Rewolucyjne zmiany w sprawozdawczości w zakresie magazynowania oraz przekazywania odpadów

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, które będą miały na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

Powyższe przewiduje projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, którego rządowy etap procesu legislacyjnego zbliża się ku końcowi.

 

Projekt wprowadza m.in. dodatkowy moduł w elektronicznej bazie danych o odpadach (BDO) prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska, który będzie dotyczyć wyłącznie kwestii raportowania gospodarowania odpadami i w zamyśle ma zastąpić ewidencję odpadową, którą prowadzą w formie papierowej przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Zwiększy się również liczba informacji, które należałoby wskazywać w takiej ewidencji. Ministerstwu Środowiska zależy na zbieraniu w czasie rzeczywistym danych, które pozwolą na ocenę wpływu działalności przedsiębiorców na środowisko.

Powyższe należy połączyć również z dodatkowymi obowiązkami w zakresie dokumentowania przewozu odpadów. I tak np. każdemu transportowi odpadów będzie towarzyszyć karta przekazania odpadów, na której należałoby wskazywać numer rejestracyjny pojazdu dokonującego przewozu odpadów oraz ich dokładną wagę. Waga będzie również weryfikowana przez odbiorcę odpadów, co oczywiście może doprowadzić do powstania różnić pomiędzy ilością odebraną a wysłaną.

Z przedmiotowymi zmianami warto się zapoznać pamiętając jednocześnie, że na początku tego roku oraz w 2018 r. weszły w życie dość poważne zmiany, które rozszerzyły kompetencje inspekcji ochrony środowiska np. w zakresie kontroli dokumentacji oraz magazynowania i przewozu odpadów, jak również w zakresie wysokości kar (zwiększenie ich górnego limitu). Całość zmian pozwoli na pełen monitoring przez właściwe służby właściwie od momentu wytworzenia odpadów aż po ich utylizację/odzysk.

Jak możemy pomoc?

W celu dostosowania się do nadchodzących zmian warto w pierwszej kolejności dokonać przeglądu prowadzonej działalności w celu identyfikacji obszarów, które będą wymagać zmiany np. w sposobie zbierania wymaganych informacji, właściwego ważenia odpadów, klasyfikacji odpadów. A dopiero po zakończeniu takiego przeglądu należy podjąć decyzję o wdrożeniu najlepszego rozwiązania, które pozwoliłoby spełnić wymogi wynikające z ustawy. 

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas