają tzw. próg 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Zniesienie powyższego limitu ma wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna nowe przepisy za zgodne z Konstytucją RP.

Co to dla mnie oznacza?

W przypadku pracowników zarabiających więcej niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli 11 107,5 zł brutto na miesiąc odnosząc się do limitu obowiązującego w 2018 r.) zniesienie progu podstawy naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe będzie miało wpływ na wysokość ich wynagrodzenia netto, ale oznacza też znaczne podniesienie kosztów płacy. Przykładowo, koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika zarabiającego 15 000 zł miesięcznie wzrośnie w roku 2019 0koło 8 tys. zł w porównaniu do roku 2018, a pracownik zarabiający 25 000 zł miesięcznie, będzie w roku 2019 kosztował pracodawcę dodatkowo około 27 tys. zł.

Przedsiębiorcy w chwili obecnej rozważają wpływ potencjalnego zniesienia omawianego limitu na budżet przedsiębiorstw w przyszłym roku jak i w kolejnych latach

Obecna sytuacja legislacyjna

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Jednakże, na początku bieżącego roku Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP powyższych przepisów. 30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o zgodności powyższej nowelizacji z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny może: uznać nowe przepisy za zgodne z Konstytucją RP, uznać, że nowe przepisy są niezgodne z Konstytucją RP i uchylić ich moc obowiązującą w całości lub w części.

Będziemy Państwa informować o decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Porozmawiajmy

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt z Zespołem ds. podatków pracowniczych i doradztwa HR.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych

Tel.: +48 502 18 4764

Obserwuj nas