Nowelizacja przepisów środowiskowych w zakresie zwiększenia uprawnień służb oraz zwiększenia wysokości nakładanych kar

09/11/18

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. wzmocnienie potencjału kontrolnego pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska  w bardziej skuteczne instrumenty prawne i techniczne, rozszerzenie uprawnień inspektorów IOŚ oraz zwiększenie wysokości kar pieniężnych.

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  • Z tytułu  braku przeznaczania na publiczne kampanie edukacyjne lub braku wnoszenia na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto;
  • Z tytułu wprowadzonego do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym albo braku rozliczenia wykonania tych obowiązków w określonym terminie;
  • Z tytułu braku informowania nabywców sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami.

Kara wynosi od 5 000 zł do 500 000 zł. Po nowelizacji kara wyniesie od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Zmiany w ustawie o odpadach

Ponadto, zostały wprowadzone zmiany w ustawie o odpadach polegające na rozszerzeniu uprawnień służb (Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska) poprzez możliwość zatrzymania pojazdu przewożącego odpady w przypadku:

  1. Naruszenia szczegółowych wymagań dla transportu odpadów;
  2. Przemieszczania odpadów do nieuprawnionego odbiorcy;
  3. Naruszenia przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Jak możemy pomóc?

W celu dostosowania się do zmieniających się przepisów jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa przegląd prowadzonej działalności właśnie pod kątem wybranych regulacji środowiskowych.

  • Pomozemy określić czy zostały spełnione wszystkie wymagania określone w tych przepisach;
  • Po przeprowadzonym przeglądzie będziemy w stanie przedstawić Państwu nasze rekomendacje w zakresie kolejnych kroków, które powinny zostać podjęte w celu wdrożenia nowych regulacji.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas